Tester og undersøkelser

Reiseforsikringstesten 2019

De siste 10 årene har antall nordmenn med reiseforsikring doblet seg fra 2 millioner til nesten 4 millioner ifølge tall fra Finans Norge. Men, vet du om din forsikring er god nok og hva den dekker?

Overraskende mange av de over 4 millionene som har reiseforsikring vet ikke eller er usikre på hva forsikringen dekker, og hvordan den bør brukes. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Fremtind Forsikring, var én av tre under 35 år usikre på hva reiseforsikringen dekket. En annen undersøkelse fra Forbrukerrådet viser også til at én av sju ikke vet om de er forsikret. Vår test sammenfatter vilkårene fra 12 selskap, og er sådan en god ressurs for deg som har spørsmål knyttet til forsikringsvilkårene. Enten du skal ut på en lenger reise og gjerne delta i risikoaktiviteter, eller vil benytte deg av DNBs dekningsgaranti, så gir vår test deg informasjon om alle selskapenes unntak og dekninger. 

For å gå direkte til terningkastene, klikk her 

Finjustert fra i fjor

Som i fjorårets test holder forsikringene jevnt over et høyt nivå, og ingen av forsikringene har nå store mangler knyttet til de viktigste dekningene. Noen av selskapene har likevel økt flere av sine dekninger; Sparebank 1 og Storebrand har økt dekningen for reisegods til ubegrenset(innenfor 40 000 kroner per gjenstand), både Tryg og Landkreditt Forsikring har forbedret sin dekning for mobiltelefon og Storebrand, SpareBank1 og Gjensidige dekker nå kostnadene for forhåndsbetalte utflukter ved avbrutt reise med ubegrenset sum.

Uhellsdekning, så god som den fremkommer?

Europeiske vant fram i fjorårets test med begrunnelse i deres uhellsdekning. Flere og flere følger etter denne utviklingen og antall selskaper som tilbyr uhellsdekning er nå økt fra to til fem. Europeiske er det eneste selskapet blant disse som har egenandel tilknyttet sin uhellsdekning. Denne gir dog inntil 40 000 kroner i erstatning per skadetilfelle. De resterende selskapene med uhellsdekning gir henholdsvis 3 000 kroner eller 2 500 kroner per skadetilfelle og 2 500 kroner per gjenstand. Det er i tillegg verdt å være oppmerksom på at i tre av fem tilfeller er mobiltelefon, PC og nettbrett unntatt uhellsdekningen.

Kjente sykdommer 

En av de store unntakene som rammer mange forsikringskunder er dekningen for kjente sykdommer. Ifølge Forbrukerrådets undersøkelse av reiseforsikringer svarer hele 41 prosent at de tror reiseforsikringen dekker kostnader knyttet til forverring av kronisk sykdom. Realiteten er en annen.

Unntaket som gjelder forverring av kroniske eller kjente sykdommer og plager, er forsikringsselskapenes måte å begrense erstatningsansvaret sitt på ved å utelukke dekning for helseplager som med stor sannsynlighet vil forverres i løpet av en reise. Selskapene opererer her med ulike definisjoner på begrensningen, og disse er ikke alltid like enkle å tolke.

På et generelt grunnlag vil en helårs reiseforsikring dekke akutt og uventet sykdom, i de fleste tilfeller også for sykdommer/plager som er kjent i forkant av reisen. Det vil si at dersom du har eller har hatt sykdom som ikke lenger krever behandling, vil forsikringen fremdeles også gjelde dersom det oppstår en uventet forverring på reise. Forskjellen mellom selskapene baseres på graden av sannsynlighet for at dette skal skje, og her vises det til ulike definisjoner:

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi