Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 3.54 0 0 50 3.66
2 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 3.64 0 0 0 3.70
3 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 3.99 0 0 0 4.06
4 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 3.94 0 0 50 4.07
5 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.00 0 0 0 4.07
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 3.94 0 0 50 4.07
7 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4.02 0 0 0 4.09
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 4.02 0 0 0 4.09
9 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 4.03 0 0 0 4.11
10 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3.99 0 0 35 4.11
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 3.99 0 0 50 4.13
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 3.99 0 0 50 4.13
13 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.00 0 0 75 4.17
14 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 4.11 0 0 0 4.19
15 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 4.12 0 0 0 4.20
16 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 50 % 4.12 0 0 0 4.20
17 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 4.06 1,300 0 65 4.22
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån UNG 4.09 0 0 45 4.22
19 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.10 750 0 50 4.24
20 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 4.09 1,000 2,000 60 4.24
21 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.09 1,000 2,000 60 4.24
22 Larvikbanken Grønt boliglån 4.10 0 0 55 4.25
23 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 4.09 1,300 0 65 4.25
24 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 4.09 1,300 0 75 4.26
25 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 4.15 0 0 40 4.28
26 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 4.20 0 0 0 4.28
27 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 4.21 0 0 0 4.29
28 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 4.22 0 0 0 4.30
29 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 4.22 0 0 0 4.30
30 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 4.15 0 0 65 4.31
31 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 4.24 500 0 0 4.32
32 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 4.24 0 0 0 4.32
33 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 4.24 500 0 0 4.32
34 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 4.15 1,200 0 75 4.32
35 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 4.19 0 0 45 4.33
36 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 4.26 0 0 0 4.34
37 Melhusbanken Grønt boliglån 4.20 1,000 2,500 50 4.34
38 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 4.20 1,000 2,500 50 4.34
39 Aasen Sparebank Grønt boliglån 4.19 0 0 60 4.35
40 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 4.19 1,200 0 65 4.35
41 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 4.24 0 0 35 4.37
42 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 4.24 0 0 35 4.37
43 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 4.20 1,000 0 70 4.37
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 4.24 0 0 45 4.38
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 45 4.38
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 4.24 0 0 45 4.38
47 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4.25 0 0 40 4.38
48 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 4.30 0 0 0 4.39
49 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.39
50 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 4.24 0 0 50 4.39
51 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.39
52 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 4.24 0 0 50 4.39
53 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 4.25 0 0 50 4.40
54 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 4.24 1,000 0 60 4.40
55 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 4.24 1,000 0 60 4.40
56 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 4.24 1,000 0 60 4.40
57 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 4.31 0 0 0 4.40
58 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 4.31 0 0 0 4.40
59 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.24 0 0 65 4.40
60 Tinn Sparebank Grønt boliglån 4.25 1,000 0 60 4.41
61 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 4.25 750 2,700 60 4.41
62 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4.33 0 0 0 4.42
63 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 4.34 0 0 0 4.43
64 Rindal Sparebank Grønt boliglån 4.30 0 0 50 4.45
65 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 4.30 1,200 0 55 4.45
66 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 4.28 0 0 75 4.46
67 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 4.30 750 2,700 60 4.46
68 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 4.30 1,000 2,500 60 4.46
69 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 4.30 1,000 0 65 4.47
70 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 4.38 0 0 0 4.47
71 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 4.34 0 0 35 4.47
72 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 4.31 0 0 65 4.48
73 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 4.30 0 0 75 4.48
74 Landkreditt Bank AS Boliglån 4.40 1,000 0 0 4.49
75 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 4.40 1,000 0 0 4.49
76 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.50
77 Vekselbanken Grønt bustadlån 4.35 0 0 50 4.50
78 Vekselbanken Grønt oppussingslån 4.35 0 0 50 4.50
79 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 4.41 0 0 0 4.50
80 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 4.35 0 0 50 4.50
81 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 4.41 0 0 0 4.50
82 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 4.35 750 0 50 4.50
83 SpareBank 1 Gudbrandsdal Grønt Boliglån 4.35 800 0 50 4.50
84 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 4.35 1,000 2,500 50 4.50
85 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.51
86 USBL (DNB) Grønt boliglån 4.34 0 0 65 4.51
87 DNB Bank ASA Grønt rammelån 4.34 1,000 0 65 4.51
88 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 4.34 1,000 0 65 4.51
89 DNB Bank ASA Grønt boliglån 4.34 1,000 0 65 4.51
90 DNB Bank ASA Vennelån 4.34 1,000 0 65 4.51
91 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 4.39 0 0 35 4.52
92 KLP Banken AS Fleksilån grønt 4.40 0 0 35 4.53
93 Andebu Sparebank Grønne boliglån 4.34 0 0 85 4.53
94 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 4.34 0 0 85 4.53
95 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 4.40 0 0 35 4.53
96 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 4.39 0 0 45 4.54
97 Grue Sparebank Grønt boliglån 4.39 0 0 50 4.54
98 Marker Sparebank Grønt boliglån 4.39 750 0 50 4.54
99 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 4.39 1,000 0 50 4.54
100 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 4.40 0 0 50 4.55
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 4.40 0 0 50 4.55
102 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 4.40 750 0 50 4.55
103 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 4.39 1,000 0 60 4.55
104 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 4.39 1,000 0 60 4.55
105 Orkla Sparebank Grønt boliglån 4.40 1,000 0 60 4.56
106 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 4.40 1,000 0 60 4.56
107 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 4.40 750 2,700 60 4.56
108 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 4.40 0 0 65 4.57
109 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 4.40 1,300 0 65 4.57
110 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 4.40 0 0 75 4.58
111 Aasen Sparebank Midt Boliglån 4.44 0 0 60 4.61
112 Aasen Sparebank Aktiv voksen 4.44 0 0 60 4.61
113 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 4.44 0 0 60 4.61
114 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 4.44 750 0 60 4.61
115 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 4.44 1,200 0 65 4.61
116 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 4.44 1,200 0 65 4.61
117 Odal Sparebank Grønt boliglån 4.45 750 0 60 4.62
118 Totens Sparebank Grønt boliglån 4.45 1,000 0 65 4.62
119 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 4.45 1,000 0 65 4.62
120 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 4.44 1,200 0 75 4.63
121 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 4.49 0 0 35 4.63
122 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 4.50 0 0 35 4.64
123 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 4.50 0 0 35 4.64
124 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 4.49 0 0 45 4.64
125 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 4.49 0 0 45 4.64
126 Voss Sparebank Grønt bustadlån 4.49 0 0 50 4.65
127 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 4.49 950 0 50 4.65
128 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 4.50 1,000 1,500 50 4.66
129 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 4.49 0 0 60 4.66
130 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 4.49 1,000 0 60 4.66
131 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 4.49 1,000 0 60 4.66
132 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 4.49 0 0 65 4.66
133 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 4.49 0 0 65 4.66
134 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 4.49 0 0 65 4.66
135 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 65 4.66
136 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 4.49 1,200 0 65 4.66
137 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 4.57 0 0 0 4.67
138 Sparebanken Øst Grønt boliglån 4.48 1,250 0 75 4.67
139 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 4.50 0 0 60 4.67
140 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 4.50 0 0 60 4.67
141 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 4.50 1,200 1,500 60 4.67
142 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4.50 1,200 1,500 60 4.67
143 Jæren Sparebank Grønt boliglån 4.49 0 0 70 4.67
144 Agder Sparebank Grønt boliglån 4.49 900 0 70 4.67
145 Sparebanken Møre Grønt boliglån 4.49 1,000 0 75 4.68
146 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 4.54 1,000 0 50 4.70
147 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 4.55 750 0 50 4.71
148 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 4.55 800 0 50 4.71
149 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 4.55 1,000 0 50 4.71
150 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 4.54 0 0 60 4.71
151 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 4.54 0 0 60 4.71
152 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 4.54 0 0 65 4.72
153 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4.54 1,200 0 65 4.72
154 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 4.54 1,300 0 65 4.72
155 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 4.58 0 0 35 4.72
156 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 4.55 1,200 0 75 4.74
157 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 4.55 1,200 0 75 4.74
158 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 4.59 1,000 0 50 4.75
159 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 4.60 750 0 50 4.76
160 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 4.60 1,000 1,500 50 4.76
161 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 4.60 1,200 0 55 4.77
162 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 4.59 0 0 65 4.77
163 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån 50 % 4.59 1,300 0 65 4.77
164 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 4.60 750 2,700 60 4.77
165 Trøndelag Sparebank Grønt boliglån 4.60 1,000 0 65 4.78
166 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4.68 0 0 0 4.78
167 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 4.60 2,000 0 75 4.79
168 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 4.64 0 0 60 4.82
169 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 4.65 0 0 55 4.82
170 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 4.65 0 0 55 4.82
171 Strømmen Sparebank Boliglån 4.65 0 0 65 4.83
172 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 4.65 1,000 0 65 4.83
173 Romerike Sparebank Grønt boliglån 4.65 0 0 70 4.84
174 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 4.65 0 0 75 4.84
175 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4.70 0 0 35 4.85
176 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 4.70 0 0 40 4.85
177 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 4.69 1,000 0 50 4.85
178 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 4.70 0 0 50 4.87
179 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 4.70 0 0 50 4.87
180 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 4.70 1,000 0 50 4.87
181 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 4.70 1,200 0 55 4.87
182 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 4.70 750 2,700 60 4.88
183 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 4.70 750 2,700 60 4.88
184 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 4.70 750 2,700 60 4.88
185 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 4.70 1,000 2,500 60 4.88
186 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 4.69 0 0 70 4.88
187 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 4.69 0 0 70 4.88
188 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 4.74 1,000 0 50 4.91
189 USBL (DNB) Boliglån 4.73 0 0 65 4.92
190 TOBB (DNB) Boliglån 4.73 1,000 0 65 4.92
191 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 4.75 750 0 50 4.92
192 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 4.75 1,000 0 50 4.92
193 Selbu Sparebank Grønt boliglån 4.74 0 0 60 4.92
194 Lillesands Sparebank Grønt lån 4.74 1,000 0 60 4.92
195 Tinn Sparebank Boliglån 75% 4.75 1,000 0 60 4.93
196 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 4.75 1,000 0 65 4.94
197 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 4.74 1,000 0 75 4.94
198 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4.75 1,200 0 75 4.95
199 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 4.75 2,000 0 75 4.95
200 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 4.80 0 0 35 4.95
201 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 4.80 0 0 50 4.97
202 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 4.80 0 0 50 4.97
203 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 4.80 0 0 50 4.97
204 Marker Sparebank Grønt rammelån 4.80 750 0 50 4.97
205 Eidsberg Sparebank Boliglån 4.80 1,000 0 50 4.97
206 Bjugn Sparebank Lån til bolig 4.80 1,000 0 50 4.97
207 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 4.79 0 0 60 4.97
208 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 4.79 1,000 0 60 4.97
209 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 4.79 2,000 2,000 60 4.97
210 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 4.80 0 0 60 4.98
211 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 4.80 0 0 60 4.98
212 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 4.80 1,000 0 65 4.99
213 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 4.80 0 0 70 4.99
214 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 4.84 500 0 45 5.01
215 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 4.83 1,500 0 65 5.02
216 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 4.85 1,000 0 50 5.02
217 Stadsbygd Sparebank Boliglån 4.85 1,000 1,500 50 5.02
218 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4.85 1,000 2,500 50 5.02
219 Trøgstad Sparebank Boliglån 4.84 1,500 0 65 5.03
220 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 4.92 0 0 0 5.03
221 Sparebank 68° Nord Boliglån 4.85 1,000 0 60 5.03
222 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 4.85 0 0 65 5.04
223 Valle Sparebank Bustadlån 4.85 1,000 0 65 5.04
224 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 4.84 2,000 0 75 5.04
225 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 4.90 990 0 35 5.06
226 Marker Sparebank Boliglån 4.89 750 0 50 5.06
227 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 4.90 0 0 50 5.07
228 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 4.89 0 0 60 5.08
229 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 4.89 0 0 65 5.08
230 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 4.90 0 0 60 5.09
231 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 4.90 1,000 2,000 60 5.09
232 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 4.90 1,000 0 65 5.09
233 Sparebanken Sør Grønt boliglån 4.90 1,000 0 65 5.09
234 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 4.90 1,000 0 65 5.09
235 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 4.90 1,000 0 65 5.09
236 Andebu Sparebank Boliglån 4.95 0 0 35 5.11
237 Berg Sparebank Boliglån 75 % 4.94 1,000 0 50 5.12
238 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 4.95 750 0 50 5.13
239 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 4.95 800 0 50 5.13
240 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 4.95 800 0 50 5.13
241 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 4.95 990 0 50 5.13
242 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 4.95 1,000 0 50 5.13
243 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 4.95 1,000 0 50 5.13
244 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 4.95 1,000 2,500 50 5.13
245 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 4.94 0 0 60 5.13
246 Handelsbanken NUF Boliglån 4.94 0 0 60 5.13
247 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 4.94 1,000 0 60 5.13
248 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 4.95 0 0 55 5.13
249 Orkla Sparebank Boliglån 4.95 1,000 0 60 5.14
250 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 4.95 1,000 0 60 5.14
251 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 4.95 1,000 2,500 60 5.14
252 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 4.95 750 0 65 5.15
253 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 4.99 500 0 35 5.15
254 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 4.95 0 0 75 5.16
255 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 4.99 1,000 1,500 50 5.17
256 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 5.00 0 0 50 5.18
257 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 5.00 0 0 50 5.18
258 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.00 750 0 50 5.18
259 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.00 1,200 0 55 5.19
260 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 4.99 0 0 65 5.19
261 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.00 750 2,700 60 5.19
262 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.00 750 2,700 60 5.19
263 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 4.99 900 0 70 5.19
264 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.00 1,000 0 65 5.20
265 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 4.99 1,000 0 75 5.20
266 Sparebanken Sør Boliglån 5.01 1,000 0 65 5.21
267 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 5.04 950 0 50 5.22
268 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 5.05 0 0 50 5.23
269 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 5.05 500 0 50 5.23
270 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 5.05 750 0 50 5.23
271 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.05 750 0 50 5.23
272 Lillesands Sparebank Total Boliglån 5.04 1,000 0 60 5.23
273 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 5.04 1,000 0 60 5.23
274 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 5.04 750 1,500 60 5.23
275 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.04 1,000 2,000 60 5.23
276 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 5.04 1,000 0 65 5.24
277 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 5.04 1,200 0 65 5.24
278 Skue Sparebank Boliglån 5.05 0 0 60 5.24
279 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.05 1,000 2,500 60 5.24
280 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 5.05 1,000 0 65 5.25
281 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 5.05 0 0 70 5.26
282 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 5.05 0 0 70 5.26
283 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 5.10 500 0 45 5.28
284 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5.10 0 0 50 5.28
285 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 5.09 0 0 60 5.29
286 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 5.09 1,300 0 65 5.29
287 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 5.09 1,300 0 65 5.29
288 Selbu Sparebank Boliglån 5.10 0 0 60 5.30
289 Danske Bank Boliglån 5.10 1,000 0 60 5.30
290 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 5.10 1,000 0 65 5.30
291 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 5.10 2,000 1,000 65 5.30
292 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 5.09 1,000 0 75 5.30
293 Jæren Sparebank Boliglån 5.10 0 0 70 5.31
294 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 5.10 0 0 70 5.31
295 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 5.10 0 0 70 5.31
296 Berg Sparebank Boliglån 85% 5.14 1,000 0 50 5.33
297 Fana Sparebank 75 %-lån 5.15 500 0 50 5.34
298 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 5.14 0 0 60 5.34
299 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 5.14 1,000 0 60 5.34
300 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 5.14 1,200 0 65 5.34
301 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 5.22 0 0 0 5.35
302 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 5.15 1,000 0 60 5.35
303 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.15 2,000 2,000 60 5.35
304 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 5.15 1,000 0 65 5.36
305 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 5.15 0 0 70 5.36
306 Agder Sparebank Øvrige boliglån 5.15 900 0 70 5.36
307 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 5.24 0 0 0 5.37
308 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 5.19 0 0 50 5.38
309 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 5.19 500 0 50 5.38
310 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 5.20 0 0 50 5.39
311 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 5.19 0 0 60 5.39
312 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 5.19 0 0 60 5.39
313 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 5.19 0 0 65 5.40
314 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 5.19 0 0 65 5.40
315 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.20 750 0 60 5.40
316 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 5.20 1,000 0 65 5.41
317 Sparebanken Øst Boliglån 75% 5.19 1,250 0 75 5.41
318 Ørskog Sparebank Bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.41
319 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.24 0 0 50 5.43
320 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 5.25 500 0 45 5.43
321 Grue Sparebank Boliglån 5.25 0 0 50 5.44
322 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 5.25 0 0 50 5.44
323 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 5.25 500 0 50 5.44
324 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 5.25 750 0 50 5.44
325 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 5.25 750 0 50 5.44
326 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 5.25 1,000 0 50 5.44
327 SpareBank 1 SMN Hyttelån 5.24 1,200 0 65 5.45
328 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 5.24 1,300 0 65 5.45
329 Luster Sparebank Bustadlån 5.25 750 0 60 5.45
330 Grong Sparebank Boliglån 5.25 1,200 1,500 60 5.45
331 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 5.25 0 0 65 5.46
332 Sunndal Sparebank Boliglån 5.25 1,000 0 65 5.46
333 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 5.25 0 0 75 5.47
334 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5.25 1,200 0 75 5.47
335 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 5.29 750 1,500 60 5.50
336 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 5.29 0 0 65 5.50
337 Trøndelag Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5.30 1,000 0 65 5.51
338 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 5.29 1,200 0 75 5.51
339 Fana Sparebank 85 %-lån 5.35 500 0 50 5.55
340 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 5.34 1,000 0 60 5.55
341 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.55
342 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.35 0 0 60 5.56
343 Romerike Sparebank Boliglån 75% 5.35 0 0 70 5.57
344 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 5.35 0 0 70 5.57
345 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 5.40 0 1,000 65 5.62
346 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 5.40 0 1,000 65 5.62
347 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 5.39 1,200 0 75 5.62
348 Sparebanken DIN Boliglån 5.44 750 0 60 5.65
349 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.66
350 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 5.45 900 0 65 5.67
351 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 5.45 0 0 70 5.68
352 Romerike Sparebank Boliglån 85% 5.45 0 0 70 5.68
353 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 5.50 1,000 0 50 5.70
354 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 5.49 0 0 60 5.71
355 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 5.49 1,000 0 60 5.71
356 Larvikbanken Boliglån 75 % 5.50 0 0 55 5.71
357 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 5.50 900 0 65 5.72
358 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 5.50 0 0 70 5.73
359 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 5.60 0 0 50 5.81
360 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 5.60 990 0 50 5.81
361 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 5.59 750 1,500 60 5.81
362 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 5.65 750 0 50 5.86
363 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 5.70 0 0 65 5.93
364 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 5.75 1,000 0 65 5.99
365 Ørland Sparebank Boliglån 85% 5.75 2,000 1,000 65 5.99
366 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 5.89 750 1,500 60 6.13
367 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 5.90 750 0 60 6.14
368 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 5.95 1,000 0 65 6.20
369 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.20
370 Lillesands Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 60 6.24
371 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 6.15 0 20,000 25 6.36
372 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.25 0 0 75 6.53
373 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.49 0 5,000 50 6.75
374 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 6.65 1,000 0 60 6.93
375 Bank2 ASA Refinansiering 6.74 0 20,000 75 7.05
376 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 6.90 0 1,000 65 7.21
377 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 6.99 0 4,000 50 7.28
378 MYBANK ASA Omstartslån mybank 7.50 0 0 0 7.76
379 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.95 0 0 75 8.34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1