Medlemshistorier

Man velger ikke
å bli syk

Når en har hatt en god og sikker jobb, men blir alvorlig syk uten mulighet til å jobbe, er det ikke uvanlig å møte på økonomiske problemer. Da må en huske å bruke banken som en støtte, og ikke være for stolt til å be om hjelp.

Vårt medlem Per har vært ansatt i gode stillinger i en godt betalt bransje i mange år. Han er hovedforsørger i familien, og kona har valgt å jobbe redusert slik at hun kunne ivareta hus og familie når han var på reiser.  For en stund siden skulle Per bytte jobb, og gledet seg til nye utfordringer.

Per hadde opparbeidet seg mye fritid, og benyttet muligheten til å reise litt i perioden mellom gammel og ny jobb. Det var på en av disse reisene at han begynte å føle seg i dårlig form. Han ble fort sliten og ville helst hvile. Han tenkte først at dette var en reaksjon på jobbytte, men det skulle med tiden vise seg at han hadde fått en alvorlig sykdom. Per så seg ikke i stand til å begynne i ny jobb, og tiden ble brukt til å komme i gang med behandlinger.

Han gikk fra en god og sikker livssituasjon til usikkerhet rundt hvordan dette skulle gå både med tanke på sykdommen og økonomien.

Ettersom Per hadde avsluttet tidligere arbeidsforhold, men ikke rukket å starte i den nye jobben, hadde han ikke krav på forsikringer gjennom arbeidsgiver. Han hadde selv tegnet personforsikringer, og selv om disse ikke er den beste løsningen vil de kunne komme til noe hjelp i den fremtidige økonomien. Per forsøkte å friskmelde seg og starte opp i ny jobb, men det gikk ikke lang tid før han måtte sykemelde seg igjen. Dette medførte også at han mistet muligheten til å få dekket opp sykepenger tilsvarende full lønn i 12 måneder etter at han ble sykemeldt.

For å klare seg i den usikre perioden, så Per seg nødt til å ta opp litt lån. Han grudde seg til å ta kontakt med banken sin, og valgte derfor å benytte forbrukslån og kredittkort. Pers innstilling var at dette ville han ordne opp i selv. Han følte at han ikke lenger var i bankens målgruppe, og var redd for at de ikke ville hjelpe han med gode løsninger i denne situasjonen.

Per kom til oss i Norsk Familieøkonomi for å få noen gode råd, og da jeg snakket med han kunne jeg se at han og familien hadde mye eiendeler og lite lån i forhold til verdier. Det var altså ingen grunn til at banken ikke skulle gjøre sitt beste for å hjelpe han ut av den vanskelige situasjonen. Jeg har selv jobbet i bank i mange år og har erfart at mange kommer med «lua i hånda» når de opplever kriser. Det skal ikke være sånn! Banken skal være der for deg i gode og dårlige tider. Man velger ikke å bli syk!

Jeg ga Per en anbefaling der jeg beskrev hva han skulle si til banken. Han har gode verdier i blant annet eiendom, og kan fint be om avdragsfrihet på lånet. Dersom han i tillegg velger fastrente på store deler av lånet tar han bort renterisikoen nå når hans situasjon er så usikker. 

Det er viktig at du er ærlig med banken når du kommer i situasjoner som kan påvirke økonomien din. Banken er der for å hjelpe deg. Det finnes ofte løsninger som kan hjelpe deg gjennom tøffe perioder i livet. Dersom det skjer alvorlige ting er det viktig å få oversikt og forutsigbarhet rundt økonomien slik at man kan konsentrere seg om det viktigste der og da. Vi har alle perioder i livet hvor vi må få hjelp. Man trenger ikke unnskylde seg, for man velger som regel ikke selv å komme i disse situasjonene.

Når det gjelder Per så ringte han meg i dag og kunne fortelle at han hadde vært i banken og fått refinansiert lånet med avdragsfrihet. Han slipper nå å bekymre seg for økonomien, og kan heller ha fokus på å bli frisk.

Har du kommet i en situasjon hvor du er usikker på hvordan du skal forholde deg til banken eller hvilke regler som gjelder, så kan du ta kontakt med meg så kan jeg hjelpe deg å få en god oversikt, samt komme med råd for hvordan du kan gå fram overfor banken.

Hilsen Eva

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Norsk Familieøkonomi