Forsikringsrådgivning

Forsikringsrådgivning - personforsikring

Skadeforsikringer er noe de fleste av oss må ha. Personforsikringer er noe mange av oss bør ha.

Dersom huset brenner og du ikke har forsikret innboet kan det ha katastrofale konsekvenser for din økonomi. På samme måte kan et frafall av en forsørger i familien føre til at etterlatte ikke har økonomi til å beholde huset.

Valg av forsikringstyper er behovsstyrt. Har du en bil må den være forsikret, men prisen på forsikringen kan til dels påvirkes av egen økonomi da valg av egenandel er ett forhold som avgjør prisen. På samme måte er behovet for en livs- og/eller uføreforsikring styrt av forsørgeransvaret man har, om plutselig en inntekt skulle forsvinne eller bli sterkt redusert.

Å få avdekket behovet for ulike forsikringer og innhold i forsikringene er noe vi bør søke hjelp om å få. Det koster ikke ekstra å få en gjennomgang av en autorisert forsikringsrådgiver. På den annen side bør man kanskje snakke med flere - forsikringsrådgiveren representerer som regel kun ett selskap.

Mange er feil- eller overforsikret i dag, og det er ulike grunner til det. En viktig grunn er at man ikke har oversikt over de dekninger man har privat og ikke minst på jobb eller gjennom fagforeninger og forbund. Dette kan en av våre rådgivere hjelpe deg med. Dersom man sitter med forsikringer som ikke dekker det aktuelle behovet man har, vil det resultere i høye utgifter du kunne vært foruten.

Norsk Familieøkonomi sitt klare råd til sine medlemmer er at man setter seg i kontakt med en forsikringsrådgiver og gjennomgår alt som kan påvirke hvilke løsninger man har behov for.
 

Sist oppdatert: Feb. 15, 2023, 2:52 p.m.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00