Medlemshistorier

Sparte penger på flytting av boliglån

Dersom man ikke følger med, kan man gå glipp av flere rentenedsettelser. Det kan derfor være lønnsomt for deg som forbruker å ta en telefon til banken din. Da kan du ende opp med svært gode betingelser på ditt boliglån.

Det kan virke omfattende å skulle flytte lånet bare for en litt lavere rente på boliglånet, for hvor mye kan man egentlig spare? Mange tenker gjerne at det er en stor jobb å følge med på renteutviklingen, men i realiteten krever det svært lite og det er store summer å spare. 

Anita leste et av våre nyhetsbrev hvor vi anbefalte våre medlemmer å prute på boliglånet, og bestemte seg deretter for å undersøke hvor mye hun kunne tjene på å forhandle på boliglånsrenten sin. Hun startet med å sjekke bankenes rentevilkår på vårt boliglånsbarometer, og la fort merke til at hun kunne få bedre rente i andre banker enn sin egen. 

Hun tok kontakt med rådgiveren i sin bank og forhørte seg om de kunne justere renten hennes. Banken meddelte at de dessverre ikke hadde mulighet til å gi henne bedre rente. 

Etter denne tilbakemeldingen sendte Anita søknader til de ulike bankene, og etter kort tid fikk hun tilbud fra alle. Hun valgte å takke ja til banken med det beste tilbudet, og flyttet så lånet. Flyttingen var en enkel prosess, da hun og medlånetaker kunne signere over nett ved hjelp av bank-id, og banken tok seg av resten av flyttejobben. 

Da det hadde gått et par måneder mottok Anita en telefon fra sin tidligere bank som ønsket henne tilbake som kunde. For at dette skulle bli en realitet, forklarte Anita at hun ville forsikres om at hun til enhver tid kunne ligge under betingelsene til den nåværende banken hennes. Hun fikk bekreftet at de skulle legge seg under på betingelser, men at hun måtte følge med litt selv. 

Nå har vårt medlem blant de beste betingelsene i dagens rentemarked. I dette tilfellet ble kunden nødt til å flytte boliglånet, men ofte holder det med en telefonsamtale. Som forbruker er det viktig å sjekke egne betingelser på boliglån. Mange har gått glipp av rentenedsettelser i egen bank, og dersom du ikke følger med risikerer du å betale mye mer enn nødvendig. Vårt medlem endte opp med å tjene 12 500 kroner per år.

Jeg har tidligere jobbet som rådgiver i bank og har dessverre opplevd at flere kunder har gått glipp av rentenedsettelser. Lojale kunder og de som ikke følger med blir ofte de som betaler mest til banken sin. Ikke vær redd for å stille krav til din bank. 

Har du god sikkerhet og stabil økonomi, skal du ha de beste betingelsene på boliglånet. Sjekk belåningsgraden din ved å ta sum boliglån og del på verdi av boligen. Belåningsgraden gir et godt utgangspunkt for hvilke betingelser du kan forvente på boliglånet ditt. Er du usikker på verdien av boligen din, kan du ta kontakt med banken. De har egne systemer for verdivurdering og kan gi deg en generell vurdering ut fra type bolig og boområde. Du kan også snakke med megler om verdivurdering. 

Å søke lån i bankene er en enkel prosess. Ta gjerne kontakt med meg, så kan jeg hjelpe deg i gang.

Lykke til!

Hilsen Eva

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Norsk Familieøkonomi