Tester og undersøkelser

Årets beste reiseforsikring 2017

Sol, strand og bølgeskvulp, eller kanskje shopping og storby? Uansett hvor du skal reise i sommer bør reiseforsikring være en selvfølge. Se hvilken reiseforsikring som scorer høyest i årets reiseforsikringstest.

Ingen stor overraskelse - igjen er det DNBs Reiseforsikring Best som er vinneren av testen. Den beste reiseforsikringen deres er god, men det er dekningsgarantien deres som sikrer seieren. Fortsatt er det ingen andre forsikringsselskap som tilbyr tilsvarende.

– Med DNBs dekningsgaranti vil du ha mulighet til å skreddersy den beste reiseforsikringen når behovet oppstår. Det er betryggende å vite at man er sikret best mulig dekning uansett hva som skjer. Men man må være villig til å gjøre en ekstra innsats, sier seniorrådgiver Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

For å benytte deg av dekningsgarantien til DNB, må du kunne dokumentere hva andre forsikringsselskap tilbyr. Det kan ende opp med å bli en stor jobb å finne riktig dokumentasjon, men medlemmer i Norsk Familieøkonomi har tilgang til oversikten over dekningene til andre selskaper, og i år har vi gjort det ekstra enkelt for våre medlemmer.

– Vi har plukket ut hvilke forsikringsselskap som er best på de ulike punktene, og du kan dermed enkelt sjekke om andre forsikringer dekker mer eller noe annet enn DNB, forklarer Sørmo.

Flere gode alternativer

De aller fleste har tatt et steg opp og forbedret punktene som trakk ned i fjor, og for enkelte har det resultert i en bedre plassering enn sist. Mest imponert er vi over Storebrand, som nå er helt i toppen på alle de viktige områdene. Blant de andre som befinner seg i toppen finner vi Frende, SpareBank 1, Tryg og Codan, som alle har fått tommel opp i årets test. Gouda har også tatt grep, og rykker fortjent opp. Mindre fornøyde er vi med Europeiske, som forblir helt middels. Forsikringsselskapet mangler det lille ekstra som en markedsleder burde ha.

– Vi synes det er positivt at en så stor del av reiseforsikringene er gjennomgående gode. Det er bra for forbrukeren at det er mange alternativer å velge mellom, og at man kan fokusere på å finne den forsikringen som kan tilpasses den enkeltes behov, forteller Sørmo.

Klikk på forsikringsselskapene under for å lese en vurdering av de enkeltes reiseforsikring.

Pris enslig 40 år: 1 772,-
Pris familie 40 år: 2 328,-
Pris enslig 75 år: 2 699,-

DNB er gode på de fleste viktige punktene. De har en høy maksgrense for gjenstander, og avbestilling og evakuering dekkes ubegrenset. Varigheten er noe kort, og forsikringen er blant de dyreste.

I år som i fjor er det DNBs dekningsgaranti som gjør at de stikker av med seieren. Dekningsgarantien til DNB innebærer at dersom du finner et annet forsikringsselskap som dekker noe annet eller mer enn det DNB dekker, dekker DNB det også. Du må kunne dokumentere hva et annet selskap dekker, men som medlem i Norsk Familieøkonomi har du tilgang til oversikten over dekningene til de andre selskapene.

Pris enslig 40 år: 1 557,-
Pris familie 40 år: 2 132,-
Pris enslig 75 år: 2 289,-

Her har det skjedd store endringer! Storebrand er blant de beste på nesten alle punktene, og har nå en av de beste forsikringene i testen. Maks per gjenstand og mobiltelefon er to dekninger som er blant testens beste, i tillegg til sykkel og sportsutstyr, død/invaliditet barn, forsinket bagasje og innhenting av videretransport. Dette er et meget godt alternativ til deg som vil ha en gjennomgående god forsikring. Den passer også til de over 75 år, selv om prisen her er blant de høyeste.

Pris enslig 40 år: 1 357,-
Pris familie 40 år: 1 778,-
Pris enslig 75 år: 1 905,-

Frende er en av de beste forsikringene i vår test. Forsikringen er blant de billigste, og dekningene er blant de beste. De er best på varighet med 75 dager, og forsikringen kan utvides til 12 måneder, som også er bra. De har ingen begrensing for samlet sum på sportsutstyr, og de har heller ingen begrensinger ved avbestilling eller innhenting av videretransport.

Pris enslig 40 år: 1 540,-
Pris familie 40 år: 1985,-
Pris enslig 75 år: Kan ikke kjøpes på nett

Codan har siden i fjor økt dekningen på flere punkter. Samlet dekning for reisegods har økt betraktelig, og det samme har dekningen ved avbestillingen. I tillegg har de økt egenandelen som dekkes ved skade på leiebil til 12 000 kroner, og er dermed best på dette punktet i år. Codan er også blant de beste på forsinket bagasje, og har lengst varighet på forsikringen.

Codan har 70 år som øvre alder for bestilling på nett av deres beste forsikring, og forsikringen er derfor ikke optimal for de som er eldre enn dette.

Pris enslig 40 år: 1 471,-
Pris familie 40 år: 1 886,-
Pris enslig 75 år: 1 986,-

SpareBank 1 har skrudd opp prisene noe, men har gjort det samme med enkelte dekningsbeløp. De er blant de beste på død/invaliditet barn, og i tillegg gjelder deres erstatning på død/invaliditet for barn og voksne også utenom reiser. Egenandelen som dekkes ved skade på leiebil er blant de laveste, men dette vektlegges i liten grad i vår test.

Pris enslig 40 år: 1 859,-
Pris familie 40 år: 2 367,-
Pris enslig 75 år: 2 319,-

Tryg har de dyreste forsikringene for enslig ung og familie, men de har blitt bedre på noen sentrale punkter. Forsikringen deres har gått fra å dekke inntil 100 000 på alt reisegods, til å dekke et ubegrenset beløp. Det samme har skjedd med reiseavbrudd (før 86 000 per person, nå ubegrenset) og innhenting av videretransport (før 50 000 per person, nå ubegrenset).

I tillegg til at forsikringen er dyr, er dekningen lav på sykkel og sportsutstyr. Til tross for dette, vekter de andre dekningene deres større i vår test, og Tryg sikrer seg en topplassering.

Pris enslig 40 år: 1 595,-
Pris familie 40 år: 1 895,-
Pris enslig 75 år: 1 595,-

Gouda har virkelig tatt et steg opp, og har forbedret seg vesentlig. De fleste dekningene har økt, og da særlig samlet dekning for reisegods og avbestilling. Gouda har også forlenget varigheten på sin forsikring, fra 45 til 60 dager, og de har ikke lenger kortest varighet. Gouda har ingen prisdifferensiering, som vil si at du får samme pris uansett hvor du bor i landet. I tillegg er alle risikoaktiviteter inkludert, og forsikringen kan forlenges etter avreise.

Selv om Gouda har forbedret sin reiseforsikring, er de enda ikke best på noe. De får også trekk for lav dekning på mobiltelefon.

Pris enslig 40 år: 1 315,-
Pris familie 40 år: 1 743,-
Pris enslig 75 år: 1 578,-

Eika er blant den billigste forsikringen, og har jevnt over gode dekninger. Dekningene på samlet reisegods og maks per gjenstand har økt mye, og særlig dekningen på sykkel har de skrudd opp. I tillegg dekker de nå egenandel ved skade på leiebil.

Til tross for store forbedringer klarer ikke Eika å hevde seg blant de beste enda. Hovedgrunnene til dette er fordi de ikke dekker død for voksne på reiseforsikring for enslig, og fordi barnebarn/oldebarn ikke dekkes.

Pris enslig 40 år: 1 350,-
Pris familie 40 år: 2 213,-
Pris enslig 75 år: Selges ikke

Her har det skjedd få endringer. Markedslederen klarer fortsatt ikke å kjempe i toppen med de beste reiseforsikringene. De er gode på forsinket bagasje, og forsikringen for enslig 40 år er nå blant de billigste. Europeiske har også uhellsdekning på reisegods, med en egenandel på 1000 kroner (kommer i midten av juni).

Det trekker ned at forsikringen ikke selges til personer over 75 år, og at det i tillegg bare dekkes 80 000 ved tilkalling av familie, i motsetning til de andre forsikringsselskapene som dekker ubegrenset. Dekningen på mobiltelefon er lav, men denne økes til 20 000 i midten av juni 2017.

Pris enslig 40 år: 1 390,-
Pris familie 40 år: 2 231,-
Pris enslig 75 år: 2 127,-

Gjensidige når dessverre ikke helt opp i årets test. De har ikke en makspris per gjenstand som dekkes, i stedet dekkes alle verdigjenstander (foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smartklokker, smykker, ur, sportsutstyr, våpen og musikkinstrumenter) samlet med 20 000 per person. Dette blir mye lavere enn det de andre selskapene tilbyr. For andre gjenstander er det kun reisegodssummen som er øvre grense, som til sammen blir 150 000. Gjensidige har også lav dekning på død for enslig voksen.

Gjensidige skiller seg ut positivt med å erstatte bagasjen umiddelbart, og ikke etter 4 timer. Forsikringen deres er også tilpasset for de som driver med sportsaktiviteter, og kan utvides til å dekke flere risikoaktiviteter.

Pris enslig 40 år: 1 656,-
Pris familie 40 år: 2 304,-
Pris enslig 75 år: Selges ikke

Trolls beste forsikringer er bedre enn fjorårets, og på flere av punktene ligger dekningene deres på nivå med gjennomsnittet. Dessverre er det for mye som trekker ned til at vi kan gi dem en bedre plassering.

Troll tilbyr ikke forsikring til personer over 70 år, gir ikke mulighet til utvidelse, og de dekker ikke egenandel ved skade på leiebil. De har lavest dekning på mobiltelefon, 3000, og på rettshjelp, 20 000. De har også lav dekning på sykkel og ved evakuering.

Pris enslig 40 år: 1 320,-
Pris familie 40 år: 1 600,-
Pris enslig 75 år: Selges ikke

Vardia er blant de billigste på forsikring for familie og ung enslig, men dessverre stopper det der. De har lavest dekning på flest punkter, deriblant samlet sum for reisegods og maks per gjenstand, og på sykkel og sportsutstyr er de klart dårligst. I tillegg vektlegges det at de har lavest dekning på død/invaliditet for barn, lavest dekning på avbestilling, og kortest varighet. Testens dårligste.


Medlemmer i Norsk Familieøkonomi får tilgang til oversikten over dekningene til alle selskapene i testen. I tillegg får de tilgang til tabellen med bare de beste dekningene, som gjør det enkelt for de som har DNBs dekningsgaranti. Bli medlem for å få tilgang til hele testen.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi