Medlemsfordeler

Helseforsikringen er ikke bare
for de store tingene

Folk dør i helsekø, og kreftsyke får ikke tilgang til den medisinen de trenger for å bli friske. Da er det selvsagt en trygghet å ha helseforsikring. Men har du tenkt på alt det andre en helseforsikring kan hjelpe med?

Avisene er fulle av dramatiske historier der det norske helsevesenet har sviktet, og der en helseforsikring kan utgjøre forskjellen på liv og død. Og det er helt på sin plass at disse sakene kommer fram. Men vet du om alt det andre en helseforsikring kan hjelpe deg med? Alt det som kanskje ikke er livstruende, men som likevel kan ødelegge nattesøvn og livskvalitet.

Bare i gangene på kontoret vårt har folk i det siste snakket om at de eller noen de kjenner har vært plaget med alt fra eksem til hjertebank, menisken, mandler og allergi. Det som er spesielt er at felles for dem er at fastlegen har vært lite interessert i å hjelpe med å utrede hva som faktisk er problemet. Ikke engang det som senere har vist seg å være kreft har blitt plukket opp.

Skal man finne seg i å leve med plagene?

«Dette må du nok bare leve med», var beskjeden et av våre medlemmer fikk fra fastlegen sin da hun fikk et vondt utslett i ansiktet. Testene som ble gjennomført fant ingen allergier eller problemer. Da benyttet medlemmet seg av helseforsikringen sin og fikk time hos Aleris. «Sånn som dette kan du ikke gå», svarte den private legen. Etter en grundig sjekk fikk hun en allergidiagnose, og en uke etterpå var problemet helt borte.

Historien over er et godt eksempel på hvordan helseforsikringen kan brukes, men der en kanskje glemmer at en har muligheten. Selv om det verken var snakk om kreft eller hjerteproblemer, var dette er reelt, smertefullt og irriterende problem for vårt medlem. At en føler seg vel har stor innvirkning både på den psykiske og fysiske helsen. Hadde ikke medlemmet fått sin allergidiagnose, hadde utslettet i ansiktet fortsatt både gjort vondt og vært skjemmende.

Hvor dyrt tror du det er?

Kjøper du helseforsikring fra Vertikal Helse gjennom Norsk Familieøkonomi får du gunstig medlemspris med betydelig besparelse over tid. Forsikringspremien er inndelt i 5 aldersgrupper med ulik pris basert på alder. Slik kan Vertikal Helse tilby priser som er bedre tilpasset den enkelte aldersgruppes helseprofil.

Vertikal Helse er unike og skiller seg fra forsikringsselskapene. Du møter helsepersonell når du tar kontakt og får en medisinsk rådgiver som følger deg før, under og etter behandlingen. 
Norsk Familieøkonomi