Medlemshistorier

Slik blir det billigere å kjøpe seg inn i felles bolig

Mens noen samboere leier av hverandre i felles bolig har andre et stort ønske om å kjøpe seg inn, men vegrer seg på grunn av kostnadene dette medfører. Ved å velge noen smarte løsninger kan man sikre seg store besparelser.

Det første man gjerne tenker på når man skal kjøpe og selge bolig er eiendomsmeglerne. De som legger til rette for at salget skjer på en trygg og effektiv måte etter boka, de som kjenner det lokale boligmarkedet og som veileder gjennom hele prosessen. Men er det alltid nødvendig å kontakte eiendomsmegler, og er det så lurt rent økonomisk?

Samboerparet Hans og Olivia tok kontakt med våre rådgivere og ville ha hjelp til fordeling av eierandeler, samboerkontrakt og generell rådgivning med tanke på at de nå skulle flytte sammen i boligen Olivia eide fra før av.

LES OGSÅ: Slik bør eierandelene fordeles

I første omgang gjorde rådgiver paret oppmerksomme på at som samboere ville de måtte betale dokumentavgift ved tinglysing av eierandelene. Denne tilsvarer 2,5 % av boligens markedsverdi og ville sådan være en stor utgift for samboerparet, men så var det dette med eiendomsmegler og selve «salget». Paret var bekymret for at denne prosessen skulle bli mye mer omfattende og kostbar enn hva de hadde sett for seg.

Dokumentavgiften kommer man seg ikke rundt, og skal man ha fordele eierskap i felles bolig bør disse eierandelene tinglyses for å unngå at den ene eller andre parten skal motsi seg dette ved et senere tidspunkt, opplyste rådgiver om. Selve oppgjøret med kjøp-og-salg er det heldigvis mulig å spare på.

Minimumsprovisjon hos de aller fleste eiendomsmeglerfirma er i området rundt 40 000 kroner. Slår man dette sammen med 2,5 % av en enebolig med salgsverdi på 4 millioner må man fort ut med 140 000 kroner. De siste årene har heldigvis flere aktører lansert ulike selvhjelpstjenester knyttet boligsalg, dog varierer prisen på disse mye. Hos noen må man likevel ut med 40 000 kroner og må gjøre store deler av salgsjobben på egenhånd. Hans og Olivia var forståelig nok interessert i hjelp til å finne en alternativ løsning hvor de kunne spare mest mulig og sikre seg at prosessen ble gjennomført på riktig måte. Vår rådgiver tipset om oppgjørstjenesten fra Propr.

Oppgjørsoppdraget gjennomføres av et eget selskap med nødvendig kompetanse og lang erfaring og inkluderer kjøpekontrakt samt håndtering av det økonomiske oppgjøret. På denne måten sikrer Hans og Olivia seg at alle dokumenter og kontrakter formuleres og signeres på riktig måte og skjøtet tinglyses. Enda flottere er at et slikt oppgjørsoppdrag har fast lav pris på 9 275 kroner, og med sin medlemsrabatt får samboerparet ytterligere 500 kroner i rabatt. Paret pustet lettet ut og kontaktet Propr umiddelbart for å få fortgang i det hele og starte livet som samboere og likestilte eiere i felles bolig.

Norsk Familieøkonomi