Medlemshistorier

Når den ene parten
ikke vil mer

Vi opplever ofte å bli kontaktet av medlemmer som kommer i en situasjon der den andre parten ikke ønsker å fortsette samlivet. Hva gjør man da hvis banken ikke er villig til å finne løsninger på hvordan en kan få sitte igjen med hus og hjem?

I slike tilfeller skal man håndtere følelser og samtidig få oversikt over økonomi, bolig, lån og hva kan man klare med.

Elin opplevde å komme i denne situasjonen, og tok kontakt med oss. Hennes mann kom hjem en dag og sa at han ville flytte ut, og ønsket å rydde opp i det økonomiske så fort som mulig.

Elin tok kontakt med banken og spurte om råd. De så på hennes økonomiske situasjon. Ut fra sitt system og egne beregninger kunne de informere om at hun ville måtte selge boligen. Elin syntes dette var en vond situasjon. Hun hadde vonde følelser rundt bruddet, samt at hun syntes det vil være opprivende for barna å måtte flytte ut av hjemmet på kort varsel.

Jeg inviterte Elin inn i et møte for å se på hennes muligheter, og ba henne ta med beregningene fra banken. Jeg kunne raskt se at hun hadde for lav likviditet og for høy gjeldsgrad til å kunne sitte med så mye lån, samt kostnader til bolig, bil og husholdning alene.

Paret hadde betalt mye ned på boligen over tid, og Elin var innenfor 60 % av boligens verdi selv etter å ha betalt ut hans andel. Jeg anbefalte henne å ta kontakt med banken og foreslå en midlertidig løsning, med blant annet fastrente og avdragsfrihet. Dette ville kunne gi henne litt tid til å komme seg ovenpå og gjøre vurderinger for hva som er riktig for henne og barna.

Noen ganger kan det være lurt å få en uavhengig part til å se på saken

Banken imøtekom hennes ønsker, mot at hun signerte en fraråding og tok bort renterisiko på lånet.

Når et par søker banken om boliglån basert på felles økonomi, er det dette som er grunnlaget for at man får kjøpt drømmeboligen. Dette gjør at det for de fleste kan være økonomisk vanskelig å bli sittende alene med boligen. Bankene har sine systemer for beregninger og regler som skal følges. Dette er viktig, for man bør ikke komme i en situasjon hvor man ikke håndterer økonomien i hverdagen. Noen ganger kan det likevel være lurt å få en uavhengig part til å se på saken. Slik kan man komme fram til midlertidige løsninger som er til fordel for både kunden og banken.

Elin har nå fått et lån med forutsigbarhet. Hun vet hva hun skal betale i husleie til seg selv de neste fem årene. Hun har litt for mye lån i forhold til egen inntekt, men har valgt å ikke ha bil med de kostnadene det innebærer i denne perioden. Hun har fått på plass et oversiktlig budsjett, og ryddet bort unødvendige kostnader.

Det er ikke sikkert at denne løsningen er riktig for deg, og det finnes mange måter å løse livets utfordringer på. Noen ganger kan det lønne seg å få hjelp av andre til å se på mulige løsninger.


Hilsen Eva

(Deler av historien er endret slik medlemmet ikke skal gjenkjennes)


Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Hverdagsøkonomi

Kvinner og samlivsbrudd

Et samlivsbrudd oppleves ikke bare tøft for følelseslivet. For det økonomiske kan det ha store konsekvenser, og ofte er det kvinnen som kommer dårligst ut.

iStock.com

Medlemshistorier

Kunnskap kan gi deg
en bedre pensjon

Det er ikke uvanlig å velge bort aksjefond på grunn av utrygghet og litt for lite kunnskap. Uheldigvis kan dette medføre at mange sitter igjen med en langt lavere pensjon enn de kunne ha fått.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Har du for mange
personforsikringer?

Noen ganger lurer vi på hvilke tilbud fra banken vi skal akseptere. Faren er at vi stoler så mye på rådgiveren i banken, at vi signerer på produkter som vi ikke egentlig trenger.

Illustrasjonsfoto: iStock.com

Hverdagsøkonomi

Endelig får du en
felles strømregning

Er du en av dem som vegrer deg mot å bytte strømselskap fordi du da må betale to strømregninger – en for nettleie og en for strøm? Nå slipper du endelig å irritere deg over dette.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Forbrukslån til nytte
eller besvær?

Kommer du til banken og ber om å få bakt forbrukslån inn i boliglånet, vil du sannsynligvis bli møtt med litt skepsis. Men hva om du egentlig har stålkontroll på økonomien din, og har brukt forbrukslånet på en fornuftig måte?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Derfor har jeg
helseforsikring

«Dette må du nok bare leve med», var beskjeden fra fastlegen. «Sånn som dette kan du ikke gå», svarte den private legen. Skal virkelig forskjellene i helse-Norge være så store, avhengig av om en har helseforsikring eller ikke?

Medlemshistorier

Hjelp, barnet mitt
blir voksen!

Når man fyller 18 år mister foreldrene i utgangspunktet innsyn i ungdommens kontoer, samt at mange opplever at de unge får tilbud om både forbrukslån og kredittkort. Hvordan kan du som forelder få litt bedre kontroll i denne overgangen?

Foto: istockphoto.com

Juss

Diskuter saken din med
advokat – helt gratis

Ringer du våre advokater i Legalis får du inntil en time gratis juridisk bistand til én sak. Slik kan du spare deg for både penger og mange bekymringer.

Norsk Familieøkonomi