Meninger

Økonomiske utsikter 2016

Det skrives for tiden mye, svært mye, om hva som skal skje det neste året med vår økonomi.

Mange banker og finansinstitusjoner legger i disse dager frem sine økonomiske prognoser og anslag.

Krigstypene blir store og kraftfulle så lenge vi har vært vant til å sitte på denne gylne grønne gren i flere år, mens resten av de store økonomiene rundt oss har hatt en kraftig hestekur etter finanskrisen.

Det er et faktum at vi har en arbeidsledighet som er blant verdens laveste. Vi kommer fra svært lave tall og beveger oss mer mot et normalnivå på 4 %. Vi i Norsk Familieøkonomi mener at dette kan, i en kort periode, komme til å være over 5 % ved årsskiftet 2016 og 2017. Selv om fastlandsindustrien for øyeblikket har en formidabel drahjelp av svakere kronekurs, så antar vi at ringvirkningene av oljeindustriens motbakke skal også ramme andre deler av økonomien. Det er en gang slik at alle dem som fylte opp flymaskinene mellom Stavanger og Oslo skal reduseres kraftig, dermed også hotellsengene i Oslo. All den handel og de tjenester som denne pendlingen etterspurte vil merke frafallet. Vi tror også at andre, både offentlige og private tjenester, vil merke oljeindustriens manglende etterspørsel. Riktignok skal regjeringen investere mer i offentlige tiltak og tjenester, men man skal ikke nedvurdere den kostnadsgjennomgangen man i dag har i oljeindustrien, den vil nok ramme andre deler av landet enn bare Sør-Vestlandet. Oljeindustrien er ikke bare rammet av lav oljepris, men gjennomgår også en formidabel omstilling for å få ned svært høye kostnader.

Pengepolitikken skal selvsagt hjelpe til i nedgangskonjunkturen, og vi vil se lavere renter, ikke bare Sentralbankens styringsrente, men også husholdningenes boliglånsrente. Så lenge Sentralbanken ser at ledigheten vokser, reallønnsveksten kan bli negativ, spareraten øker og konsumet avtar sammen med at de fleste varer blir dyrere / inflasjonen stiger, så vil Olsen holde renten lav. Husk at kronesvekkelsen har gjort at konkurransekraften i Norge mot andre handelspartnere har forbedret seg kraftig i løpet av kort tid. At vi i Norsk Familieøkonomi forventer lav rente lenge, faktisk nullrente i lang tid, er ikke tema i dette nyhetsbrevet. Men man skal ha klart for seg at et viktig tegn på lavkonjunktur er fallende rente (behov for stimuli), mens tegn på en økonomi i bedring er stigende rente.

Hva antar så Norsk Familieøkonomi at husholdningene vil merke fremover? Vel, vi tror nok at boligprisene vil slutte å stige, heller flate ut på landsbasis og fortsette å synke litt til på Sør-Vestlandet. Vi mener også at man i bunn og grunn vil miste kjøpekraft i 2016 og 2017 grunnet at inflasjonen øker og lønnsveksten avtar. Prisveksten vil merkes i mindre grad grunnet lavere renter, men du og jeg vil nok respondere med å spare mer og forbruke mindre. Det er en av grunnene til at ledigheten vil fortsette å øke, ikke bare i oljeindustrien men eksempelvis også i typiske service- og tjenestesektorer som varehandel og hotell/restaurant. Dersom du utsetter å kjøpe den bilen du ønsker, de røde høyhælte skoene, spise lunsj ute med venner eller kutter ned på «kaffe latte to go» vil noen arbeidstakere i disse næringene miste jobbene sine.

Vi har ingen formening om oljeprisen fremover, men konstaterer at Nordsjøoljen har fått konkurranse (les: skifergass og-olje fra USA) samt at det produseres kraftig i Saudi Arabia. Vi er og blir en nasjon med sterk tilknytning til råvarer; olje, gass og fisk. Etterspørselen etter våre ressurser mener vi fortsatt vil være stor og dermed er nok denne konjunkturnedgangen nok en svingning som vi skal være vant til å leve med. Det er bare rart at det slås opp i slike overskrifter og «krisemaksimeres» like mye hver gang.

Kanskje kommer den amerikanske dollaren til å styrke seg ytterligere mot norsk krone, slik at ferieturen din til USA blir dyrere enn forventet. Kanskje blir det ikke julebonus, eller julebord, i år. Kanskje må vi utsette kjøp av boligdrømmen eller drømmehytten. Kanskje får vi ikke lønnsøkning neste år. Kanskje må jeg utsette kjøp av drømmebilen ett år, må spare litt mer egenkapital.

Norsk Familieøkonomi har overlegen tro på norsk økonomi og norske finanser, regjering og Sentralbanksjef samt norske husholdningers evne til å ri av en moderat kuling. Pass bare på at du har de beste betingelsene. Sjekk at du har de beste boliglånsrentene som du fortjener. Hold hele tiden forsikringsselskapene i nakken ved å bytte eller i det minste konkurranseutsette dem. Har du riktig strømavtale? Spar smart, pass på at ikke andre spiser av din avkastning ved å kreve høye gebyrer, eller aller verst; at de ikke klarer å gi deg den avkastningen som står i stil med den risikoen du har tatt.

Tips og råd: [email protected]

Norsk Familieøkonomi