Medlemshistorier

Medlåntaker? Vær varsom

Vi gjør mye for våre nærmeste og pådrar oss uvitende risiko for å hjelpe familien. Karin havnet i en slik situasjon og tok fortvilet kontakt med oss da hun trengte hjelp og råd.

Karin og mannen Per er i en skilsmisseprosess. Det kan være overveldende nok i seg selv, og desto verre når du plutselig står ansvarlig for gjeld du ikke var klar over fra før av.

Mange bekker små

Da Karin og Per ble sammen for noen år tilbake hadde Per opparbeidet seg en del forbrukslån. Det var flere smålån og kredittkort, og etterhvert ble dette så dyrt for Per at han måtte søke refinansiering. Løsningen ble to større lån som gjorde at Per følte han hadde bedre kontroll og oversikt, samt mindre avdrag hver måned. Han fikk tilbud om refinansiering under forutsetning av at Karin signerte som medlåntaker. Karin var ikke bekymret for å skrive under som medlåntaker, og Per var ærlig på at han hadde tatt opp disse lånene i dårlige tider. Nå hadde han slitt lenge med økonomien og måtte ha hjelp til å ordne opp.

Etter en stund oppdaget Karin at det kom nye regninger fra tidligere kreditorer og kortutstedere. Da Karin konfronterte Per med dette kom det fram at dette gjaldt nye kredittkort og forbrukslån. Per hadde nå så mye gjeld at han hadde problemer med å betale sine forpliktelser. Dette medførte så store økonomiske konflikter at Karin valgte å bryte ut av forholdet.

Mens paret fremdeles var gift flyttet Per inn i boligen som Karin eide fra før. Denne boligen kunne Karin ikke lenger beholde da hun nå hadde for mye lån i forhold til egen inntekt. Hun ble tvunget til å selge boligen i et dårlig boligmarked, og må nå bygge seg opp ny egenkapital for å komme inn i boligmarkedet igjen.  

Da Karin tok kontakt ønsket hun råd om hvordan hun kan bli slettet som medlåntaker på lånene til Per. Nå har han ikke råd til å betale alle sine lån, og Karin risikerer å bli sittende alene med betalingen på hans forbrukslån.

Kontakt rådgiver og kreditor

Jeg har anbefalt Karin å ta kontakt med kreditorer for å spørre hva som skal til for at hun kan fjernes som medlåntaker på Pers lån. Mest sannsynlig vil hun få beskjed om at hun må innfri lånene, eller deler av lån først. Per må eventuelt be andre om å stille sikkerhet for disse lånene slik at Karins ansvar blir frigitt.  

Som rådgiver har jeg opplevd flere ganger at uvitende tredjeparter signerer som medlåntaker uten å egentlig vite hva dette innebærer. Heller ikke Karin fikk god nok innføring i sitt ansvar i denne situasjonen. Mange tror at man som medlåntaker fungerer som en ekstra sikkerhet for hovedlåntaker og at man har begrenset eller ingen ansvar. Realiteten er at som hoved- og medlåntaker er begge solidarisk ansvarlige, og i Karins tilfelle kan hun derfor få det vanskelig med å kvitte seg med gjelden med det første.

Mange kommer i dag i samme situasjon som Karin. Det er vanskelig å si nei til å hjelpe de nærmeste. Tenk deg godt om før du signerer på lån som ikke er dine, spesielt når det er usikrede lån. Still spørsmål til banken hvis du er usikker på noe, og snakk gjerne med en uavhengig økonomisk rådgiver før du signerer.


Norsk Familieøkonomi