Lån

Kan jeg flytte billånet?

Å flytte et billån er dessverre ikke like enkelt som å flytte en forsikring eller et boliglån.

Oppdatert 23.06.23

Et enkelt nettsøk bekrefter påstanden, og avdekker at kun ett fåtall banker tilbyr å flytte billån mens en mengde banker og kredittinstitusjoner blankt avviser flytting av lånet. Hvorfor er det slik?

Når det er snakk om flytting av billån er det viktig å skille mellom kaskofritt lån og vanlig billån med pant i bilen. Har du kjøpt en eldre bil til en verdi på under 150 000 kroner kan man spare mye på å velge bort kaskoforsikringen og kun tegne den lovpålagte ansvarsforsikringen. Uten kaskoforsikring tar bankene heller ikke sikkerhet i bilen og de trenger derfor ikke ta hensyn til pant hvis lånet flyttes. 

Grunnen til at det er vanskelig å refinansiere et billån med pant i bilen, er at det kun er når du kjøper bilen, at du kan ta pant i bilen. Nye långivere kan ikke ta nytt pant i bilen, og derfor må pantet overføres fra den tidligere finansinstitusjonen. Det mener mange banker at er komplisert å gjøre, og de velger derfor å ikke tilby denne tjenesten.

Noen banker går mot strømmen og velger likevel å tilby flytting av billån. Som ved alle andre lån vil betingelsene variere fra bank til bank, og det er derfor viktig at du sammenligner din nåværende bank med alternativer for å finne frem til den mest lønnsomme løsningen. Pass bare på at kostnadene ved å flytte lånet ikke overstiger det du vil spare på å få en lavere rente.

Disse bankene tilbyr flytting av billån

Av storbankene, altså bankene med størst markedsandel ifølge Finans Norges bankstatistikk, tilbyr både Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank flytting av billån. Begge disse bankene opplyser om at kunden ikke må betale etableringsgebyr ved flytting, og de spanderer også tinglysningsgebyret på 1 516 kroner. Sbanken tilbyr også flytting av billån uten etableringsgebyr, men her må kunden selv betale de 1 051 kronene det koster å elektronisk tinglyse billånet på nytt.

Tinglysningsgebyret kan ikke bankene kontrollere selv, da dette er kostnaden knyttet til å tinglyse billånet i Brønnøysundregistrene. Utenom det vil alle de tre ovennevnte bankene ordne resten av arbeidet med å innfri det gamle lånet og flytte lånet over til dem. Du søker enkelt om flytting av billånet elektronisk og får svar på om søknaden godkjennes. Sammenlign gjerne tilbudene med betingelsene i din nåværende bank og vurder om du skal forhandle i egen bank eller flytte billånet til den banken med det beste tilbudet.

Norsk Familieøkonomi