Helseforsikring

Raskere behandling

Blir du syk, er det godt å vite at du er garantert snarlig behandling. Med behandlingsgaranti fra vår partner, Vertikal Helseassistanse AS, er du sikret hjelp senest innen ti virkedager.

Fordel helseforsikring:

  • ÅRSPREMIE 1 VOKSEN: kr 3 527,- (Ordinært kr 4 224,-)
  • ÅRSPREMIE 1 BARN: kr 1 690,-
  • SPESIALISTVURDERING: Innen 10 virkedager
  • BEHANDLING/OPERASJON: Innen 20 virkedager
  • PERSONLIG MEDISINSK RÅDGIVER: Oppfølging før, under og etter behandling.

Helseforsikring gjennom Norsk Familieøkonomi gjelder for deg som har trygderettigheter i Norge. Du velger om helseforsikringen utelukkende skal gjelde deg selv, eller om du også vil forsikre ektefelle/samboer og/eller barn.

Helseforsikringen opererer verken med prisdifferensiering etter kjønn, alder eller livsstil, og krever ingen helseattest ved avtaleinngåelse. Nå trenger heller ikke personer over 67 år legge ved egenerklæring.

Vertikal Helse finner de beste legene og behandlingstilbudene for deg, og medisinsk formidlingstjeneste inngår som en del av forsikringen. Dersom du ønsker en behandling som ikke er dekket av forsikringen (f.eks. kosmetiske behandlinger), vil formidlingstjenesten være gratis, og du betaler kun for selve operasjonen/behandlingen. 

Vertikal medisinsk avdeling kan kontaktes på tlf. 23 01 48 00.

Sist oppdatert: 2. januar 2017 07:57