Advokatpakken

Hjelp fra advokat

Som medlem kan du benytte våre advokater gratis i en halv time, og få råd og praktisk hjelp.

- 30 minutter gratis juridisk rådgivning

- Svært gunstig timepris utover gratis tid ved løpende bistand eller skriftlig vurdering (ordinær pris inntil 2587 kr pr. time, medlemspris 1940 kr)

- I tillegg får du kontrakter til medlemspriser:

  • Samboerkontrakt (ordinær-/medlemspris: 899 kr/450 kr)
  • Fremtidsfullmakt (ordinær-/medlemspris: 1499 kr/1124 kr)
  • Generell fullmakt (ordinær-/medlemspris: 399 kr/299 kr)
  • Samtykkeerklæring uskifte - ektefeller (ordinær-/medlemspris: 499 kr/374 kr)
  • Overtakelseserklæring fast eiendom (ordinær-/medlemspris: 399 kr/299 kr)

- Vil du utarbeide kontrakt sammen med en advokat? Våre advokater har fastpris på utarbeidelse av disse kontraktene:

  • Testament - 5000 kroner
  • Fremtidsfullmakt - 5000 kroner
  • Samboerkontrakt - 5000 kroner
  • Ektepakt - 5000 kroner

Utarbeidelse av flere avtaler/kontrakter gir 500 kr i rabatt på avtale nummer to. 

- Slik får du kontakt med advokaten:

Trykk på knappen "Kontaktinformasjon og kontrakter" og velg "kontaktinformasjon".

Du får advokat med solid erfaring og engasjemet for din sak, og du får forslag til videre saksgang. Legalis har advokat med møterett for Høyesterett skulle det være nødvendig. Slik kan du spare deg for både penger og bekymringer.

Kontakter du våre advokater i Legalis blir du satt over til en advokat med ekspertise innenfor rettsområdet spørsmålet ditt gjelder.

Du binder deg ikke til å bruke Advokatfirmaet Legalis AS før du uttrykkelig har akseptert pristilbudet som du får.

Det vurderes om rettshjelpsforsikringen er aktuell, om det er tilfelle så sendes søknad til forsikringsselskapet uten kostnader og senere regning med fordeling mellom medlem og forsikringsselskap.

Det tas forbehold for saker som dekkes av rettshjelpsforsikring, og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

Sist oppdatert: Jan. 26, 2023, 9:35 a.m.