Lån

Ditt ansvar som kausjonist

Trenger du noen til å stille som kausjonist, eller har blitt bedt om å stille som kausjonist for andre? Da bør du vite hva dette ansvaret innebærer.

Oppdatert 30.06.2023

Helt enkelt defineres en kausjon som en tilleggsikkerhet banken krever for å innvilge lån. Kausjonisten kan ikke trekke seg fra gjelden før den er nedbetalt, og er ansvarlig uansett om forholdet til hovedskyldneren endrer seg. Typiske tilfeller som de fleste kjenner til, er når unge søker om boliglån uten egenkapital. Kausjonisten stiller med sikkerhet, og garanterer overfor banken at den unge boligkjøperen vil oppfylle sin forpliktelse og betale gjelden i henhold til betingelsene.

Dersom låntakeren av en eller annen årsak ikke betaler, kan banken kreve at kausjonisten trer inn og tar ansvar for betalingen. Det kan få økonomiske konsekvenser og skape konflikt mellom partene. Her er våre beste råd for deg som vurderer å stille som kausjonist.

1. Ikke kausjoner for hele lånet

Selv om den du vil kausjonere for kanskje ønsker å låne to millioner kroner til en leilighet, betyr ikke det at dere trenger å kausjonere for hele summen.

Ofte er det egenkapitalkravet som de unge sliter med å stille med, da holder det at dere kausjonerer for denne delen av lånet.

Ikke kausjoner dersom du selv vet at du ikke vil være i stand til å nedbetale hvis det skulle bli nødvendig. Mange kausjonister velger å stille eget hus som sikkerhet. Dette kalles en realkausjon, og kan få store konsekvenser for kausjonisten dersom låntaker ikke betaler gjelden.Ved en realkausjon har långiver rett til å tvangsselge boligen som er stilt som sikkerhet for å dekke opp for låntakers gjeld. Långiver kan derimot ikke kreve at kausjonisten personlig betaler noe ved en realkausjon.

2. To former for kausjon

Hovedskyldneren/låntaker og kausjonistens ansvar er likestilt overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve hele beløpet hos en av skyldnerne. Ettersom det er hovedskyldneren som egentlig skal betale gjelden, må kreditor prøve å få betaling av ham først. Det vil variere hvor store anstrengelser han må gjøre før han kan gå på kausjonisten(e). Det skilles her mellom to former for kausjon: selvskyldnerkausjon og simpel kausjon.

Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten(e) med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for låntakers betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon er det derimot bare betalingsevnen det garanteres for. Her må kreditor gjennomføre visse tiltak før han kan gå på kausjonisten(e) for å få hoveddebitor til å betale, slik at det er på det rene at han ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon eller simpel kausjon bør fremkomme i kontrakten mellom partene eller avgjøres dette ved en tolking av avtalen mellom partene (kausjonisten(e) og kreditor). Om ikke annet er avtalt, foreligger det presumsjon for simpel kausjon. Dersom en kausjonist har måttet gjøre opp hele eller deler av forpliktelsen, vil han ha regress, primært til hoveddebitor, og sekundært (dersom hoveddebitor ikke kan betale) til eventuelle andre kausjonister. Regress betyr at den betalende kausjonisten har krav på å få dekket beløpet den har betalt på vegne av en annen, i dette tilfelle hovedlåntaker.

3. Ha gode avtaler

Før du velger å si ja til å kausjonere, bør du være trygg på at den du kausjonerer for har kontroll på økonomien, slik at det ikke oppstår uventede problemer for dere. Forsikre deg om at han eller hun har en god nedbetalingsplan, og prøver å betale ned så mye som mulig på lånet. Dersom boligen stiger i verdi kan låntaker få en verdivurdering etter et par år. Kanskje vil det være nok egenkapital i boligen til at dere ikke lenger trenger å stå med kausjonistansvaret.

4. Må du hjelpe flere?

Om det er barn dere skal kausjonere for bør en tenke på om dere har flere barn som vil trenge hjelp i framtida? Dersom dere binder opp all ledig kapital i bolig til å hjelpe førstemann, kan det oppleves urettferdig om ikke de andre barna har mulighet til å få samme type hjelp. Binder dere opp ledig kapital, må du også være klar over at et kausjonsansvar kan påvirke dine egne økonomiske planer.

Til slutt er det viktig å påpeke at vi er inne i en periode der økonomien beveger seg lynraskt, og renteøkningene kommer på løpende bånd grunnet den økte inflasjonen. Det kan derfor være viktig å vurdere situasjonen ekstra godt nå, og hvorvidt du/dere har mulighet til å stille opp, uten at dette skal gå utover egen økonomi. 

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi