Hverdagsøkonomi

Stegene i en inkasso-sak

Trenger du informasjon om de ulike stegene i en inkassosak? Her kan du se hvordan et krav utvikler seg, og når kan du forhandle.

Original faktura

Ved kjøp av varer og tjenester kan man ofte velge mellom kortbetaling eller faktura. Velger du å betale med faktura vil du i første omgang motta denne via post, vedlagt postsendelsen, på e-post eller direkte i nettbanken som eFaktura eller AvtaleGiro. Ved AvtaleGiro betales fakturaen automatisk på forfall, og dersom du ikke har dekning på kontoen vil banken forsøke å trekke summen fra kontoen i opptil fire dager etter forfall. Dersom du da ikke har dekning for betalingskravet blir du kontaktet av banken med alternative betalingsmåter.

Betaler du ikke original faktura får du i de fleste tilfeller tilsendt en purring, men du som betaler har ikke krav på dette. Kreditor kan istedenfor velge å sende inkassovarsel uten purring på forhånd. 

Purring/inkassovarsel

Når du mottar en purring eller et inkassovarsel betyr det at forfallsdato er passert og fristen for betaling er gått ut, uten at det er registrert en betaling fra deg. Da er det veldig viktig at du tar kontakt med kreditor, eller betaler fakturaen i sin helhet. Purring kan sendes fra enten bedriften du skylder penger eller fra et inkassobyrå. Dette varselet er siste påminnelse til deg om at dersom du ikke betaler innen den ordinære fristen på minst 14 dager, regnet fra da varselet ble sendt, vil fakturaen gå til inkasso.

Purregebyr

Mange legger til gebyr ved utsendelse av purring lik en tidel av inkassosatsen på 700 kroner. Dette kalles purregebyr. Purregebyr reguleres etter Inkassoforskriftens § 1-2. I loven fremkommer det at det kan kreves gebyr for enten to purringer og en betalingsoppfordring eller for en purring, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring. Renter kan kreves fra den dagen regningen skulle ha vært betalt, til forfall på purringen.

Betalingsoppfordring

Neste steg skjer når saken blir sendt til inkasso og du mottar en betalingsoppfordring. Etter at betalingsoppfordringen er sendt ut, må kunden innen 14 dager enten betale denne, eller komme med innsigelser på hvorfor ikke hele eller deler av denne skal betales. Det kan kreves inn et gebyr lik tre tideler av inkassosatsen når det sendes ut en betalingsoppfordring. For å unngå at kravet blir enda større må du ta kontakt med inkassobyrået. Kanskje er du uenig i kravet, eller ønsker å dele fakturaen opp i flere avdrag – det kan som regel inkassobyrået hjelpe deg med.

Forliksklage

Forliksrådet er første steg i en rettslig inkassoprosess og iverksettes dersom ovennevnte krav ikke betales eller du ikke henvender deg til inkassobyrået for å komme til enighet om en utenrettslig prosess. Dette innebærer at inkassobyrået sender en forliksklage inn til forliksrådet, og starten på denne rettslige prosessen medfører også at det registreres en betalingsanmerkning på skyldneren. Som skyldner vil du få varsel om denne betalingsanmerkningen med en frist på 30 dager til å rette saken.

Begjæring om utlegg / lønnstrekk

Hvis saken enda ikke er løst sendes saken til Namsmannen. Ettersom det gjennom prosessen har vist seg at en frivillig avtale med skyldner ikke er mulig, er neste steg å bruke tvang. Tvangsfullbyrdelse betyr at man sender en begjæring til namsmyndighetene for å få krevd inn pengene. Nå er det opp til Namsmannen å vurdere om du har penger eller eiendeler de kan ta pant i for eksempel en bil eller trekk i lønn.

Dersom kravet allerede er behandlet i forliksrådet og det er avsagt en dom, vil det på dette stadiet være vanskelig å stille seg uenig til kravet. Det er begrenset hvilke uenigheter namsmannen vil vurdere, men unntak gjelder blant annet henvendelser knyttet til den tidligere rettslige behandlingen av saken. Ta kontakt med namsmannen via e-post, brev eller telefon.

Du har likevel rett til å klage på namsmannens avgjørelse. Gjelder klagen hvilke eiendeler det er tatt utleggspant i kan du klage innen en måned etter du ble informert om dette. Gjelder klage lønnstrekk kan du klage helt frem til trekkperiodens utløp. Dette er en god avtale for kreditorene da de får fast trekk i din inntekt, og et slikt utlegg blir vanligvis ikke slettet før man har betalt inn det man skylder.

Hvilke konsekvenser medfører betalingsanmerkningen?

En betalingsanmerkning betyr at det er registrert at du har en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er konkurs. Å være registrert med en slik anmerkning er for de aller fleste negativt. Ofte fører det til at du får avslag hvis du søker om kreditt, lån eller abonnementer hos ulike bedrifter.

En betalingsanmerkning slettes når saken er eldre enn fire år gammel eller umiddelbart etter at den er fullt betalt.

Norsk Familieøkonomi