Medlemshistorier

Samboere - sjekk forsikringene deres

For mange gambler på at «ting ordner seg» og vet ikke hva de har eller hva de trenger. Heldigvis finnes det råd.

Simen og Kaja er et samboerpar som mange andre samboerpar; de har hus, hund og barn på vei. De er heller ikke unike fra andre samboerpar med hensyn til engasjementet rundt felles forsikring.

Paret tok egentlig kontakt med våre rådgivere for å få råd og hjelp da de ville rydde opp i fellesøkonomien, og organisere denne på en bedre måte. Heldigvis plukket rådgiveren også opp at de kunne ha behov for en totalgjennomgang av sine forsikringer.

Når våre rådgivere inviterer til en full forsikringsgjennomgang blir man bedt om å hente inn dokumentasjon på private avtaler og avtaler via arbeidsgiver. Veldig mange har et passivt forhold til forsikringsavtaler via arbeidsgiver og har aldri lest vilkårene.

Mange arbeidstakere har gode forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver, men man bør sette seg godt inn i vilkårene slik at man er klar over eventuelle reservasjoner og hvem som har rett til utbetaling.

En av de vanligste fallgruvene vi møter på er hvordan avtalene stiller krav til at et par må ha vært samboere over en viss periode før begge omfattes av dekningen. Det er ikke uvanlig at samboerskapet må ha hatt en varighet på to eller fem år. Par som nylig har flyttet sammen bør derfor være oppmerksomme da en slik forsikringsavtale kan ha liten verdi.

Samboere med felles bolig må også tenke gjennom hvordan de ønsker å sikre den andre dersom noe skulle skje. Vil man klare å beholde boligen og medfølgende boliglån dersom den ene faller fra?

Samboere uten felles barn har ingen arverett til hverandre etter loven, og for å ha rett til arv må dette fastsettes i testament. Det er også vanlig med gjensidige livsforsikringer som begunstiger den andre.

Simen og Kaja ble anbefalt å tegne livsforsikring da de søkte lån til felles bolig i banken. Denne hadde de egentlig ikke tenkt noe særlig på, og de hadde ikke et bevisst forhold til forsikringssummen.

Sammen med rådgiver gikk paret gjennom sine eksisterende avtaler og fikk hjelp til å vurdere sitt forsikringsbehov.

Med hensyn til at samboerparet venter felles barn og sådan har arverett til hverandre, var eksisterende livsforsikring god nok. Paret manglet derimot sikkerhet dersom de skulle rammes av langvarig sykdom. De ble derfor oppfordret til å vurdere en ekstra uførepensjon, som vil komme til utbetaling dersom man blir sykemeldt i over 12 måneder.

Forsikring kan være komplisert og om livssituasjonen din endres kan du plutselig ha helt andre behov enn da du først signerte avtalen. Er usikker på hvordan du bør forsikre deg selv og familien, anbefaler vi at du kontakter en av våre uavhengige rådgivere for forsikringsrådgivning.

Norsk Familieøkonomi