Hverdagsøkonomi

Er elbil fortsatt lønnsomt?

En stor andel av fordelene elbileiere fikk, har nå falt bort i løpet av de siste årene. Er fortsatt elbil lønnsomt slik reglene er i 2023?

Nesten 80 prosent av alle nye biler som ble solgt i Norge i 2022 var elbiler. Det er mange som har valgt å slå et slag for miljøet, for lommeboken eller begge deler, når ny bil står på agendaen. For bare noen år siden var det hverken bompenger, avgifter eller moms på elbilene, og det var for mange et enkelt valg å ta. Nå må du betale litt mer, og mange lurer på om det fortsatt lønner seg?

Det første punktet vi skal gå gjennom er merverdiavgift (moms). Fra 1. januar i år ble det innført moms på elbiler for første gang. Tidligere har elbiler i alle prisklasser vært unntatt fra dette, men fra i år må du betale 25% moms på verdien av bilen som overstiger 500.000 kroner. 

Det vil med andre ord ikke være alle typer elbiler som faller inn under denne innskjerpingen. Og dersom prisen blir høyere enn 500.000 kroner, er det fortsatt billigere i prinsippet å kjøpe en ny elbil, siden du kun må betale moms for deler av prisen. 

Engangsavgift
Det er kjent for mange at du må betale engangsavgift når du kjøper deg et nytt kjøretøy. Denne avgiften beregnes ut ifra CO2-utslipp, avgiftsklasse, NOx-utslipp, samt slagvolum. I år ble det innført en delavgift basert på bilens vekt. 

Tidligere har elbiler vært unntatt fra en slik engangsavgift, men med denne nye innføringen, skal alle personbiler i avgiftsgruppe A betale vektavgift, herunder også elbiler. Avgiften du skal betale er 12,5 kroner per kilo som overstiger 500 kg. 

Bompenger
Tilbake i 2019 ble det innført bompengebetaling for elbiler, og maksimal sats var den gang 50 prosent av det bensinbilene betalte. Denne satsen varte helt frem til 1. januar i år. Fra i år ble det bestemt at makssatsen skulle settes til 70 prosent. 

Dermed er det nå enda litt mindre å spare på å bruke elbil gjennom bommen, men samtidig er 30 prosent avslag ganske betydelig for de som må kjøre gjennom bom hver eneste dag. Altså lønner det seg med elbil, men besparelsen er ganske mye lavere i bomringene som velger å ta 70 prosent av fullpris i betaling. 

Pris for drivstoff
Strømprisene har uten tvil vært dyre i lang tid, og mange bekymrer seg spesielt for hvor mye det koster å lade elbilen. Det har blitt en god del dyrere de siste årene, men forskjellen mellom elbil og biler som bruker andre typer drivstoff er fortsatt betydelig.

For å beregne hvor mye det koster å kjøre en elbil kontra en bensin- eller dieselbil må vi ha noen gitte rammer. I dette regnestykket har vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig kjørelengde i 2021, som den gang lå på 11.288 km årlig. Vi har lagt til grunn at en gjennomsnittlig bil som går på drivstoff bruker 0,5 liter per mil, og at en elbil trenger omtrentlig 2 kWh per mil. 

For bensinbiler vil altså drivstoff i gjennomsnitt per år koste deg 11.254 kroner dersom du kjører som en gjennomsnittlig nordmann. I 2022 var gjennomsnittlig bensinpris 19,94 kroner per liter.

For en dieselbil kostet samme kjørelengde deg 12.258,80 kroner, med en gjennomsnittlig dieselpris på 21,72 kroner i 2022. 

En elbil trenger omtrentlig 2 258 kWh per år for å kjøre like langt. Gjennomsnittlig pris på strøm for hele 2022 var 143,9 øre/kWh, dette er inkludert strømstøtten. Hvis du var en av de som kun ladet bilen din hjemme i hele 2022, kommer altså regningen på 3 249,30 kroner for hele året. 

Prisforskjellene er derfor enorme når vi sammenligner bensin- og dieselbiler med elbilen.

Likevel er det greit å ha i bakhodet at strømprisene på ladestasjoner kan variere stort, og enkelte ladestasjoner kan ta betaling som nesten tilsvarer bensin- og dieselprisene. Derfor har nok den reelle kostnaden til mange vært høyere enn vi viser til i eksempelet. 

Elbilen vinner
Og svaret blir? Ja, det lønner seg fortsatt med elbil. Det er ikke tvil om det. Selv om vi ser økte skatter og avgifter, og i tillegg økt strømpris, er det en stor fordel å kjøpe seg en ny elbil, kontra en ny bensinbil. Det har vært langt billigere å kjøpe elbil tidligere, men er i dag fortsatt billigere enn alternativene. 

Husk at mange av regnestykkene vi har benyttet i denne artikkelen er basert på at du kjøper deg ny elbil eller elbil importert fra utlandet. Skal du kjøpe brukt elbil vil selvsagt en god del av disse avgiftene falle bort, og dermed være et enda billigere alternativ.

Norsk Familieøkonomi