Medlemshistorier

Ny i arbeidslivet

Nina har en sønn som er nyutdannet og skal begynne i ny jobb. I den forbindelse spurte hun om vi kunne ta et møte med hennes sønn, Håkon.

Håkon er en fornuftig ung mann på 25 år. Han har utdannet seg til en sikker jobb med helt grei inntekt. Siden Håkon har studert og har studielån, har han ikke hatt mulighet til å bygge seg opp egenkapital til kjøp av bolig. Han velger derfor å bo billig hos sine foreldre en periode slik at han kan legge seg opp litt egenkapital, og ønsker råd angående dette.

Mitt råd til Håkon er at han etablerer flere kontoer i nettbanken for å få en grei oversikt over inntekter og utgifter. Dette gir han samtidig muligheten til å se hvor mye som må settes av til regninger på lønningsdag. En fin løsning kan være lønnskonto, regningskonto, bufferkonto og sparekonto. Ved å benytte seg av et budsjett får han enda bedre oversikt. Se vår oversikt over gode budsjettapper på internett.

Den viktigste sparingen til kjøp av bolig er kortsiktig, så i første omgang må Håkon passe på å fylle opp sin BSU. Det finnes nå BSU 2.0 hvor man kan sette av ekstra til bolig dersom man har fylt opp den ordinære BSU. Denne gir ikke skattefradrag, men kan gi en bedre rente enn andre sparekontoer. Det er viktig at man finner de bankene som gir beste vilkår på BSU. Dette kan man sjekke på vårt innskuddsbarometer.

Man må også være oppmerksom på at man bare kan ha én BSU konto. Det vil si at dersom man skal bytte bank må man ikke si opp BSU, da man ikke får åpnet ny. Man må be mottagende bank om å føre over BSU til seg.

Håkon velger å spare mest mulig nå for å bygge seg opp egenkapital på kort sikt. Han vil også velge bort bil en periode for å kunne spare disse pengene i tillegg.

Jeg forklarte Håkon hvilken pensjonsordning og hvilke forsikringsordninger han fikk hos ny arbeidsgiver. Håkon hadde mulighet til å tegne egne forsikringsavtaler rimelig via arbeidsforholdet, og da så han nytten av å tegne en uførepensjon. Han ønsker å sikre seg dersom han blir langvarig syk. Dette er en av de viktigste personforsikringene, da man faller mye i inntekt dersom man er sykemeldt i mer enn 12 måneder. Mange arbeidsgivere velger å knytte en uførepensjon på pensjonssparingen. Det er viktig å sjekke dette. Man får maksimalt 66 prosent av lønn inntil 6G fra NAV (i dag maksimalt 366 600 kroner) dersom man er sykemeldt mer enn 12 måneder. Det vil si at jo mer man har i lønn jo mer faller man i inntekt dersom man blir langsiktig syk.

Håkon så også nytten av å begynne tidlig å sette av noen hundrelapper ekstra til egen pensjon. Ved å tenke langsiktig behøver han bare å spare litt hver måned. Dette gir han samtidig en fin læring i å tenke langsiktig i aksjemarkedet.

De fleste ungdommene som er i møte hos meg ser nytten av å få innsikt i lover og regler rundt pensjon og personforsikringer i arbeidsforhold. De ser og at de har en stor fordel av å få en god økonomisk oversikt, og at de kan få hjelp til hvordan de kan spare smart og bygge seg opp nok egenkapital til å komme seg inn i boligmarkedet.  Når Håkon skal søke boliglån har vi en avtale om at han kommer i møte med meg først, så hjelper jeg han i forhold til hvordan han skal gå fram ovenfor banken.

Dersom du ønsker et møte så ta gjerne kontakt med meg.

Hilsen Eva

Norsk Familieøkonomi