Medlemshistorier

Fremtidsfullmakt - trygghet for fremtiden

Når helsen svikter er det trygt å vite at noen vil sørge for at ens personlige interesser blir ivaretatt. Fremtidsfullmakt er et alternativ som gir en person fullmakt til å opptre på vegne av andre.

Da Anders mor spurte om han kunne overta mer av hennes økonomiske ansvar, begynte han å lete etter en fullmakt som ga ham mulighet til å opptre på hennes vegne.

Moren til Anders er 86 år gammel og har hatt Parkinsons sykdom de siste ti årene. På grunn av sykdommen har hun gradvis mistet mobiliteten i kroppen, men hun er fortsatt klar i hodet. Tidligere har sønnen tatt hånd om det økonomiske på nett, men moren ønsket å gi ham enda mer ansvar.

Etter å ha orientert seg om hva som finnes av vergemål og fullmakter, leste Anders til slutt om fremtidsfullmakt. Når en fremtidsfullmakt opprettes må man ennå ha dømmekraften i behold, og formålet med fullmakten er å sikre økt grad av selvbestemmelsesrett når helsen svikter og man ikke lenger kan ivareta egne interesser. 

Anders ble bedt om å være fullmektig for sin mor, men hans søsken ble også inkludert i fullmakten. Dersom Anders av ulike grunner ikke er i stand til å oppfylle hans forpliktelser vil hans yngre søster overta, og deretter hans bror. For Anders var det viktig at alle søsknene var innforstått med hva fullmakten innebar. Når fullmakten trer i kraft har Anders fullmakt til å opptre på morens vegne i alle sammenhenger, inkludert retten til å selge bolig dersom hun må på sykehjem.

Det er valgfritt hvor mye man ønsker å legge inn i fullmakten, men Anders mor ønsket å slippe å tenke på salg av leilighet og lignende. Hun ville vite at ting ble tatt om hånd om når behovet oppstår.

Anders forklarte at alle søsknene har diskutert og kommet fram til løsningen om fremtidsfullmakt sammen. Det var viktig at hele familien er involvert, mente Anders. Alle i familien var enige om at dette var noe positivt, og en ekstra trygghet for deres mor.

I fremtidsfullmakten kan det bestemmes når fullmakten skal iverksettes. Enkelte velger at den skal tre i kraft når deres mor eller far ikke er i stand til å opptre på vegne av seg selv lenger. I dette tilfellet ble det bestemt at fullmakten skal kunne iverksettes når som helst. Hun forklarte sine barn at hun ikke orker å møte opp på et kontor eller å dra på møter i banken. Hun har nok med å klare og mestre hverdagen i sin egen leilighet, forklarte Anders.

Familien har ikke tatt i bruk fullmakten enda, men fremtidsfullmakten gir deres mor en ro og trygghet om at ting blir tatt hånd om når behovet oppstår. Fremtidsfullmakt er noe Anders vil anbefale til sine venner på grunn av tryggheten det har gitt hans mor. Han avsluttet med å igjen understreke hvor viktig han mener det er at hele familien er involvert.

Du kan få hjelp av en advokat til utfylling av fullmakten, men Anders erfaring er at dette ikke er nødvendig. Hvis du ønsker råd fra en advokat, har medlemmer i Norsk Familieøkonomi en gratis halvtime juridisk bistand med advokatfirmaet Legalis gjennom Advokatpakken. Inkludert i Advokatpakken har medlemmer også tilgang til gratis mal på fremtidsfullmakt, samt flere andre kontrakter og avtaler. 

Norsk Familieøkonomi