Lån

Startlån i kommunen

De fleste har et ønske om å eie sin egen bolig, men for mange kan det være en utfordring å komme seg inn i boligmarkedet. For å få boliglån kreves det at man har 15 prosent egenkapital, men mange opplever at det er vanskelig å spare nok til å kjøpe seg bolig.

Å spare til bolig samtidig som man har andre faste utgifter, kan for mange ta svært lang tid i dagens boligmarked. Er man eneforsørger eller har lav inntekt, vil tidsaspektet strekkes enda lenger. For enkelte kan det være aktuelt å søke til kommunen om delvis eller full finansiering til bolig, gjennom startlån i husbanken.

Formålet med startlån er å hjelpe personer som sliter med å få lån i bank, inn på boligmarkedet. Dette kan gjerne være barnefamilier, enslige forsørgere, mottakere av trygd/offentlige ytelser eller boliglåntakere med gjelds-problemer. 

– For å få startlån kreves ingen egenkapital, men man må ha økonomi til å betjene startlånet i tillegg til alle andre utgifter, forklarer Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

I banken kan du låne inn til 85 prosent av verdien i boligen, sett at du har økonomi til å betjene lånet. Du bør begynne med å snakke med banken om hvor stort boliglån de kan gi.

– Jeg anbefaler at du informerer banken din om at du ønsker å søke om startlån i kommunen, og ber dem beregne hvor mye lån du kan tåle med din økonomi. Banken vil da kunne vurdere om du kan få innvilget boligfinansieringen som trengs i tillegg til startlånet, sier Sørmo. 

Kommunene har egne retningslinjer for hvem som inngår i målgruppen for startlån. Det er derfor viktig at du undersøker hva som gjelder i din kommune. Enkelte kommuner åpner for at unge i etableringsfasen også kan søke om startlån. Se hvordan du søker her.

Dersom du trenger råd eller hjelp til å se hvilke muligheter du har, ta gjerne kontakt med oss.

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Norsk Familieøkonomi