Advokatpakken

Gratis hjelp fra advokat

Som medlem kan du benytte våre advokater gratis i en halv time, og få råd og praktisk hjelp.

Disse avtalene og kontraktene får du til redusert pris:

  • Samboeravtale (50% rabatt)
  • Fremtidsfullmakt (25% rabatt)
  • Generell fullmakt (25% rabatt)
  • Samtykkeerklæring uskifte - ektefeller (25% rabatt)
  • Overtakelseserklæring fast eiendom (25% rabatt)

Svært gunstig timepris utover gratis tid ved løpende bistand eller skriftlig vurdering (ordinær pris inntil 3500 kr pr. time, medlemspris 1800 kr)

Fast pris på kontrakter og avtaler utarbeidet for deg av advokat til sterkt redusert pris:

  • Testament - 5000 kroner
  • Fremtidsfullmakt - 5000 kroner
  • Samboerkontrakt - 5000 kroner
  • Ektepakt - 5000 kroner

Utarbeidelse av flere avtaler/kontrakter gir 500 kr i rabatt på avtale nummer to. 

Slik får du kontakt med advokaten:

Telefon – Inntil en halvtime gratis innledende bistand

Chat – Kostnadsfri innledende bistand med mulighet for videosamtale

Du får advokater med solid erfaring og møterett for Høyesterett og forslag til videre saksgang. Slik kan du spare deg for både penger og bekymringer.

Kontakter du våre advokater i Legalis blir du satt over til en advokat med ekspertise innenfor rettsområdet spørsmålet ditt gjelder.

Du binder deg ikke til å bruke Advokatfirmaet Legalis AS før du uttrykkelig har akseptert pristilbudet som du får.

Det vurderes om rettshjelpsforsikringen er aktuell, om det er tilfelle så sendes søknad til forsikringsselskapet uten kostnader og senere regning med fordeling mellom medlem og forsikringsselskap.

Det tas forbehold for saker som dekkes av rettshjelpsforsikring, og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

Sist oppdatert: Sept. 14, 2021, 2:54 p.m.