Sparing og investering

Derfor bør du velge indeksfond

Indeksfond blir stadig mer populært å investere i, både blant profesjonelle og mindre profesjonelle sparere. Men selv om det blir kjøpt, anbefalt og snakket mer om indeksfond, er det mange som vet lite om det.

Indeksfond dekker mer enn 50 prosent av markedet, og blant de som sparer i indeksfond finner vi både vanlige investorer, som deg og meg, og profesjonelle investorer. Men til tross for at indeksfond blir anbefalt i langt større grad enn tidligere, er det fortsatt mange fondsleverandører som ikke informerer kundene godt nok om dette alternativet.

Even Krohn-Pettersen er partner i Stavanger Asset Management og investeringstjenesten NOON Invest. Han mener det er viktig å forstå hva et indeksfond er og hvorfor det anbefales.

Even Krohn-Pettersen

Et indeksfond er et vanlig aksjefond, men med lavere kostnader

Even Krohn-Pettersen,
Partner, Stavanger Asset Management og NOON Invest

– For å forstå hva et indeksfond er, må man først vite hva et vanlig aksjefond er. Et vanlig fond er et fond som alle kan investere pengene sine i, og da vil en fondsforvalter investere pengene dine i et utvalg av for eksempel aksjer.

Fondsforvalteren, personen som investerer pengene på vegne av kunden, vil velge de aksjene han eller hun har mest tro på, og vil unngå å kjøpe de aksjene de ikke tror vil være en god investering. Altså er det et annet menneske som velger hvilke aksjer dine penger blir investert i, og derfor kalles dette gjerne et aktivt forvaltet fond.

– Et indeksfond har på sin side ingen forvalter, og er dermed passive. I stedet for å kjøpe et utvalg aksjer, vil et indeksfond bestå av alle aksjene i en gitt indeks. Mens et vanlig fond typisk vil inneholde et sted mellom 50-150 aksjer, vil et indeksfond bestå av alle aksjene i den valgte indeksen, forklarer Krohn-Pettersen.

Eksempelvis kan en indeks bestå av de 500 største selskapene i USA. Hvis dette er den valgte indeksen, vil indeksfondet inneholde nøyaktig det samme. Man investerer dermed i de 500 største selskapene i USA.

Passer for alle

Mye av årsaken til at indeksfond har blitt så populært, er at det passer for bortimot alle. Mange opplever det som enklere, og det er også billigere.

– Først og fremst har indeksfondene lavere kostnader enn vanlige fond. Dette skyldes at man ikke er avhengig av analytikere og forvaltere for å investere pengene i et indeksfond, og trenger følgelig ikke å betale for deres tjenester, sier Krohn-Pettersen.

Mens et aktivt forvaltet fond kan koste opp mot 2,5 prosent i gebyrer, kan et indeksfond koste så lite som 0,00-0,30 prosent. For sparere som skal la pengene stå urørt i mer enn fem år, vil det kunne lønne seg å velge en rimelig spareform - som indeksfond.

Hvorfor indeksfond?

Krohn-Pettersen trekker frem to hovedgrunner til at de anbefaler indeksfond til sine kunder.

– For det første får du større spredning av å velge indeksfond, og større spredning er som regel forbundet med lavere risiko. Mens et vanlig fond plukker ut 50 aksjer som forvalteren har mest tro på, vil et indeksfond velge alle aksjene. For det andre er kostnadene til et indeksfond bortimot en tidel av kostnaden til vanlige fond.

Det kan med andre ord bli en langt rimeligere løsning å velge indeksfond over aktivt forvaltede fond. Når indeksfond som regel leverer bedre avkastning, og statistikken viser at i ni av ti tilfeller vil ikke vanlige fond greie å slå indeksen, kan dette fort bli en gunstig måte å investere på for de som ikke kan nok om aksjer eller som ikke ønsker å bruke tid på å følge aktivt med i aksjemarkedet.

Hva ønsker du?

– Når du skal velge hvilket indeksfond du skal investere i, må du først ta stilling til hvilket marked du ønsker å dekke. Ønsker du å investere i norske aksjer, må du velge et indeksfond som dekker norske aksjer. I tillegg må du sjekke at indeksfondet faktisk klarer å gjøre det det skal, nemlig kopiere den valgte indeksen.

Ikke alle har tid, ønske eller nok kunnskap til å investere i indeksfond på egenhånd. Da kan du få noen til å gjøre det for deg.

Noon invest

Investeringstjenesten NOON Invest ble lansert i fjor av Stavanger Asset Management. Tjenesten stiller deg noen spørsmål, og basert på svarene dine får du forslag til en portefølje som passer deg og din ønsket risiko. Ønsker du lav risiko for pengene dine, vil det bli satt sammen et forslag basert på dette. Alle medlemmer i Norsk Familieøkonomi får fem prosent lavere forvaltningsgebyr. I tillegg er minstebeløpet for investering satt ned fra 100 000 kroner til 75 000 kroner.

Norsk Familieøkonomi