Tester og undersøkelser

Den perfekte
barneforsikringen
finnes ikke

Når en skal velge en barneforsikring er det ikke rart at mange småbarnsforeldre blir forvirret. En vil selvsagt bare det beste for barnet sitt, og er redd for å velge feil. Men hvordan vet en hvilken forsikring som er best?

I årets sammenligning har vi med 12 forskjellige forsikringsselskaper, og de aller fleste av dem har gjort en eller annen vri som skiller dem fra de andre.

  • Fire selskaper tilbyr fortsatt ikke uførepensjon
  • To selskaper har valgt å ikke dekke medisinsk invaliditet ved sykdom
  • Flere selskaper dropper utvidet hjelpestønad – eller har laget sin egen ordning
  • Et selskap har laget en helt ny dekning og utbetaler 1,1 millioner kroner hvis barnet får innvilget forhøyet hjelpestønad fra NAV
  • Under dekningen utvalgte sykdommer velger et selskap å dekke andre sykdommer som gir en invaliditetsgrad over 50 prosent – i tillegg til de utvalgte sykdommene de lister opp
  • Mens et selskap dekker 13 utvalgte sykdommer, har et selskap valgt å bare dekke én
  • To selskaper har droppet engangserstatningen en får om en blir minst 50 prosent arbeidsufør
  • Bare et av selskapene med uførepensjon øker summen som blir utbetalt etter at utbetalingen av uførepensjonen er påbegynt

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Norsk Familieøkonomi