Tester og undersøkelser

Dette er de beste barneforsikringene

Omtrent halvparten av alle norske barn er forsikret. Det er enkelt å forstå hvorfor en barneforsikring er viktig, men en større utfordring å orientere seg i det store utvalget.

For oss som ikke jobber med forsikring til daglig, kan det være vanskelig å vite hva som er viktig og hva som ikke er like viktig når en skal velge barneforsikring. Det blir enda mer komplisert når forsikringsselskapene lager nye dekninger som skal erstatte andre. Med så mange ulike definisjoner, og så mange ulike argumenter for hva som gjør at en erstatning utbetales raskere, kan det fort bli uoversiktlig for kunden og vanskelig å sammenligne.

Hva skal du se etter?

Før en bestemmer seg for en barneforsikring, kan det være lurt å finne ut hvilket behov en har og hva økonomien tillater. Det er store variasjoner i både pris og innhold. 

Hvis du er ute etter en barneforsikring som dekker alt, bør du velge en forsikring som inneholder uførepensjon, uførekapital og erstatning ved varig medisinsk invaliditet. De som inneholder alt dette, har til gjengjeld en høy prislapp, og skal man tegne mer enn én barneforsikring kan det ende opp med å bli dyrere enn mange kan ta seg råd til. 

Har man eksempelvis tre barn som skal forsikres, og velger den dyreste forsikringen, må man betale 11 700 kroner årlig. Velger man derimot den billigste forsikringen i testen, blir prisen 4 833 kroner årlig for tre barneforsikringer. Det er viktig å påpeke at de fleste forsikringsselskapene har flere alternativer å velge mellom, så du kan finne en pris som passer din økonomi. 

Uførepensjon eller uførekapital?

Norge har gode offentlige ordninger, som skal ta vare på barnet og familien dersom noe skulle skje. Likevel kan enkelte hendelser føre til at familien blir svakere stilt økonomisk, og en barneforsikring vil kunne gi større økonomisk frihet. En barneforsikring kan sikre deg større økonomisk frihet når ulykken eller sykdommen inntreffer (uførekapital og erstatning ved medisinsk invaliditet), og den kan sikre barnet økonomisk trygghet i fremtiden (uførepensjon). 

Barneforsikringene i testen som ikke inneholder en uførepensjon (Codan, Vardia og Troll) tilbyr, i likhet med enkelte som også har uførepensjon, en uførekapital. Det betyr at dersom barnet blir minst 50 prosent ufør, vil det bli utbetalt en engangssum. Denne summen kan for eksempel bli brukt som egenkapital når barnet en gang skal kjøpe egen bolig, og derfor mener vi det kan være viktig med en barneforsikring som utbetaler en engangssum til barnet.

Det kan vise seg å ta lang tid før engangserstatningen utbetales, da det må konkluderes med at barnet er varig og minst 50 prosent ufør. Man må regne med å måtte vente noen år før man får utbetalt denne summen. Mange ønsker å tegne en barneforsikring med uførepensjon, som utbetales årlig når forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende (utbetales til barnet etter fylte 18 år).

Vi mener det er viktig å ha en barneforsikring som kan videreføres når barnet når øvre aldersgrense, som i de fleste tilfeller er 26 år. To av selskapene oppgir at det ikke er mulig å forlenge forsikringen ved død og uførhet etter at barneforsikringen opphører, uten ny helsevurdering.

Medisinsk invaliditet utbetales mest

Tall fra Finans Norge viser at utbetaling av erstatning for barneforsikring har økt med 8,5 prosent fra 2016 til 2017, og det er erstatningen for utvalgte sykdommer som har økt mest. Samtidig er medisinsk invaliditet (ved sykdom) den mest utbetalte erstatningen. I lys av disse opplysningene kan det være verdt å merke seg hvilke forsikringsselskaper som er gode på nettopp disse dekningene. 

Ved dekningen utvalgte sykdommer kan vi trekke fram Danica, SpareBank 1, Storebrand, og If. Sistnevnte dekker opptil 13 utvalgte sykdommer, og dekker i tillegg alle alvorlige sykdommer eller skader som vil føre til over 50 prosent medisinsk invaliditet. Storebrand har den høyeste forsikringssummen på denne dekningen, og dekker nesten dobbelt så mye som den laveste. 

If kommer best ut på erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av både sykdom og ulykke, som i tillegg til å erstatte inntil 2 millioner kroner gir dobbel erstatning ved invaliditetsgrad over 50 prosent. Maks utbetaling blir dermed 4 millioner kroner. Gjensidige, SpareBank 1 og Storebrand har valgt å ikke gi erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom, og forklarer dette med at denne erstatningen er vanskelig å få utbetalt. Til tross for at det er mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke, er det vanskeligere å få utbetalt erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Storebrand tilbyr derfor i stedet en høy uførepensjon og uførekapital, mens Gjensidige har valgt en forhøyet hjelpestønad som erstatning. SpareBank 1s løsning minner mye om Storebrands.

Les vilkårene

Når det gjelder psykiske lidelser, opererer forsikringsselskapene ulikt. De fleste utbetaler ikke erstatning for medisinsk invaliditet som følge av psykiske lidelser. Samtidig har enkelte valgt at denne begrensningen også skal gjelde for dekningen uførekapital. Har man en av disse barneforsikringene, vil det ikke utbetales en engangserstatning dersom barnet rammes av en psykisk lidelse. Uførepensjonen vil derimot ikke omfattes av denne begrensningen. Nettopp på grunn av slike begrensninger, er det viktig å lese vilkårene til barneforsikringen du vurderer å tegne. 


Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi