Tester og undersøkelser

Ut å reise? Dette er den beste reiseforsikringen

Vi sammenligner selskapenes vilkår, oppsummerer unntak og begrensninger, og kårer den beste reiseforsikringen 2021.

To år er gått siden forrige gang vi tok for oss reiseforsikringsvilkårene og vurderte store og små forskjeller mellom selskapene. Mye har skjedd både utenlands og innenlands i det samme tidsrommet, og hverdagen bærer fremdeles preg av unntakstilstand for veldig mange. Samtidig skimter vi lyset i enden av tunnelen som leder tilbake til hverdagen. 

Med et stadig økende antall vaksinerte nordmenn og stabiliserte smittetall i noen europeiske land, vil det kanskje bli mulig for noen av oss å reise utenlands denne sommeren eller til høsten. Men, de aller mest ivrige som hopper på første fly ut av landet, bør sjekke reiseforsikringen sin før avreise. Vår undersøkelse oppsummerer pris og vilkår fra 10 selskaper og gir deg oversikten over hva som gjelder akkurat nå, unntak og begrensninger.

Utvikling siden 2019

De siste årene har selskapenes reiseforsikringer utviklet seg til å bli mer og mer like. Det er hard konkurranse, og færre og færre ting som skiller dem fra hverandre. For kundene er dette positivt i den grad at det resulterer i gode dekninger for dem, nesten uavhengig av hvem man tegner forsikring hos, og når produktene ligner mer og mer på hverandre blir pris viktigere.

Det samlede inntrykket av forsikringsproduktene selskapene har presentert i årets undersøkelse, er at de aller fleste er gode alternativer for kunder som planlegger reiser både innenlands og utenlands. Nå er det mer eller mindre ekstradekningene og frynsegodene noen av selskapene velger å inkludere, som skiller de beste fra de gode.

Hva er gjeldende på innenlandsreiser?

Det siste året har det vært mye snakk om behovet for reiseforsikring. Trenger man den virkelig når man kun oppholder seg hjemme, på hytta eller er på Norgesferie? Vi mener at svaret ikke er så enkelt som et rungende ja eller nei, og at man alltid må ta hensyn til individuelle behov når man vurderer dette. Kanskje det meste av reisegodset du tar med deg på Norgesferien er dekket av innboforsikringen din, eller kanskje du ikke bekymrer deg for reisesyke når du vet at det norske helsevesenet vil gi deg hjelpen du trenger. Likevel, på noen punkter vil en helårs reiseforsikring være det beste alternativet og ha de beste dekningene. Dette gjelder spesielt avbestilling, reisesyke og reisegods. Derfor har vi sett nøyere på vilkårene knyttet til innenlandsreiser.

Avbestilling av innenlandsreiser

Avbestilling dekkes av samtlige forsikringsselskaper, uavhengig av om man tar turen utenlands eller holder seg innenfor Norges grenser, når forsikrede selv, nærmeste familie eller noen i reisefølge blir akutt syk eller av andre lignende akutte situasjoner ikke kan gjennomføre reisen. Eksempler på dette er brann, naturskade eller innbrudd i egen bolig, hytte eller kontor, naturkatastrofer på reisemålet eller om en planlagt operasjon eller behandling flyttes og kommer i konflikt med reisen. Den gode nyheten er at samtlige selskaper også opplyser om at avbestilling dekkes ved pålagt smittekarantene. Dette er et av grepene selskapene har gjennomført for å tilpasse seg dagens situasjon, og man bør derfor være oppmerksom på at denne dekningen kan være kortvarig.

Codan Forsikring og Fremtind opplyser om at avbestilling av innenlandsreiser på grunn av pålagt smittekarantene gjelder frem til 31. juli, mens Eika, Europeiske, Gjensidige, Gouda, Landkreditt, Storebrand og Tryg har satt utløpsdatoen til 31. august. Frende opplyser om at de samme reglene gjelder dersom man blir pålagt karantene i tråd med retningslinjene fra FHI, som ved annen akutt sykdom. Dette dekkes derfor likt ved utenlands- og innenlandsreiser.

Reisesyke på reise i Norge

En av de største økonomiske farene ved å reise utenlands uten forsikring, før, under og etter pandemi, er at man rammes av akutt og alvorlig sykdom. Ifølge Finans Norges statistikk over erstatningsbeløp og skadetype var summen av erstatningsutbetalinger knyttet til reisesyke på over 1 milliard kroner i 2019, og sto dermed for den desidert største andelen av totale erstatningsutbetalinger det året. Statistikk fra fjoråret bærer preg av strenge restriksjoner og reiseråd, og avbestilling sto for over 50 prosent av erstatningsutbetalingene gjennom året. Det er heller ikke så underlig at erstatningsutbetalinger knyttet til reisesyke var betydelig lavere for året 2020, da de aller fleste av oss holdt oss hjemme og i eget land. Blir vi syke på hjemmebane vet vi at vi får den hjelpen vi trenger uten særlig kostnad for oss.

Reisesykedekningene som er direkte knyttet til syketransport, behandling og sykehusopphold er sådan stort sett uaktuelle når man oppholder seg i Norge, men man kan få erstatning for andre utgifter som kan dukke opp i sammenheng med at man blir akutt syk eller utsatt for en ulykke på ferie. Eksempler på dette er tilkalling av familie og utsatt eller endret reiserute etter råd fra lege, som alle selskapene dekker. Foruten Codan og Fremtind, som operer med en øvre sumbegrensning ved endret reiserute, dekker samtlige selskaper dette uten øvre sumbegrensning.

Tapt eller skadet reisegods

Eiendeler og utstyr du har med deg på reise defineres som reisegods. De aller fleste forsikringsproduktene i vår test dekker reisegods uten øvre totalsumbegrensning, men begrenser erstatningen til maksimalt mellom 25 000 og 50 000 kroner per gjenstand. Kun Codan oppgir en øvre begrensning på 800 000 kroner for samlet dekning av reisegods. Det vil si at det aller meste av utstyr, klær og lignende er godt dekket på reise både utenlands og innenlands.

Avhengig av hvilken type reise du planlegger, og om du planlegger å ha med deg spesialutstyr eller dyrt sportsutstyr, bør du være oppmerksom på spesielle sumbegrensninger knyttet til dette. Vår undersøkelse viser at de aller fleste selskaper dekker sykkel og sportsutstyr for samme øvre sumbegrensning som øvrig reisegods, altså 40 000 kroner per gjenstand. Codan, Gjensidige, Gouda og Landkreditt er her de eneste som setter en lavere sumbegrensning for sykkel og sportsutstyr, fra 20 000 til 30 000 kroner.

Planlegger du å ta med sykkelen på Norgesferien må du også være oppmerksom på at noen selskaper har unntak for sykkel som reisegods, avhengig av hvor du reiser. Codan, Frende og Tryg dekker verken tap eller skade på sykkel i egen hjem-, arbeids- eller skolekommune. Landkreditt og Storebrand dekker skade i egen hjem-, arbeids- eller skolekommune, men ikke tyveri. Gjensidige og Gouda dekker ikke tap eller skade på sykkel på reiser i Norge, mens Fremtind har unntak for hele Norden.

Hva er gjeldende på utenlandsreiser?

Det kan tenkes at flere fristes til å legge sommerferien til utlandet nå som karanteneregler og reiseråd mykes opp, og man kan ha tryggheten av en god reiseforsikring i ryggen på turen. Vi vet samtidig at smittesituasjonen i flere land er usikker og kan endres drastisk på relativt kort tid. Mange lurer derfor på hva som gjelder; hvilke selskaper dekker reiser til land med reiseråd og hva skjer dersom det skjer endringer i reiserådene mens man er på reise og man må reise hjem tidligere enn planlagt.

Reiseråd og gyldighet

Tidlig i pandemiens forløp kommuniserte de aller fleste forsikringsselskapene tydelig at dersom forsikrede trosset myndighetenes reiseråd og reiste til røde land, ville reiseforsikringen regnes som ugyldig på den aktuelle reisen. Frende, Gjensidige og Gouda gjorde her unntak. Deres reiseforsikring var fremdeles gyldig, men kun for hendelser som ikke hadde sammenheng med pandemien og viruset. Ett år senere ser situasjonen litt annerledes ut. Nå har flere selskaper valgt at reiseforsikringene skal være gyldige uten begrensninger for hendelser knyttet til viruset, også på reiser til land med reiseråd i EU, Schengen og Storbritannia. Her var Europeiske først ute og ble tett etterfulgt av Frende. Storebrand, Codan og Tryg tilbyr også gyldige reiseforsikringer på reiser til land med reiseråd fra 3. juni, mens Gjensidige gjør det samme fra 23. juni.

Gouda og Landkreditt har fremdeles unntak for hendelser som har sammenheng med viruset, og forholder seg sådan til Utenriksdepartementets reiseråd enn så lenge. Det samme gjelder Fremtind og Eika som opplyser om at reiseforsikring kun gjelder strengt nødvendige reiser til land med reiseråd. Fremtind og Eikas reiseforsikringer vil dermed fremdeles være gyldig på reiser som tjenestereiser, hentereiser ved adopsjon, i forbindelse med dødsfall i nærmeste familier og lignende. 

Felles for alle selskapene er at så lenge det ikke foreligger reiseråd til landet man reiser til på avreisedagen, vil evakuering dekkes dersom det utstedes evakueringsråd fra Utenriksdepartementet. Da kan man også ha krav på erstatning for tapte feriedager dersom evakueringen medfører tidligere hjemreise. 

Reiseforsikringen dekker derimot ikke kostnader forbundet med tidligere hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien avbrytes på grunn av endringer i smittesituasjon mens man er på reise uten at det foreligger evakueringsråd fra UD. 

Klikk her for å se hele testen


Super Helårs Reise

Pris enslig 40 år: 1 485,- (891,-for Norden)
Pris familie 40 år: 2 630,- (1 578,- for Norden)
Pris enslig 75 år: 2 294,- (1 376,- for Norden)

If og Europeiske Reiseforsikring har siden 2018 blitt rangert helt i toppen i våre undersøkelser, og fortsetter likevel å videreutvikle sitt reiseforsikringsprodukt. Nytt av året er at If, som eneste selskap, nå inkluderer dekning for bildelingstjenester under dekning for leiebil. Motorsykkel, bobil og tilhørende nøkler dekkes også, uten sumbegrensning.

Helår Super plasserer seg prismessig blant de billigste i kategorien enslig 40 år, og midt på treet for øvrige grupper. Den velkjente uhellsdekningen er fremdeles med, men her har egenandelen økt med en tusenlapp per gjenstand siden 2019. Sammenlignet med de tre andre selskapene som også inkluderer dekning for uhell, er forsikringssummen vesentlig høyere og uhellsdekningen vurderes til testens beste.

Europeiske skiller seg også ut ved at de har få unntak knyttet til utøvelse av ekstremsport eller lignende aktiviteter på reise, tilbyr online helsesjekk før avreise slik at kunden enkelt kan sjekke hva forsikringen dekker i forbindelse med kjente helseplager, og stiller ingen timeskrav ved erstatning for forsinket bagasje. Sammenlignet med øvrige selskaper, og isolert sett basert på forholdet mellom pris og vilkår, vurderes Europeiske Helår Super som årets vinner også i år.

Det skal også nevnes at selskapet det siste året har tilpasset seg myndighetenes reiseråd og anbefalinger, kundenes behov og smittesituasjon i naboland og Europa raskt. Selskapet var først ute med å dekke reiser til land med reiseråd i EU, Schengen og Storbritannia, dekker avbestilling som følge av pålagt smittekarantene både for innenlands- og utenlandsreiser og har tilpasset seg et endret reisemønster ved å tilby helårs reiseforsikring med begrenset gyldighet i Norden med 40 prosent prisrabatt. Helt enkelt en virkelig god reiseforsikring.

Reiseforsikring

Pris enslig 40 år: 1 499,-
Pris familie 40 år: 2 038,-
Pris enslig 75 år: 2 193,-

Frende Forsikring har de siste årene markert seg i våre tester og undersøkelser, og det gjør de i årets reiseforsikringstest også. Siden sist har Frende endret forsikringssummen som gjelder ved uhell fra 3 000 kroner per skadetilfelle til 5 000 kroner per år. Denne er god å ha inkludert, men når ikke opp til Europeiske som dekker inntil 40 000 kroner per gjenstand. Sammenlignet med Europeiske har Frende høyere forsikringssum for død og invaliditet, høyere sum knyttet til erstatning av tapte utflukter og arrangement ved reiseavbrudd, samt høyere sum i forbindelse med forsinket bagasje. Frende stiller dog krav til at forsinkelsen må være minst 4 timer, mens Europeiske ikke har timeskrav. Frende tilbyr også medisinsk rådgivning for kunder som ønsker å vite om reiseforsikringen vil dekke en planlagt reise.

Europeiske og Frende kniver helt i tet i år også, og på lik linje med Europeiske har Frende også vist vilje til å tilpasse seg omstendighetene og kundenes behov det siste året. Reiseforsikringen deres har vært gyldig hele det siste året, kun med unntak av koronarelaterte hendelser, og gjelder nå som normalt i Norge, EU, Schengen og Storbritannia. Frende er også det eneste selskapet som ikke har satt en utløpsdato for dekning av avbestilling ved pålagt karantene, dette kategoriseres helt enkelt under reisesyke.  


Reise Pluss

Pris enslig 40 år: 1 520,-
Pris familie 40 år: 1 989,-
Pris enslig 75 år: 1 738,-

Eika fikk i vår forrige undersøkelse skryt for å være gode på pris, og det gjelder fremdeles. Siden den gang har selskapet i tillegg økt forsikringssummen for reisegods per gjenstand fra 30 000 til 40 000 kroner. Foruten dette kan Eika vise til høye forsikringssummer innenfor de fleste dekningene og reiseforsikringen vurderes til å ha få mangler. Erstatning ved skade på leiebil er fremdeles blant de laveste og forsikringen mangler uhellsdekning. Likevel, Eikas Reise Pluss er et godt alternativ til en svært god pris.

Reise super

Pris enslig 40 år: 1 501,-
Pris familie 40 år: 2 055,-
Pris Enslig 75 år: 2 208,-

Storebrand kan vise til flere endringer siden forrige undersøkelse. Både uhellsdekningen, invaliditet og flere av summene knyttet til forsinkelser er økt. Blant annet omfattes mobiltelefon nå i uhellsdekningen uten egenandel inntil 5 000 kroner per skadetilfelle. Ved andregangsskade innenfor to kalenderår gjelder en egenandel på 2 000 kroner. Dekning for forsinket bagasje er blant testens høyeste og det stilles heller ikke timeskrav. Dekning for leiebil gjelder også motorsykkel og tilhørende nøkler, og tapt leieavtale ved forsinket ankomst erstattes med inntil 10 000 kroner. Storebrands Reise Super rangeres derfor høyt i årets test, og kan fremdeles anbefales som et godt alternativ med gode dekninger for de fleste aldersgrupper, med hensyn til forholdet mellom pris og vilkår.

Reise Privat

Pris enslig 40 år: 1 589,-
Pris familie 40 år: 2 022,-
Pris enslig 75 år: 1 589,-

Landkreditt Forsikring oppleves som en utfordrer i vår undersøkelse. Deres reiseforsikring plasseres blant de billigste, som viser igjen på noen områder, mens selskapet på andre områder overrasker. Blant annet kan Landkreditt skilte med høyest forsikringssum for reisegods per gjenstand på 50 000 kroner. Det er 10 000 kroner mer enn de nærmeste konkurrentene. Legg dog merke til at det er både unntak for mobil og sykkel, som dekkes med lavere summer. Alle de viktigste dekningene som reisesyke og avbestilling dekkes uten sumbegrensning, og det samme gjelder for skader på leiebil. Forsikringen har i tillegg lengst varighet på 90 dager, men har aldersbegrensning for ulykkesdekning på 80 år. Likevel, Landkreditt hevder seg blant de store markedsaktørene og beholder sin femmer også i år.

Fremtind - helårs reiseforsikring

Pris enslig 40 år: 1 458,-
Pris familie 40 år: 2 083,-
Pris enslig 75 år: 2 949,-

Siden sist har Fremtind Forsikring, som er et resultat av fusjon mellom forsikringsselskapene SpareBank 1 og DNB, konsolidert reiseforsikringsvilkårene til de to ulike selskapene og presenterer nå et forent forsikringsprodukt. Fremtinds helårs reiseforsikring er billigst i kategorien enslig 40 år og blant de billigste for familie, mens den eldre målgruppen prises blant de høyeste. Forsikringssummene holder samme nivå som de fleste andre selskaper i vår test, og forsikringens varighet på 70 dager er også helt grei. Som eneste selskap dekkes ikke skade på sykkel mens man er på reise i Norden, og uhellsdekningen gir kun erstatning inntil 2 500 kroner per skadetilfelle med unntak for mobiltelefon, datamaskin og nettbrett blant annet. Dette er en god reiseforsikring som mangler de ekstra frynsegodene for å nå helt til topps, men som dekker det aller viktigste.

Reise Ekstra med Ulykke Ekstra

Pris enslig 40 år: 1 800,-
Pris familie 40 år: 2 340,-
Pris enslig 75 år: 2 500,-

Tryg Forsikring har kun innført små justeringer siden forrige undersøkelse, og skiller seg ikke spesielt ut blant konkurrentene. Reise Ekstra med Ulykke Ekstra som er deres anbefalte dekning, inkluderer ubegrensede dekninger for de viktigste elementene i en reiseforsikring, blant annet samlet reisegods, reisesyke, avbestilling og evakuering. Dette er ikke unikt, men i tråd med øvrige selskaper i vår test. Forsikringen mangler uhellsdekning og har en øvre aldersgrense for ulykke på 80 år, men utenom det er det lite å utsette.

Reise Pluss

Pris enslig 40 år: 1 269,-
Pris familie 40 år: 1 887,-
Pris enslig 75 år: 2 102,-

Gjensidige presenterer, som de fleste andre, en god reiseforsikring til vår test. Den inneholder de viktigste dekningene og har ingen øvre aldersgrense for bestilling eller ved dekning av invaliditet og død. Siden forrige undersøkelse er dekningene knyttet til forsinkelser noe forbedret; nå dekkes tapt leiebilavtale dersom forsinkelsen er på minst 1,5 time og fører til at man kommer for sent til å hente ut bilen. Gjensidige dekker også ett tapt arrangement eller en tapt overnatting ved forsinkelser over 8 timer. Reise Pluss mangler fremdeles uhellsdekning, har sumbegrensning i forbindelse med skader på mobiltelefon og dekker ikke sykkel på reise i Norge


Reise Pluss

Pris enslig 40 år: 1 790,-
Pris familie 40 år: 2 302,-
Pris enslig 75 år: Individuell vurdering

Sammenlignet med 2019 har Codan foretatt få endringer, med unntak av tilpasninger i forbindelse med pandemien det siste året. Forsikringssummer, aldersbegrensninger og de generelle unntakene er uendret. Codan Forsikring er i tillegg det eneste forsikringsselskapet som har sumbegrensning for reisegods, dog er summen høy og begrensningen per gjenstand i tråd med de fleste andre selskapene. Dekning for sykkel er derimot blant de laveste på 20 000 kroner, og selskapet har ikke inkludert uhellsdekning. Selskapet er også det eneste i vår test som har øvre aldersgrense for bestilling av Reise Pluss, som betyr at kunder over 70 år vurderes individuelt. Reisende over 75 år kan bestille Reise Standard med 60 dagers varighet. Forsikringen inkluderer også vilkårsgaranti i to år fra forsikringen flyttes.  

Helårsforsikring Super

Pris enslig 40 år: 2 245,-
Pris familie 40 år: 2 795,-
Pris enslig 75 år: 2 645,-

Gouda Reiseforsikring, som er en del av Gjensidige, tilbyr en av de dyreste reiseforsikringene i vår test. Da er det litt overraskende at flere av forsikringssummene er lavere enn de øvrige selskapene, og noen skiller seg spesielt ut som vesentlig lavere. Forsikringssum for avbestilling for Goudas vedkommende er for eksempel på 200 000 kroner. Til sammenligning dekker de andre selskapene, med unntak av Codan, avbestilling uten sumbegrensning. Dekningen for reisegods er testens laveste per gjenstand, i tillegg til at erstatning for skadet mobiltelefon har egen begrensning. Siden forrige undersøkelse har Gouda fjernet øvre aldersgrense for bestilling og død/invaliditet, men samtidig redusert forsikringssummene knyttet til død/invaliditet for voksne. Reiseforsikringen skiller seg derfor verken ut på pris eller vilkår, og rangeres på bunn i årets undersøkelse.

Når du skal velge reiseforsikring, kan det hende du vil vektlegge annerledes enn vi har gjort i vår test. Har du spesielle prioriteringer, er det viktig at du sjekker opp i hvilken forsikring som passer best for deg. I tillegg er prisene i testen veiledende, og vil variere fra kunde til kunde. I dette eksempelet har vi fått priser med utgangspunkt i en familie der forsikringstaker er 40 år, en enslig på 40 år og en enslig på 75 år.

Norsk Familieøkonomi