Meninger

GDPR - Ny personvernlov

1. juli 2018 trer den nye personvernloven, GDPR, i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) innebærer nye krav til alle virksomheter i EU og EØS som behandler og bruker personopplysninger. I prinsippet medfører dette nye krav til alle virksomheter.

Den nye personvernloven skal styrke forbrukernes personvernrettigheter og vil medføre at du som forbrukeren får mer makt over dine egne personopplysninger. Av personopplysninger regnes all informasjon som kan relateres til en person, som navn, bilde, e-postadresse, bankopplysninger med mer. Loven vil føre til endringer i måten virksomheter samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata.

Norsk Familieøkonomi er opptatt av å gjennomføre de nødvendige endringene for å imøtekomme den nye loven. Dette har medført at vi blant annet har justert våre medlemsbetingelser. I de nye medlemsbetingelsene finner du nå informasjon om hvordan du kan reservere deg mot informasjon via post, e-post og telefon. Vi har også presisert at du velger selv hvilke varer og tjenester du ønsker tilbud på.

Vi har også gjennomført andre justeringer på vår nettside. Nederst på siden finner du nå en personvernerklæring, hvor du kan finne informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hva de eventuelt brukes til. 

De nye personvernreglene innebærer at du har rett til: 

  • informasjon om behandlingen av dine personopplysninger. Du må godkjenne at personopplysningene samles inn.
  • tilgang til dine personopplysninger, og til å vite hvordan de brukes og hvorfor
  • å korrigere informasjon om deg som er feilaktig, ufullstendig eller utdatert
  • å få dine personopplysninger slettet
  • å motsette behandling av dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring
  • begrenset behandling av dine personopplysninger i spesifikke situasjoner
  • å motta dine personopplysninger i et elektronisk format, og overføre opplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen
  • å kreve at beslutninger basert på automatisert behandling som gjelder deg eller påvirker deg, og som er basert på dine personopplysninger, blir tatt av fysiske personer, ikke bare av datamaskiner.

(Kilde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-my-rights_en)

Har du spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du lese mer her

Norsk Familieøkonomi