Tester og undersøkelser

Flere tusen personer i Oslo kan ha betalt for mye eiendomsskatt

Norsk Familieøkonomi har identifisert over 5000 berørte personer i Oslo kommune som kan ha betalt for mye eiendomsskatt i 2016 og 2017. Vi ønsker å bistå disse med å få tilbakebetalt feillignet beløp.

– Mer enn 3200 boliger kan ha blitt feillignet, og for enkelte kan det tilsvare over 10 000 kroner for mye betalt eiendomsskatt, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi Eva Sørmo.

Hva bunner feilen i?

Da eiendomsskatt ble innført i Oslo kommune skulle alle boenheter registrert i matrikkelen gis automatisk ett bunnfradrag. Eiendommer som var registrert med flere boenheter skulle da få ett bunnfradrag, på inntil 4 millioner kroner, for hver enhet.

Oslo kommune hadde ikke informasjon om arealfordelingen mellom boenhetene, og de kunne ikke beregne hvor stort bunnfradraget skulle være på hver boenhet. Derfor kunne de ikke håndheve regelen om automatisk bunnfradrag.

Enkelere forklart vil det si at en bolig med et skattegrunnlag på 10 millioner som har to like store boenheter, har krav på et bunnfradrag på 4 millioner på hver enhet. Det tilsvarer tilsammen 8 millioner, og man vil da stå igjen med 2 millioner som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. 

Regelen om automatisk bunnfradrag ble tatt bort fra Forskrift for eiendomsskatt for Oslo kommune fra desember 2016. De det gjelder har blitt bedt om å registrere informasjon om arealfordelingen mellom boenhetene på en eiendom. Det er mange som ikke har fanget opp dette, og som derfor ikke har registrert nødvendig informasjon. Som en konsekvens av dette har det bare blitt trukket fra ett bunnfradrag på hele eiendommen, og mange har endt opp med å betale mer eiendomsskatt enn de skulle.

Rammer personer i ulike situasjoner

– Mange strekker seg langt for å få råd til å kjøpe bolig i Oslo og når de i tillegg skal betale eiendomsskatt kan det bli tøft for enkelte. Da er det viktig at de i alle fall ikke betaler mer enn de skal, forklarer Eva Sørmo. 

Det er viktig for både kommunen og de berørte at dette blir riktig. For noen kan det være snakk mye penger. 

– Mange pensjonister har hatt stor verdiøkning på boliger som de har kjøpt for mange år siden. Eiendomsskatten kan da bli et stort innhugg i en lav pensjonsinntekt, fortsetter Sørmo. 

For å rekke myndighetenes frist 11. april har Norsk Familieøkonomi forhåndsfremmet saken på vegne av de berørte. Vi ønsker å hjelpe de med å få tilbakebetalt feillignet beløp, samt å få inn korrekte opplysninger slik at det blir beregnet riktig eiendomsskatt for dem i framtiden.

Vi i Norsk Familieøkonomi er opptatt av å hjelpe forbrukere med egen økonomi, og det er derfor viktig for oss å gjøre folk oppmerksomme på feil som kan ramme forbrukeren.

Norsk Familieøkonomi