Hverdagsøkonomi

Over 50 millioner for mye i eiendomsskatt

I 2017 identifiserte vi over 3200 boliger i Oslo kommune som kan ha fått feilberegnet eiendomsskatten, og som dermed har betalt for mye eiendomsskatt. Så langt har alle fått medhold i sin klage.

Selve saken startet med at en eldre dame tok kontakt for å sjekke at beregningen av eiendomsskatt stemte. Hun synes nemlig hun betalte svært mye i eiendomsskatt. Da det viste seg at beregningen var feil i hennes tilfelle, startet undersøkelsen om hvorvidt dette var et enkelttilfelle eller en gjentakende feil.

En gjentakende feil

Undersøkelsen viste at Oslo kommune kan ha tatt inn over 50 millioner kroner for mye eiendomsskatt for 2016 og 2017. Feilberegningen bunner i at boliger registrert med flere boenheter, for eksempel en utleiedel, ikke har fått bunnfradraget på inntil fire millioner kroner for hver boenhet.

I Oslo kommune skal nemlig eiendommer som er registrert med flere boenheter, få ett bunnfradrag på inntil fire millioner kroner for hver enhet. Når dette ikke har blitt registrert, har flere endt opp med å betale eiendomsskatt av et mye høyere grunnlag enn de skulle ha gjort.

Dagbladet
Les intervjuet med et av våre medlemmer som vi har sendt inn klage for.

Hva betyr dette?

Si du eier en bolig til en verdi av ti millioner kroner. Boligen har to like store boenheter, arealfordelingen er dermed 50/50. Da har du krav på et bunnfradrag på fire millioner for hver enhet, altså skal det trekkes fra til sammen åtte millioner fra beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget for din eiendomsskatt skal være to millioner kroner.

Men Oslo kemnerkontor, som har ansvaret for utskriving og innkreving av eiendomsskatt i Oslo kommune, har ikke informasjon om arealfordelingen mellom boenhetene dine. Uten denne informasjonen, kan de ikke beregne hvor stort bunnfradraget skal være på hver enhet. Derfor får du bare ett bunnfradrag på fire millioner kroner, og beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten din blir seks millioner, i stedet for to.

Sendte inn klager på vegne av de berørte

Vi forhåndsfremmet saken på vegne av de berørte, for å rekke fristen til Oslo kemnerkontor. I disse dager får vi informasjon om at stadig flere har fått medhold i sin klage. De det gjelder får tilbakebetalt for mye betalt eiendomsskatt og/eller avregnet for mye betalt eiendomsskatt på fremtidige betalinger.

I første omgang skulle alle klagene være ferdigbehandlet i løpet av februar 2018, var beskjeden vi fikk av Oslo kemnerkontor, altså åtte måneder etter at klagene var sendt inn. Vi mottok nylig informasjon om at fristen måtte utsettes og at alle sakene skal være under behandling i løpet av april 2018. I skrivende stund har 95 klager blitt behandlet, og alle har fått medhold.

20 000 kroner for mye

I enkelte tilfeller har det blitt tilbakebetalt eller avregnet inntil 20 000 kroner, så for mange er det snakk om mye penger. Selv om boligen en eier har høy verdi, betyr ikke det nødvendigvis at en har god råd. For mange gjør eiendomsskatten et stort innhugg i økonomien, og da mener vi det er viktig at de ikke betaler mer enn de egentlig skal.

Norsk Familieøkonomi er til for forbrukeren og vårt formål er å gjøre folk oppmerksomme på feil som kan ramme dem. Vi synes derfor det er gledelig at så mange har fått medhold i sin eiendomsskattesak. Vi startet med Oslo, men har planer om å jobbe videre med eiendomsskatten flere steder i landet.

Ønsker du å motta oppdatert informasjon om eiendomsskatt? Bli medlem her

Norsk Familieøkonomi