Medlemsfordeler

Et skritt nærmere din nye bolig

Mange av våre medlemmer opplever at de ikke vet hvem de skal oppsøke når de har spørsmål knyttet til boligkjøp. Ved å ta i bruk vår boligrådgivning får du hjelp av en trygg og nøytral aktør når du skal kjøpe helt ny bolig.

Vår boligrådgiver Osmund Løge har solgt mange boliger og møtt enda flere boligkjøpere. Hans erfaring er at boligkjøpere ikke alltid har den nødvendige kunnskapen det kreves for å forstå alt man skriver under på.

I Norge er boligrådgivning et relativt ukjent begrep, og få vet hva det innebærer. Løge forklarer at han hjelper våre medlemmer med å forstå hva de får når de kjøper et nybygg, slik at de blant annet kan unngå utrivelige overraskelser som kan føre til store kostnader. 

– Når du kjøper en ny bolig er det mange forskjellige aktører involvert som skal være med å forme detaljene i huset, og de ulike aktørene vil fremme sine ideer som de ønsker å selge boligkjøper. Det kan være vanskelig for profesjonelle aktører å skulle forklare alt på en forståelig måte for kunden, når de samtidig har produkter de skal selge. Det kan være betryggende å ha en nøytral aktør som kan hjelpe deg med det du ikke forstår. Med en boligrådgiver på laget kan du få hjelp til å forstå hva det innebærer å takke ja til ulike tilbud, og hva du faktisk vil få, forklarer boligrådgiver Osmund Løge.

Løge viser til leveransebeskrivelsene som følger med en helt ny bolig. For å forstå leveransebeskrivelsene skal du inneha en god del kunnskap eller erfaring, som mange ikke har. Uten denne kunnskapen kan det være vanskelig å anslå den endelige prisen, eller tyde ulike begreper. Eksempelvis dersom du ønsker vegghengt toalett, men får gulvstående, er dette svært kostbart å endre i ettertid. Dette kan en boligrådgiver gjøre deg oppmerksom på, slik at du kan endre leveransen før arbeidet er utført som dermed sparer deg for større utgifter i ettertid.

Dessverre opplever Osmund at flere kontakter han etter at kontraktene er underskrevet, og da er det ofte for sent til å gjøre noe. Han anbefaler derfor å ta kontakt før du skriver under på noe. Da kan du unngå fallgruvene.

Alle får ikke det de drømmer om, men du kan komme et stykke på vei

Osmund Løge
boligrådgiver

Visjoner versus kostnader

Osmund Løge forteller at han ønsker å hjelpe folk med å komme så nær drømmeboligen som mulig, innenfor sitt boligbudsjett. Les mer om medlemsfordelen her.

– Bør man prioritere drømmekjøkkenet nå, eller er det noe som kan vente til man har opparbeidet seg nok kapital? Hvor kan man spare inn for å få råd til drømmebadet? Dette er prioriteringer som en boligrådgiver kan hjelpe deg med å ta, forteller Løge.

I tillegg er det viktig å tenke langsiktig, særlig når man bygger nytt. Av og til kan det dyreste alternativet lønne seg hvis det sparer deg for kostnader og vedlikehold i fremtiden. Andre ganger kan man likeså gjerne velge et rimeligere alternativ.

Passer for alle

Enten du skal kjøpe din første eller tredje bolig kan du ha godt av en gjennomgang, mener Løge, også hvis du skal kjøpe ny fritidsbolig. Selv om det ikke resulterer i boligkjøp denne omgangen, vil du få nyttig erfaringer og kunnskap som du kan ta med deg videre når du skal vurdere andre boliger. Be om boligrådgivning her.


Norsk Familieøkonomi