Tester og undersøkelser

Stor sammenligning av barneforsikring 2014

Norsk Familieøkonomi har gjort en sammenligning av barneforsikringene til tolv forsikringsselskap. Her ser du alle forskjellene.

Nesten halvparten av alle barn i Norge har en barneforsikring, og Finans Norge anslår at det i 2014 vil bli utbetalt over 800 millioner kroner i erstatninger.

Men for norske småbarnsforeldre er det ikke enkelt å bli klok på hvilken forsikring en bør velge. Produktene de forskjellige forsikringsselskapene tilbyr er så forskjellige at det er vanskelig å gjøre en reell sammenligning. Det gjør at vi denne gang ikke kårer en vinner. Likevel mener vi at tre forsikringer skiller seg ut, nemlig barneforsikringene til DNB, Frende og Storebrand. Selv om alle disse er gode, er dekningene så forskjellige at familiene selv må gjøre en vurdering av hva som er viktigst for dem.

Hovedforskjellen på de tre er at:

  • DNB har generelt gode dekninger, men koster 3 780 kroner og er med det dyrest i sammenligningen.
  • Frende mangler uførekapital, og har lav forsikringssum på utvalgte sykdommer.
  • Storebrand har høye utbetalinger på tross av lav pris (2 244 kr), men dekker ikke medisinsk invaliditet ved sykdom. Storebrands egen begrunnelse for dette er at de har prioritert en god og rask utbetaling ved diagnose av ni utvalgte sykdommer, samt en høy engangsutbetaling og høye månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Om det er positivt eller negativt må familiene selv vurdere.

Det er noen dekninger i en barneforsikring som vi mener er spesielt viktige, og som foreldre må være ekstra obs på. Den aller viktigste er en uførepensjon som gjør at barnet vil få månedlige utbetalinger dersom det blir minst 50 prosent arbeidsufør. Hele seks av de tolv barneforsikringene vi har testet har ikke denne dekningen.

Noen selskaper vektlegger også muligheten til å kunne forlenge forsikringen ved død og uførhet etter at barneforsikringen opphører, uten ny helsevurdering. Det er ikke noe vi har vurdert denne gangen, men så vidt vi kan se er det bare Eika, Codan, If og Danica som ikke gir deg denne muligheten. 

 

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi