Medlemshistorier

Corona-viruset spiser av sparingen min

Hvorfor påvirker et virus fra Kina aksjesparingen til menigmann i Norge? Gustav ble bekymret for sin pensjonssparing og ville kaste inn håndkledet.

Gustav har vært medlem hos oss lenge og vet at han kan ringe våre rådgivere med sine spørsmål. Noen ganger er det i anledning vanskelige økonomiske problemstillinger og andre ganger korte oppfølgingsspørsmål. Denne gangen omhandlet det noe så aktuelt, men også forunderlig, som Corona-viruset.

I forkant av Corona-utbruddet hadde Gustav en omstendelig samtale med vår rådgiver angående aksjesparing. Han ønsket å spare langsiktig til sine barnebarn og grep samtidig muligheten til å planlegge ekstra pensjonssparing til seg selv. Han har liten erfaring med aksjesparing og vår rådgiver brukte rådgivningstimen til å forklare hvordan markedet fungerer, om ulike fondstyper og satt opp en spareplan. Gustav takket som han alltid gjør for hjelpen, la på røret og åpnet en aksjesparekonto. Gustav fulgte så spent med på fondet sitt, men var ikke forberedt på svingningene som møtte ham.

Preget av moderat panikk ringte han rådgiveren opp igjen og spurte om dette med aksjesparing virkelig var så lurt. Kort tid etter det første innskuddet opplevde han, som mange andre den siste tiden, at summen på aksjesparekontoen sank. Samtidig kunne han lese om panikk på børsen på grunn av Corona-viruset og potensielle følger av dette. Gustav lurte på om han burde revurdere hele spareplanen og ta ut pengene igjen for å unngå å miste enda mer av innskuddet sitt.

En slik reaksjon er ikke uvanlig for førstegangs-aksjesparere og man kan gjerne kalle Gustav uheldig fordi dette var hans første møte med aksjemarkedet. Vår rådgivers aller første råd var «sitt rolig i båten». Altså, ikke få panikk og ikke glem det store bildet.

Som en småsparer har Gustav plassert pengene sine i et globalt indeksfond som har som mål å følge utviklingen i det globale markedet. Han må derfor belage seg på at både negative og positive hendelser verden over kan påvirke hans avkastning. For eksempel: Når et virus som Corona-viruset fører til reiseforbud og kansellerte fly til og fra de rammede landene kan det føre til at store investorer selger sine aksjer i reise- og flyselskapene, og aksjeverdien synker. Samtidig er risikoen for færre reisende også høy, og fører til lavere drivstoffetterspørsel. Oljeprisen synker derav også, noe som viser igjen på den norske børsen.

Likevel, vår rådgiver ba Gustav om å ikke ta noen forhastede avgjørelser. Aksjemarkedet kan være humørsykt og et av nøkkelordene er derfor langsiktighet. Langsiktighet var også noe Gustav hadde tatt hensyn til og spareplanen hans strakk seg mange år fram i tid, helt frem mot pensjonsalder. Dersom Gustav kastet inn håndkledet allerede nå kunne han se langt bort fra den forespeilede avkastningen som skulle komme han til gode som pensjonist. Rådgiver understreker samtidig at Gustav er på ingen måte garantert avkastning på sin aksjesparing, men sannsynligheten er stor så lenge sparehorisonten er lang nok og Gustav bør derfor være lojal mot spareplanen.   

Samtidig ba rådgiveren Gustav om å se på helheten i markedet. Ja Corona-viruset kan medføre nedgang i flere bransjer av ulike årsaker, men sannsynligvis kan andre bransjer oppleve økning. Eksempelvis kan man anta at etterspørsel for medisiner og helsetjenesten øker. Dette kan slå positivt ut på Gustavs fond da hans globale aksjefond også inkluderer aksjer i helsesektoren.

 Moralen er altså at aksjesparing kanskje ikke er for alle. Er du en av dem som vil miste nattesøvnen når du merker nedgang bør du kanskje vurdere andre spareprodukter med lavere risiko. Det viktigste er uansett at du har nok kunnskap, og heldigvis er våre rådgivere tilgjengelige for å svare på dine spørsmål.

Norsk Familieøkonomi