Medlemshistorier

Jeg får kundeutbytte, bør jeg flytte lånet?

I årets bankundersøkelse viste vi hvordan du kan regne på kundeutbytte når du vurderer å flytte boliglånet ditt fra en bank til en annen. Ved hjelp av denne formelen fant Franz raskt ut hva han burde gjøre.

Franz har med hjelp av foreldre kjøpt sin første bolig og selv om han trives godt med det ble det første møtet med voksenlivet og lånekostnadene litt overveldende. Han ble anbefalt av sine foreldre å avtale et møte med en av våre rådgivere for å se på budsjett og undersøke om det var noe han kunne gjøre for å redusere lånekostnadene.  

Franz var ivrig på å komme seg inn i boligmarkedet etter endt utdanning. Ulempen med dette var at han ikke hadde hatt mulighet til å spare opp nok egenkapital mens han studerte.  Som mange andre unge førstegangskjøpere fikk han derfor hjelp av sine foreldre ved at de stilte sin bolig til rådighet som sikkerhet. Han fikk innvilget lån og har nå bodd i leiligheten i to år. Etter to år med de samme betingelsene var det på tide med en ny vurdering.

I møtet med rådgiver ble Franz introdusert for vårt Rentebarometer og kunne enkelt få en oversikt over dagens rentesatser på ulike låneprodukter. I forbindelse med renteoppgangene gjennom 2019 hadde Franz i høst ca. tre prosent effektiv rente på sitt lån. Han øynet raskt en mulighet for å få redusert renta da han oppdaget hvor mange banker som oppga vesentlig lavere sats. Han tok deretter kontakt med en av disse bankene og begynte forhandlingene.  

Banken gav ham et tilbud om 0,2 prosentpoeng lavere rente sammenlignet med hans nåværende bank, noe som tilsvarte 4 000 kroner spart hvert år, men alt var ikke bare fryd og gammen av den grunn. Ettersom Franz hadde bodd i leiligheten sin en stund ønsket banken en ny verdivurdering av boligen slik at de hadde oppdatert informasjon å forholde seg til i sin videre behandling av lånesøknaden. De ønsket det samme av foreldrenes bolig ettersom denne var stilt som sikkerhet for lånet. Dette ville også banken ta betalt for.  

Franz tok derfor kontakt med rådgiver hos oss på nytt for å få hjelp til å regne på kostnadsforskjellen. I eksisterende bank betalte han 60 kroner hver måned i termingebyr, dette var likt i den nye banken. Den nye banken opplyste om 1 000 kroner i etableringsgebyr og at det også ville koste omtrent 3 000 kroner å gjennomføre verdivurderingen av boligene. I nåværende bank hadde Franz de siste årene fått ca. 5 000 kroner i kundeutbytte hvert år siden han ble lånekunde. Han kunne ikke være skråsikker på at dette beløpet forble det samme også i år, men for ordens skyld ble denne summen lagt til grunn ved utregning.  

Resultatet var overraskende for Franz som håpte han endelig ville få litt lavere boligkostnader. Med hensyn til at kostnadene knyttet til etablering og verdivurdering ville spise opp summen Franz sparte på lavere rente, og kundeutbyttet i nåværende bank, ville Franz faktisk tape på å flytte lånet sitt. Franz sitt tilfelle, med foreldre involvert, er et godt bilde på at spørsmål om boliglån i noen tilfeller kan være komplekse.

Unge etablerere kan ha flere hindringer enn etablerte voksne, og med bakgrunn i lav egenkapital og kanskje startlønn i lavere sjiktet kan det noen ganger være utfordrende å forhandle på lånet. Mange unge får også høre at bolig er en trygg og god investering, noe som også stemmer i de aller fleste tilfeller. Likevel hører vi stadig om unge som selger med tap på grunn av uheldig utvikling i boligmarkedet, spesielt dersom boligen skal selges kun etter få år.  

Heldigvis for Franz ble valget enkelt da totalregnestykket gav ham svaret svart på hvitt, og nå har vi fått enda en positiv oppdatering fra Franz angående valget hans. Med bakgrunn i rentekuttet fra Norges Bank og korona-situasjonen har banken Franz valgte å bli værende i kuttet renten hans med ett prosentpoeng! Han benyttet igjen Rentebarometeret for å sjekke hvordan de andre bankene hadde reagert og oppdaget at han nå har en av de laveste rentene på markedet. Kundeutbyttet fikk han også utbetalt på konto denne uka. Disse ble plassert rett på BSU.  

Norsk Familieøkonomi