Lån

Kan jeg flytte billånet?

Å flytte et billån er dessverre ikke like enkelt som å flytte en forsikring eller et boliglån.

Et enkelt nettsøk bekrefter påstanden, og avdekker at kun ett fåtall banker tilbyr å flytte billån mens en mengde banker og kredittinstitusjoner blankt avviser flytting av lånet. Hvorfor er det slik?

Når det er snakk om flytting av billån er det viktig å skille mellom kaskofritt lån og vanlig billån med pant i bilen. Har du kjøpt en eldre bil til en verdi på under 150 000 kroner kan man spare mye på å velge bort kaskoforsikringen og kun tegne den lovpålagte ansvarsforsikringen. Uten kaskoforsikring tar bankene heller ikke sikkerhet i bilen og de trenger derfor ikke ta hensyn til pant hvis lånet flyttes. 

Grunnen til at det er vanskelig å refinansiere et billån med pant i bilen, er at det kun er når du kjøper bilen, at du kan ta pant i bilen. Nye långivere kan ikke ta nytt pant i bilen, og derfor må pantet overføres fra den tidligere finansinstitusjonen. Det mener mange banker at er komplisert å gjøre, og de velger derfor å ikke tilby denne tjenesten.

Noen banker går mot strømmen og velger likevel å tilby flytting av billån. Som ved alle andre lån vil betingelsene variere fra bank til bank, og det er derfor viktig at du sammenligner din nåværende bank med alternativer for å finne frem til den mest lønnsomme løsningen. Pass bare på at kostnadene ved å flytte lånet ikke overstiger det du vil spare på å få en lavere rente.

Disse bankene tilbyr flytting av billån

Av storbankene, altså bankene med størst markedsandel ifølge Finans Norges bankstatistikk, tilbyr både Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank flytting av billån. Begge disse bankene opplyser om at kunden ikke må betale etableringsgebyr ved flytting, og de spanderer også tinglysningsgebyret på 1 516 kroner. Sbanken tilbyr også flytting av billån uten etableringsgebyr, men her må kunden selv betale de 1 051 kronene det koster å elektronisk tinglyse billånet på nytt.

Tinglysningsgebyret kan ikke bankene kontrollere selv, da dette er kostnaden knyttet til å tinglyse billånet i Brønnøysundregistrene. Utenom det vil alle de tre ovennevnte bankene ordne resten av arbeidet med å innfri det gamle lånet og flytte lånet over til dem. Du søker enkelt om flytting av billånet elektronisk og får svar på om søknaden godkjennes. Sammenlign gjerne tilbudene med betingelsene i din nåværende bank og vurder om du skal forhandle i egen bank eller flytte billånet til den banken med det beste tilbudet.

Lurer du på om det kan være smartere å refinansiere billånet inn i boliglånet kan du lese mer om de positive og negative sidene ved dette i denne artikkelen.

Forsikring

Bilforsikringens bonussystem

For de fleste forsikringer vil forsikringstaker ikke oppleve premieøkning etter erstatningsutbetaling, men andre forhold som økende skadehistorikk i forsikringsselskapet kan gi økte priser for kundene. Bilforsikring er derimot litt annerledes da det her benyttes et bonussystem.

Lån

Lønner det seg å bake billånet inn i boliglånet?

Renten på et billån vil alltid være høyere enn renten du har på boliglånet ditt.

Hverdagsøkonomi

Gjeldsregister til nytte eller besvær?

Økende gjeld og mislighold, strengere krav og høyere rente. Disse temaene har preget økonominyhetene en god stund. Nå kommer snart gjeldsregistrene også. Hvilken betydning får disse for deg?

Norsk Familieøkonomi