Medlemshistorier

Har du for mange
personforsikringer?

Noen ganger lurer vi på hvilke tilbud fra banken vi skal akseptere. Faren er at vi stoler så mye på rådgiveren i banken, at vi signerer på produkter som vi ikke egentlig trenger.

Hege ringte meg da hun hadde fått tilbud fra banken. Hun har nettopp signert lån og nå hadde hun vært i møte i banken og gått gjennom behovet for personforsikringer. Hun forstod at dette er viktig for henne, hun var bare usikker på hva de forskjellige produktene egentlig inneholdt.

Jeg ba henne sende over tilbudet og kunne raskt se at her hadde rådgiver kun gitt et generelt tilbud som kunne gi banken god inntjening, men som ikke nødvendigvis var til beste for vårt medlem.

Hege er alene og har forsørgeransvar for to barn. Hun har gode verdier i boligen og for så vidt lite lån. Banken har likevel gitt henne tilbud på en stor dødsfallforsikring, samt forsikringer som kun kommer til utbetaling dersom hun blir erklært varig ufør. I tillegg hadde de «hektet» på diverse ulykkesforsikringer. Til sammen utgjorde disse forsikringene en kostnad på over 2 000 kroner per måned.

Jeg opplever ofte at medlemmer kommer i møter og føler seg «oversolgt» fra banken. De vet ikke hvilke produkter de skal velge.

Eva Sørmo
seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi

Det var ikke hensyntatt at Hege driver eget firma og at hun kan knytte på uførepensjon gjennom egen pensjonssparing. Det var heller ikke tatt hensyn til at noen av forsikringene kan tegnes via firmaet (hun er eneste ansatt) slik at hun får skattemessige fordeler.

Jeg opplever ofte at medlemmer kommer i møter og føler seg «oversolgt» fra banken. De vet ikke hvilke produkter de skal velge. Rådgivere i bank skal i dag være autoriserte og gi rådgivning tilpasset den enkelte kunde. Vi ser likevel at så lenge rådgiverne har store salgstall som de skal oppfylle, blir det fort at de hekter på produkter som ikke er til nytte for kunden, men som gir inntjening til banken. Det blir vanskelig å finne balansen mellom å være rådgiver og selger.

Vi gikk sammen gjennom tilbudet Hege hadde fått fra banken, og jeg forklarte henne hvordan situasjonen ville bli dersom hun ble langvarig syk og hvor mye som ville tilfalle hennes barn om noe skulle skje. Ut fra dette kunne Hege bestemme hvilke forsikringer som er viktig for henne. Hun endret på forsikringene slik at noe gikk via firma og samtidig tegnet hun en helseforsikring.  Hege fikk økonomisk trygghet og vet nå hvordan situasjonen blir dersom noe skulle skje. I tillegg sparte hun 1000 kroner per måned i forhold til det tilbudet hun hadde fått fra banken. Disse sparer hun nå ekstra til egen pensjon.

Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker på om de produktene du har kjøpt i banken er tilpasset din økonomi og livssituasjon.

HIlsen Eva

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Tester og undersøkelser

Spar 12 000 kroner på din skadeforsikring

Fra et selskap til et annet har vi funnet en prisforskjell på over 12 000 kroner for akkurat de samme forsikringene. Kanskje på tide å sjekke om du betaler for mye for dine forsikringer?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Man velger ikke
å bli syk

Når en har hatt en god og sikker jobb, men blir alvorlig syk uten mulighet til å jobbe, er det ikke uvanlig å møte på økonomiske problemer. Da må en huske å bruke banken som en støtte, og ikke være for stolt til å be om hjelp.

iStock.com

Medlemshistorier

Kunnskap kan gi deg
en bedre pensjon

Det er ikke uvanlig å velge bort aksjefond på grunn av utrygghet og litt for lite kunnskap. Uheldigvis kan dette medføre at mange sitter igjen med en langt lavere pensjon enn de kunne ha fått.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Med noen tastetrykk
fikk jeg bedre pensjon

En gang i året dumpet det informasjon om en gammel pensjonsavtale ned i postkassa. Avtalen var så liten, at den lett kunne blitt oversett. At jeg i stedet tok tak i den, gjør at jeg sannsynligvis har sikret meg rimelig mange ekstra tusenlapper i pensjon!

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Aksjefond?
Nei det tør jeg ikke!

Mange kontakter oss fordi de vil spare til barna, og trenger råd om hvordan det er lurt å gjøre det. Tør du sette barnetrygden i aksjefond?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Jeg vil hjelpe barnet mitt
med å kjøpe bolig!

Høye boligpriser og strenge krav til egenkapital gjør at mange unge trenger hjelp fra foreldre for å kunne kjøpe seg egen bolig. Men langt fra alle foreldre tenker over hvordan denne type hjelp kan gå utover deres egne planer og drømmer.

Medlemshistorier

Når den ene parten
ikke vil mer

Vi opplever ofte å bli kontaktet av medlemmer som kommer i en situasjon der den andre parten ikke ønsker å fortsette samlivet. Hva gjør man da hvis banken ikke er villig til å finne løsninger på hvordan en kan få sitte igjen med hus og hjem?

Medlemshistorier

Hjelp, barnet mitt
blir voksen!

Når man fyller 18 år mister foreldrene i utgangspunktet innsyn i ungdommens kontoer, samt at mange opplever at de unge får tilbud om både forbrukslån og kredittkort. Hvordan kan du som forelder få litt bedre kontroll i denne overgangen?

Norsk Familieøkonomi