Medlemshistorier

Kunnskap kan gi deg
en bedre pensjon

Det er ikke uvanlig å velge bort aksjefond på grunn av utrygghet og litt for lite kunnskap. Uheldigvis kan dette medføre at mange sitter igjen med en langt lavere pensjon enn de kunne ha fått.

Vårt medlem Helge bad om et møte. Han har vært medlem hos oss i mange år, men har aldri benyttet seg av den gratis rådgivningen vi gir alle våre medlemmer.

Jeg ba Helge sende over informasjon om dagens økonomiske situasjon, samt oversikt over spareprodukter og personforsikringer før møtet. Helge ønsket at vi skulle ha fokus på pensjon, da han hadde sjekket forventet pensjon på minpensjon.no og var skuffet over hvor lite pensjon han har opparbeidet seg. Helge er førti år, så han har ennå over tjue år til pensjonistalder.

Da vi tok en gjennomgang av hans oppsparte pensjonsmidler kunne vi se at han hadde løsninger hvor mye av pensjonen var plassert i produkter med lav risiko. Helge vet at han kan velge løsninger som er tilpasset hans tidshorisont og forhold til risiko, men han følte ikke at han hadde kunnskap nok til å håndtere dette selv. Han var skeptisk til risikoen i aksjemarkedet, og redd for å miste pengene.

Min erfaring er at mange velger banksparing og lav risiko fordi de ikke har nok kunnskap om aksjefond, og føler seg derfor utrygge med å skulle investere penger. Bankene er opptatt av å selge egne produkter, og dermed er også mange usikre på om de kan stole på rådene de får der.

Da Helge fikk grunnleggende forståelse og trygghet for hvordan han kan spare langsiktig, ble han også sikrere i sine valg for pensjonsmidlene.

En slik utrygghet var grunnen til at Helge ønsket lav risiko også på de eksisterende pensjonsmidlene sine. Jeg lærte Helge det han trenger å vite om aksjefond og hvordan han kan tenke i forhold til tidshorisont. Ved å se på svingninger over tid kunne han se fordelen med å være i aksjefond med de langsiktige midlene.

Da Helge fikk grunnleggende forståelse og trygghet for hvordan han kan spare langsiktig, ble han også sikrere i sine valg for pensjonsmidlene. Han forstår nå hvordan han kan få meravkastning over tid. Pengene vil svinge, men jo mer langsiktig han er jo mindre er risikoen.

Vi benyttet en sparekalkulator og kunne se at dersom Helge satte av 2000 kroner i måneden til ekstra pensjonssparing vil han kunne opparbeide seg en ekstra pensjonsutbetaling på rundt 100 000 kroner ekstra utbetalt hvert år i 10 år fra han er 65 år.

Ved å spare dette beløpet og samtidig endre risikodelen på eksisterende pensjonsoppsparing, vil Helge få en helt annen økonomisk frihet som pensjonist. Helge velger selv hvor han oppretter egen pensjonssparing etter møte.

I tillegg til å gå gjennom pensjonsavtalene ryddet vi også opp i personforsikringene hans. Vi fikk laget en løsning som gjør at både Helge og hans kone er godt sikret om noe skulle skje. 

Helge sier at nå har han fått mer kontroll på sin egen økonomi. Han vet hva han bruker penger på og han har større kunnskap om egne spareløsninger. Dette gir han større trygghet da han har større kontroll på egen pensjon, samt at han vet hvordan han er sikret om noe skulle skje.

Jeg fikk en hyggelig tilbakemelding fra Helge etter møte som gir meg bekreftelse på at vi gjør en viktig jobb for våre medlemmer;

 «Jeg skal aldri melde meg ut av Norsk Familieøkonomi».

Hilsen Eva

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Pensjon

Ikke la pensjonsselskapene
spise opp pensjonen din

Ville det ikke vært irriterende om gebyrer og andre kostnader skulle spise opp dine gamle pensjonskapitalbevis? Dessverre er det nettopp det som kan skje om du ikke er oppmerksom nok.

Sparing og investering

Hvordan spare til barnebarn

Å kjøpe gaver til barnebarna kan være utfordrende, særlig når mange barn tilsynelatende har alt. Da kan du gi noe som kan være til glede på sikt.

Pensjon

Ikke gå i AFP - fellen(e)

Vi får mange forespørsler fra våre medlemmer om AFP-ordninger i privat sektor. Det er vanskelig å ha oversikt over alle kravene som må oppfylles før du har rett på AFP.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Man velger ikke
å bli syk

Når en har hatt en god og sikker jobb, men blir alvorlig syk uten mulighet til å jobbe, er det ikke uvanlig å møte på økonomiske problemer. Da må en huske å bruke banken som en støtte, og ikke være for stolt til å be om hjelp.

Foto: iStock.com

Lån

Hvordan blir din økonomi
dersom renten øker?

En undersøkelse gjort av Norstat for Nordea viser at titusener av husholdninger vil slite med et lite rentehopp på bare ett prosentpoeng. Les hvordan du kan forberede deg på en renteoppgang.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Med noen tastetrykk
fikk jeg bedre pensjon

En gang i året dumpet det informasjon om en gammel pensjonsavtale ned i postkassa. Avtalen var så liten, at den lett kunne blitt oversett. At jeg i stedet tok tak i den, gjør at jeg sannsynligvis har sikret meg rimelig mange ekstra tusenlapper i pensjon!

Foto: iStock.com

Sparing og investering

Hvorfor anbefaler
vi indeksfond?

AKSJEFONDSUNDERSØKELSEN 2016: Mens over 60 prosent vet hva et kombinasjonsfond er, er det bare en av tre som vet hva et indeksfond er. Kanskje vil mer kunnskap om denne type aksjefond gjøre at flere kan begynne å spare smartere.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Har du for mange
personforsikringer?

Noen ganger lurer vi på hvilke tilbud fra banken vi skal akseptere. Faren er at vi stoler så mye på rådgiveren i banken, at vi signerer på produkter som vi ikke egentlig trenger.

Illustrasjonsfoto: iStock.com

Sparing og investering

En av fem er fornøyd med sin banksparing

AKSJEFONDSUNDERSØKELSEN 2016: Rekordlave innskuddsrenter til tross – mange sparer fortsatt langsiktig i bank. Og er fornøyde med det. Men burde de være det?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Forbrukslån til nytte
eller besvær?

Kommer du til banken og ber om å få bakt forbrukslån inn i boliglånet, vil du sannsynligvis bli møtt med litt skepsis. Men hva om du egentlig har stålkontroll på økonomien din, og har brukt forbrukslånet på en fornuftig måte?

Medlemshistorier

Når den ene parten
ikke vil mer

Vi opplever ofte å bli kontaktet av medlemmer som kommer i en situasjon der den andre parten ikke ønsker å fortsette samlivet. Hva gjør man da hvis banken ikke er villig til å finne løsninger på hvordan en kan få sitte igjen med hus og hjem?

Norsk Familieøkonomi