Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 3.93 0 0 50 4.06
2 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 4.64 0 0 0 4.74
3 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.60 750 0 50 4.76
4 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.74 0 0 0 4.84
5 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 4.75 0 0 0 4.85
6 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % 4.75 0 0 0 4.85
7 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 4.70 0 0 40 4.85
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 4.76 0 0 0 4.87
9 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 4.78 0 0 0 4.89
10 OBOS-banken AS Grønt boliglån 4.74 0 0 35 4.89
11 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.75 0 0 75 4.95
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån UNG 4.79 0 0 45 4.95
13 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 4.86 0 0 0 4.97
14 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 4.80 1,000 0 60 4.98
15 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 4.83 0 0 45 4.99
16 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 50 % 4.83 0 0 45 4.99
17 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 4.81 1,300 0 65 5.00
18 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 4.89 0 0 0 5.00
19 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 4.89 0 0 0 5.00
20 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 4.85 750 0 50 5.02
21 Larvikbanken Grønt boliglån 4.85 0 0 55 5.03
22 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 4.84 1,300 0 65 5.03
23 Tinn Sparebank Grønt boliglån 4.85 1,000 0 60 5.03
24 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 4.84 1,300 0 75 5.04
25 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 4.94 500 0 0 5.05
26 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 4.94 0 0 0 5.05
27 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 4.89 1,000 0 50 5.06
28 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 4.96 0 0 0 5.07
29 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4.96 0 0 0 5.07
30 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 4.90 0 0 65 5.09
31 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 4.99 500 0 0 5.11
32 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 4.99 500 0 0 5.11
33 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 4.99 0 0 0 5.11
34 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 4.90 1,200 0 75 5.11
35 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4.95 0 0 40 5.11
36 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 5.01 0 0 0 5.13
37 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 4.94 1,000 0 60 5.13
38 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 4.94 1,000 0 60 5.13
39 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 4.95 1,200 0 55 5.13
40 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 4.94 0 0 65 5.14
41 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 4.94 1,200 0 65 5.14
42 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 4.95 1,000 2,500 60 5.14
43 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 5.03 0 0 0 5.15
44 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 4.99 0 0 35 5.15
45 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 4.99 0 0 35 5.15
46 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 4.99 0 0 35 5.15
47 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 5.03 0 0 0 5.15
48 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 4.95 1,000 0 70 5.15
49 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 4.99 0 0 45 5.16
50 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 4.99 0 0 45 5.16
51 Voss Sparebank Grønt bustadlån 4.99 0 0 50 5.17
52 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 5.05 0 0 0 5.17
53 Rindal Sparebank Grønt boliglån 5.00 0 0 50 5.18
54 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 4.99 1,000 0 60 5.18
55 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 4.99 1,000 0 65 5.19
56 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.07 0 0 0 5.19
57 Sparebanken Øst NBBO Grønt boliglån 4.98 0 0 75 5.19
58 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 4.99 0 0 70 5.19
59 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 5.00 750 2,850 65 5.20
60 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 5.09 0 0 0 5.21
61 Vekselbanken Grønt bustadlån 5.05 0 0 50 5.23
62 Vekselbanken Grønt oppussingslån 5.05 0 0 50 5.23
63 SpareBank 1 Gudbrandsdal Grønt Boliglån 5.05 800 0 50 5.23
64 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 5.04 1,000 2,000 60 5.23
65 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.04 1,000 2,000 60 5.23
66 USBL (DNB) Grønt boliglån 5.04 0 0 65 5.24
67 DNB Bank ASA Grønt boliglån 5.04 1,000 0 65 5.24
68 DNB Bank ASA Grønt rammelån 5.04 1,000 0 65 5.24
69 DNB Bank ASA Vennelån 5.04 1,000 0 65 5.24
70 TOBB (DNB) Grønt boliglån 5.04 1,000 0 65 5.24
71 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 5.03 0 0 75 5.24
72 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 5.05 1,000 0 60 5.24
73 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 5.13 0 0 0 5.25
74 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 5.13 0 0 0 5.25
75 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 5.05 1,000 0 65 5.25
76 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 5.05 750 2,850 65 5.25
77 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 5.13 0 0 0 5.25
78 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 5.05 0 0 75 5.26
79 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 5.04 0 0 85 5.26
80 Andebu Sparebank Grønne boliglån 5.04 0 0 85 5.26
81 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 5.15 1,000 0 0 5.27
82 Landkreditt Bank AS Boliglån 5.15 1,000 0 0 5.27
83 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.09 1,000 0 50 5.27
84 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 5.10 0 0 50 5.28
85 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 5.10 0 0 50 5.28
86 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 5.09 0 0 60 5.29
87 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 5.09 750 0 60 5.29
88 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 5.10 1,200 0 55 5.29
89 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 5.09 0 0 65 5.29
90 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 50 % 5.10 1,000 0 60 5.30
91 Valle Sparebank Grønt bustadlån 5.10 1,000 0 65 5.30
92 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 5.14 0 0 35 5.31
93 KLP Banken AS Fleksilån grønt 5.15 0 0 35 5.32
94 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 5.15 0 0 35 5.32
95 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 5.14 0 0 45 5.32
96 Grue Sparebank Grønt boliglån 5.14 0 0 50 5.33
97 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 5.14 0 0 50 5.33
98 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 5.14 0 0 50 5.33
99 Marker Sparebank Grønt boliglån 5.14 750 0 50 5.33
100 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 5.14 1,000 0 50 5.33
101 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 5.15 750 0 50 5.34
102 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 5.15 1,000 0 50 5.34
103 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 5.14 1,000 0 60 5.34
104 Skagerrak Sparebank Grønt boliglån 5.14 1,000 2,000 60 5.34
105 Orkla Sparebank Grønt boliglån 5.15 1,000 0 60 5.35
106 Jæren Sparebank Grønt boliglån 5.14 0 0 70 5.35
107 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 5.15 0 0 65 5.36
108 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 5.15 1,300 0 65 5.36
109 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 5.15 750 2,850 65 5.36
110 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 5.24 0 0 0 5.37
111 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 5.20 1,000 2,500 50 5.39
112 Melhusbanken Grønt boliglån 5.20 1,000 2,500 50 5.39
113 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5.19 0 0 60 5.39
114 Aasen Sparebank Grønt boliglån 5.19 0 0 60 5.39
115 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 5.20 1,200 0 55 5.40
116 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 5.19 0 0 65 5.40
117 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 5.19 1,200 0 65 5.40
118 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 5.19 1,200 0 65 5.40
119 Totens Sparebank Grønt boliglån 5.20 1,000 0 65 5.41
120 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 5.20 1,000 0 65 5.41
121 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 5.19 1,200 0 75 5.41
122 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 5.24 0 0 35 5.41
123 Sparebanken Møre Grønt boliglån 5.20 1,000 0 75 5.42
124 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 5.20 1,200 0 75 5.42
125 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 5.25 0 0 35 5.42
126 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 5.25 0 0 35 5.42
127 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 5.24 0 0 45 5.42
128 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 5.24 0 0 45 5.42
129 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 5.24 0 0 45 5.42
130 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 5.24 0 0 50 5.43
131 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5.24 0 0 50 5.43
132 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 5.24 0 0 50 5.43
133 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5.24 0 0 50 5.43
134 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 5.24 0 0 50 5.43
135 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 5.24 0 0 50 5.43
136 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 5.24 950 0 50 5.43
137 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 5.24 1,000 1,500 50 5.43
138 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 5.25 0 0 50 5.44
139 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 5.25 0 0 50 5.44
140 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 5.25 750 0 50 5.44
141 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 5.24 0 0 60 5.44
142 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 5.24 1,000 0 60 5.44
143 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5.24 1,000 0 60 5.44
144 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 5.24 0 0 65 5.45
145 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 5.24 0 0 65 5.45
146 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.24 0 0 65 5.45
147 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 5.24 0 0 65 5.45
148 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 5.24 0 0 65 5.45
149 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5.24 1,200 0 65 5.45
150 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 5.32 0 0 0 5.45
151 Sparebanken Øst Grønt boliglån 5.23 1,250 0 75 5.45
152 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 5.25 0 0 60 5.45
153 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.25 1,200 1,500 60 5.45
154 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 5.25 1,200 1,500 60 5.45
155 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 5.25 1,000 2,500 60 5.45
156 Agder Sparebank Grønt boliglån 5.24 900 0 70 5.46
157 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5.30 750 0 50 5.49
158 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 5.30 800 0 50 5.49
159 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 5.29 0 0 60 5.50
160 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 5.29 0 0 65 5.50
161 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 5.29 1,200 0 65 5.50
162 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5.29 1,300 0 65 5.50
163 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 5.33 0 0 35 5.51
164 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5.29 1,200 0 75 5.51
165 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 5.29 1,200 0 75 5.51
166 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 5.30 1,000 0 75 5.53
167 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5.34 1,000 0 50 5.54
168 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.34 1,000 0 50 5.54
169 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 5.35 1,000 2,500 50 5.55
170 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 5.34 0 0 65 5.55
171 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån 50 % 5.34 1,300 0 65 5.55
172 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 5.35 0 0 60 5.56
173 Tinn Sparebank Boliglån 75% 5.35 1,000 0 60 5.56
174 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 5.35 1,000 1,500 60 5.56
175 Trøndelag Sparebank Grønt boliglån 5.35 1,000 0 65 5.57
176 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 5.35 750 2,850 65 5.57
177 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.43 0 0 0 5.57
178 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 5.39 0 0 35 5.57
179 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 5.40 0 0 40 5.59
180 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 5.40 1,000 0 50 5.60
181 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 5.39 0 0 60 5.60
182 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 5.40 0 0 55 5.61
183 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 5.40 0 0 55 5.61
184 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.40 1,200 0 55 5.61
185 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.40 0 0 60 5.61
186 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.40 0 0 60 5.61
187 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 5.40 1,000 0 65 5.62
188 Romerike Sparebank Grønt boliglån 5.40 0 0 70 5.62
189 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 5.40 0 0 75 5.63
190 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 5.40 2,000 0 75 5.63
191 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 5.45 0 0 35 5.63
192 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 5.44 1,000 0 50 5.64
193 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 5.45 0 0 50 5.65
194 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 5.45 0 0 50 5.65
195 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 5.45 750 0 50 5.65
196 Flekkefjord Sparebank Boliglån Grønt 5.45 750 0 50 5.65
197 Eidsberg Sparebank Boliglån 5.45 1,000 0 50 5.65
198 Aasen Sparebank Midt Boliglån 5.44 0 0 60 5.65
199 Aasen Sparebank Aktiv voksen 5.44 0 0 60 5.65
200 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 5.44 0 0 65 5.66
201 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 5.45 1,000 0 60 5.66
202 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 5.44 0 0 70 5.67
203 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5.45 750 2,850 65 5.67
204 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 5.45 750 2,850 65 5.67
205 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 5.45 750 2,850 65 5.67
206 Marker Sparebank Boliglån 5.49 750 0 50 5.69
207 USBL (DNB) Boliglån 5.48 0 0 65 5.70
208 TOBB (DNB) Boliglån 5.48 1,000 0 65 5.70
209 Marker Sparebank Grønt rammelån 5.50 750 0 50 5.70
210 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.50 750 0 50 5.70
211 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 5.50 1,000 0 50 5.70
212 Selbu Sparebank Grønt boliglån 5.49 0 0 60 5.71
213 Lillesands Sparebank Grønt lån 5.49 1,000 0 60 5.71
214 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 5.49 2,000 2,000 60 5.71
215 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 5.50 1,000 2,500 60 5.72
216 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 5.50 1,000 0 65 5.72
217 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5.49 0 0 75 5.72
218 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 5.55 0 0 35 5.74
219 Berg Sparebank Boliglån 85% 5.54 1,000 0 50 5.75
220 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 5.55 0 0 50 5.76
221 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 5.55 0 0 50 5.76
222 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 5.54 0 0 60 5.76
223 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån 75% 5.54 0 0 60 5.76
224 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 5.54 0 0 60 5.76
225 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 5.54 1,000 0 60 5.76
226 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 50% 5.54 0 0 65 5.76
227 Strømmen Sparebank Boliglån 5.55 0 0 65 5.78
228 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 5.55 1,000 0 65 5.78
229 Sparebanken Sør Grønt boliglån 5.55 1,000 0 65 5.78
230 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 5.55 0 0 70 5.78
231 BN Bank ASA Boliglån 50 % 5.59 500 0 45 5.79
232 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.59 0 0 50 5.80
233 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.58 1,500 0 65 5.81
234 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 5.60 1,000 0 50 5.81
235 Trøgstad Sparebank Boliglån 5.59 1,500 0 65 5.82
236 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 5.67 0 0 0 5.82
237 Stadsbygd Sparebank Boliglån 5.60 1,000 1,500 60 5.82
238 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.60 1,000 2,500 60 5.82
239 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 5.60 0 0 65 5.83
240 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 5.60 1,000 0 65 5.83
241 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.60 1,000 0 75 5.84
242 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 5.60 2,000 0 75 5.84
243 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 5.65 990 0 35 5.84
244 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5.65 1,000 0 50 5.86
245 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 5.64 0 0 65 5.87
246 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 5.65 1,000 0 65 5.88
247 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 5.65 0 0 75 5.89
248 Andebu Sparebank Boliglån 5.70 0 0 35 5.90
249 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 5.70 500 0 35 5.90
250 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5.70 0 0 50 5.91
251 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5.70 750 0 50 5.91
252 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 5.70 750 0 50 5.91
253 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 5.70 800 0 50 5.91
254 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 5.70 800 0 50 5.91
255 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 5.70 990 0 50 5.91
256 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 5.70 1,000 0 50 5.91
257 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 5.69 0 0 60 5.92
258 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 5.69 1,000 0 60 5.92
259 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 5.69 750 1,500 60 5.92
260 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 5.70 0 0 55 5.92
261 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 5.70 0 0 60 5.93
262 Orkla Sparebank Boliglån 5.70 1,000 0 60 5.93
263 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 5.70 750 0 65 5.93
264 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 5.69 2,000 0 75 5.94
265 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 5.70 0 0 75 5.95
266 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.74 1,000 1,500 50 5.96
267 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 5.75 0 0 50 5.97
268 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 5.75 0 0 50 5.97
269 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 5.75 1,000 0 50 5.97
270 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 5.74 1,000 0 60 5.97
271 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.74 1,000 2,000 60 5.97
272 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 5.74 0 0 65 5.98
273 Sparebanken Sør Boliglån 5.74 1,000 0 65 5.98
274 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 5.74 900 0 70 5.98
275 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.75 1,000 0 65 5.99
276 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 5.75 2,000 1,000 65 5.99
277 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.75 750 2,850 65 5.99
278 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.75 750 2,850 65 5.99
279 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 5.75 1,000 0 75 6.00
280 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 5.79 950 0 50 6.01
281 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 5.80 0 0 50 6.02
282 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 5.80 500 0 50 6.02
283 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 5.80 1,000 0 50 6.02
284 Handelsbanken NUF Boliglån 5.79 0 0 60 6.02
285 Lillesands Sparebank Total Boliglån 5.79 1,000 0 60 6.02
286 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 5.79 1,000 0 65 6.03
287 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 5.79 1,200 0 65 6.03
288 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 5.79 1,300 0 65 6.03
289 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 5.79 1,300 0 65 6.03
290 Skue Sparebank Boliglån 5.80 0 0 60 6.03
291 Agder Sparebank Øvrige boliglån 5.79 900 0 70 6.03
292 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 5.80 1,000 0 65 6.04
293 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.79 1,200 0 75 6.04
294 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 5.80 0 0 70 6.05
295 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 5.80 0 0 70 6.05
296 Jæren Sparebank Boliglån 5.80 0 0 70 6.05
297 BN Bank ASA Boliglån 75 % 5.85 500 0 45 6.07
298 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.85 750 0 50 6.07
299 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 5.85 1,000 2,500 50 6.07
300 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 5.84 0 0 60 6.07
301 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 5.85 1,200 0 55 6.08
302 Selbu Sparebank Boliglån 5.85 0 0 60 6.09
303 Odal Sparebank Grønt boliglån 5.85 750 0 60 6.09
304 Sparebank 68° Nord Boliglån 5.85 1,000 0 60 6.09
305 Danske Bank Boliglån 5.85 1,000 0 60 6.09
306 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 5.85 1,000 2,000 60 6.09
307 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 5.85 1,000 0 65 6.09
308 Valle Sparebank Bustadlån 5.85 1,000 0 65 6.09
309 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 5.85 0 0 70 6.10
310 Fana Sparebank 75 %-lån 5.90 500 0 50 6.13
311 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 5.90 500 0 50 6.13
312 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 5.90 750 0 50 6.13
313 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 5.90 1,000 0 50 6.13
314 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 5.89 0 0 60 6.13
315 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 5.89 1,000 0 60 6.13
316 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 5.89 1,200 0 65 6.13
317 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 5.97 0 0 0 6.14
318 Luster Sparebank Bustadlån 5.90 750 0 60 6.14
319 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 5.90 1,000 0 60 6.14
320 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.90 2,000 2,000 60 6.14
321 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 5.90 1,000 0 65 6.14
322 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 5.90 1,000 0 65 6.14
323 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 5.89 1,200 0 75 6.15
324 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 5.90 0 0 70 6.15
325 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 5.94 0 0 50 6.17
326 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 5.95 0 0 50 6.18
327 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 5.95 1,000 0 50 6.18
328 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 5.95 1,000 2,500 50 6.18
329 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 5.94 0 0 60 6.18
330 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 5.94 0 0 60 6.18
331 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 5.94 1,000 0 60 6.18
332 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 5.94 750 1,500 60 6.18
333 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 5.95 1,200 0 55 6.18
334 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 5.94 0 0 65 6.19
335 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 5.94 0 0 65 6.19
336 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 5.94 1,300 0 65 6.19
337 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.95 750 0 60 6.19
338 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 5.95 1,000 0 65 6.20
339 Sparebanken Øst Boliglån 75% 5.94 1,250 0 75 6.20
340 Ørskog Sparebank Bustadlån 5.95 1,000 0 70 6.20
341 BN Bank ASA Boliglån 85 % 6.00 500 0 45 6.22
342 Grue Sparebank Boliglån 6.00 0 0 50 6.23
343 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 6.00 0 0 50 6.23
344 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 6.00 500 0 50 6.23
345 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 6.00 750 0 50 6.23
346 SpareBank 1 SMN Hyttelån 5.99 1,200 0 65 6.24
347 Grong Sparebank Boliglån 6.00 1,200 1,500 60 6.24
348 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 6.00 0 0 65 6.25
349 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 6.00 900 0 65 6.25
350 Sunndal Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 65 6.25
351 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 6.00 0 0 75 6.26
352 Bjugn Sparebank Lån til bolig 6.05 1,000 0 50 6.28
353 Sparebanken DIN Boliglån 6.04 750 0 60 6.29
354 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 6.04 0 0 65 6.29
355 Trøndelag Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.05 1,000 0 65 6.30
356 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 6.04 1,200 0 75 6.31
357 Fana Sparebank 85 %-lån 6.10 500 0 50 6.34
358 Selbu Sparebank Boliglån 80% 6.10 0 0 60 6.35
359 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 6.10 0 1,000 65 6.36
360 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 6.10 0 1,000 65 6.36
361 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6.10 0 0 70 6.36
362 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 6.24 0 0 0 6.42
363 Romerike Sparebank Boliglån 85% 6.20 0 0 70 6.47
364 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6.25 1,000 0 50 6.50
365 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 6.24 0 0 60 6.50
366 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 6.24 1,000 0 60 6.50
367 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 6.24 750 1,500 60 6.50
368 Larvikbanken Boliglån 75 % 6.25 0 0 55 6.50
369 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 6.25 0 0 70 6.52
370 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 6.30 750 0 50 6.55
371 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 6.35 0 0 50 6.60
372 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 6.35 990 0 50 6.60
373 Ørland Sparebank Boliglån 85% 6.40 2,000 1,000 65 6.67
374 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 6.45 0 0 65 6.73
375 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 6.45 900 0 65 6.73
376 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 6.45 1,000 0 65 6.73
377 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 6.55 750 0 60 6.83
378 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 6.64 750 1,500 60 6.92
379 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 6.70 1,000 0 65 6.99
380 Lillesands Sparebank Boliglån 6.75 1,000 0 60 7.04
381 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 6.99 0 10,000 35 7.26
382 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 7.25 0 0 75 7.59
383 Bank2 ASA Refinansiering 7.25 0 20,000 75 7.59
384 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7.35 1,000 0 60 7.68
385 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 7.40 0 1,000 65 7.74
386 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 7.70 0 5,000 50 8.04
387 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 7.75 0 4,000 50 8.10
388 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 8.07 0 20,000 25 8.41
389 MYBANK ASA Omstartslån mybank 8.50 0 0 0 8.84
390 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 8.95 0 0 75 9.42

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1