Hverdagsøkonomi

Trygg strømhandel - hva er det?

En ny sertifiseringsordning for strømleverandører er lansert, og skal bidra til at det blir tryggere og enklere å være strømkunde.

Høsten 2020 var preget av store medieoppslag med kritikk rettet mot flere av de store strømselskapene, og utfordringer i strømmarkedet generelt. I oktober ble hele 29 strømselskaper klaget inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Forbrukerrådet begrunnet klagen ved at deres undersøkelser hadde avdekket at en rekke selskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet.

I januar i år konkluderte også Finanstilsynet med at praksisen er ulovlig og krevde at 17 strømselskaper stanset markedsføringen av disse avtalene. 

Forbrukerrådets funn var urovekkende, og dette var en av flere saker som satt fokus på hvor vanskelig det er for strømkundene å forstå hva man betaler for og hvor mye man skal betale. Nå har Energi Norge, sammen med Distriksenergi og DNV GL, lansert en sertifiseringsordning som de mener skal bidra til å løse flere av utfordringene. 

Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en frivilling sertifiseringsordning for strømleverandører som stiller en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene. Blant annet skal det stilles strenge krav til markedsføring av selskapenes ulike strømavtaler, tydelig merking av kampanjetilbud og åpenhet om pris samt at kunden selv skal kunne velge kanal for prisvarsling. Det stilles også krav til at sertifiserte selskaper skal begrense antall henvendelser om at kunden bør bli værende som kunde hos dem dersom kunden ønsker å bytte leverandør. 

Energi Norge har uttalt at de ønsker at sertifiseringen skal skape økt tillit til både strømmarkedet og den enkelte leverandør. Ikke alle er enige i at en frivillig sertifiseringsordning vil løse strømmarkedets utfordringer. Til Montel og Din Side har Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket uttalt at kravene til tydeligere kommunikasjon om prisøkning og kampanjepriser er positivt, men at ordningen likevel ikke vil løse de grunnleggende problemene. 

Etter Forbrukerrådets syn, vil det fremdeles være vanskelig å skjønne hva strømmen faktisk koster og være mulig for selskapene å endre avtalene på kort varsel. Sertifiseringen gis også på selskapsnivå og Forbrukerrådet er derfor skeptiske til at det ikke vil skilles mellom gode og dårlige avtaler som tilbys av ett og samme selskap, og at de dårlige avtalene vil prioriteres fordi det er vanskelig for kunden å forstå og sammenligne strømprisene.

Kritisk til sertifisering

En annen aktør som stiller seg spørrende til Trygg strømhandel er Tibber. Grunnlegger og administrerende direktør Edgeir Aksnes er enig i Forbrukerrådets uttalelser. 

– Sett fra et kundeperspektiv så virker hele ordningen Trygg strømhandel helt meningsløs. Den er ikke god nok. Ordningen går ut på å sjekke at strømselskapene følger lover, regler og er etiske i sin fremtoning. Dette burde være en selvfølge, sier han. 

Manglende konsekvenser ved brudd på god praksis og lovverk er også problematisk.

– Hva er da poenget med noe som er overlappende, men som ikke gir noen konsekvenser for de aktørene som bevisst spiller på at kundene ikke er eksperter med god praksis og lovverk, legger han til.

Smartere strøminnkjøp uten skjulte gebyr

I en bransje som preges av lokketilbud, uklare kampanjebetingelser og skjulte priser skiller Tibber seg ut som en utfordrer. Med én strømavtale og et mål om å bidra til lavere strømpris og lavere strømforbruk, prioriterer Tibber kunden. Tibber tar ingen fortjeneste på strømmen, og kunden betaler derfor akkurat det samme for strømmen som Tibber kjøper den for. Ved hjelp av smart teknologi for strøminnkjøp sparer Tibber-kunder 20 prosent sammenlignet med de tradisjonelle leverandørene. 

– Hele kundeopplevelsen er digital. Vi bruker smart, digital teknologi for å sørge for at kundene våre alltid har best mulig strømpris, samtidig som de har full oversikt over hva de kan gjøre for å optimalisere strømforbruket sitt, har Edgeir tidligere forklart

Åpenhet og transparens er viktig for Tibber, og på tibber.no kan man enkelt sammenligne strømpriser på tvers av leverandører. Gjennom Tibber-appen får kundene også tilgang til analyser og statistikk slik at man får oversikt over eget forbruk. Med bakgrunn i dette fremhever vi Tibber som vår anbefalte strømleverandør som gir deg billigere og grønnere strøm uten liten skrift. Les mer om Tibber her. 

Norsk Familieøkonomi