Hverdagsøkonomi

Still dine spørsmål om skatten

30. april er det frist for levering av selvangivelsen. Sammen med Skatt vest arrangerte vi nettmøte slik at du kunne få svar på dine spørsmål.

Bruker du litt tid på selvangivelsen kan det spare deg store beløp. Ofte er det slik at de som får igjen penger på skatten sjekker selvangivelsen mindre nøye enn de som får restskatt. Men er du sikker på at du har fått med deg alle fradragene du kan ha krav på?  


Nettmøte om selvangivelsen 2013

Dette nettmøtet er nå avsluttet. Vi fikk inn så mange spørsmål at Skatt vest dessverre ikke rakk å svare på alle. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000. Telefonlinjene er åpne 09 - 15.30 på hverdager, og i april er det også utvidede åpningstider enkelte dager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Elma - April 1, 2014, 2:55 p.m.

Jeg er alenemor til to jenter - 12 og 16 år - og begge har regulering. Kan jeg få trukket fra noen av disse tannlege-utgiftene på selvangivlsen min?

Hei

Nei, du har ikke mulighet til å få fradrag for disse utgiftene.

 

Med vennlig hilsen Skatt vest


Innsendt av Mikkel - April 1, 2014, 3:27 p.m.

Hvor stor forskjell skal det være på inntekten mellom samboer for at det lønner seg å endre på bolig lån fra 50/50 til noe annet? I øyeblikket har vi ca 100.000 kr i forskjell.

Hei

Samboere med felles gjeld som dere begge er ansvarlige for overfor långiver i samme tidsrom, føres opp med en halvpart på hver av dere. Eventuell intern, reell avtale om annen fordeling av gjelden må kunne fremlegges på forespørsel. En slik avtale må være inngått ved gjeldsopptakelsen. Endringer i avtalen anses ikke som gyldig uten at det påvises reelle grunner til endringene (f.eks. vesentlige varige endringer i inntektsforholdene). Renter av gjelden fordeles i samme forhold som gjelden. Dermed er det avgjørende hvilken annen avtale dere har inngått.

Fradraget for rentene er uansett 27% og gir således ikke noen skattemessig effekt. Unntaket er for enkelte som kvalifsere til skattefradrag for pensjonsinntekter, hvor den ene av dere ikke fullt ut for utnyttet fradraget.

Med vennlig hilsen

Skatt vest    


Innsendt av Lotte - April 1, 2014, 4:13 p.m.

Jeg leier ut et hus fom 2013. Hva kan trekkes fra av utgifter ifb. med huset? Takk for svar!

Kostnader til vedlikehold er som hovedregel fradragsberettiget dersom vedlikeholdet er utført på fysisk formuesobjekt som eies av skattyteren og som brukes til inntektserverv. Skjema RF-1189 skal da utfylles.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Ulrik - April 1, 2014, 4:37 p.m.

Jeg har Kjøpt en foretningsgår og skal leie den ut i privat regi,vilken skatteprosent må jeg regne med og betale i skatt av leigeinntekter.Gården er på ca,1300 km2.På forhond takk.

Hei Ulrik

Spørsmålet ditt avhenger av mange faktorer som du ikke har beskrevet her. Det viktigste er å få bestemt om utleieinntektene er skattefrie eller ikke.

Utleieinntekter vil være skattefrie hvis du leier ut hele eller en større del av din egen bolig for inntil kr 20 000 i året, og du ellers bruker den selv som egen bolig.

Flermannsbolig er en bolig som består av minst to familieleiligheter og en hybelleilighet med egen inngang og WC. Utleieinntekter fra flermannsboliger er skattepliktige.

Det finnes flere fradrag du kan benytte deg av når det gjelder vedlikehold av boligen.

Du kan finne informasjon om utleie her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Rettledninger/Rettledning-til-postene/#bolig-og-annen-fast-eiendom

 Hvis utleieinntektene er skattepliktig kan du finne mer informasjon her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Rettledninger/Rettledning-til-postene/#regnskapslikning

Hvis du trenger et mer detaljert svar anbefaler vi at du sender skatteetaten skriftlig spørsmål med mer informasjon via www.skatteetaten.no

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Ann-Karin - April 1, 2014, 4:47 p.m.

Hei! A. Så at man kan føre som fradrag utgift til festetomt - spørsmål 1: regner med det også gjelder for hytte? spørsmål 2: hvor i selvangivelsen føres det? B. Borettslagsleilighet i Oslo er i den pre-utfylte ført som formue vel 800.000 kr. Hvordan kommer myndigheten frem til dette beløpet? Takk!

 Hei

A. Festetomter til fritidshus

Du skal som fester formuesbeskattes som om du var eier av tomten. Verdien av tomten skal derfor inngå som en del av likningsverdien knyttet til bygningen(e). Formuesverdien av eiendommen (inkludert tomten) skal føres  i post 4.3.3. Hvis du tidligere ikke selv har lagt til verdien for tomten til likningsverdien av bygningen, vil tillegget for verdien av tomten ikke inngå i den forhåndsutfylte likningsverdien for 2013. Du må i så fall øke det forhåndsutfylte beløpet i post 4.3.3. Tillegget for tomten ble i 2008 sjablongmessig satt til 10 ganger den årlige festeavgiften for 2008. For 2013 skal likningsverdien settes til 13,31 ganger den årlige festeavgiften for 2008.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Rettledninger/Rettledning-til-postene/#festetomter-til-bolig-og-fritidshus

B. Hvordan beregnes likningsverdien?

Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Du kan lese mer her - også for hvordan du endrer verdien: http://www.skatteetaten.no/boligverdi

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Jan - April 1, 2014, 4:48 p.m.

Kan man føre opp som fradrag utført øyeoperasjon, korrigering av synsfeil og langsynthet utført hos Memira. Hverdagen på arbeid var vanskelig og kombinere med briller.

Hei

Du får ikke fradrag for korrigering av synsfeil.

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Fred - April 1, 2014, 5:27 p.m.

Har kjøpt leilighet "på topp" i august 2013, bodde selv i den i ca et halvt år og siden leid ut. Vurderer å selge til sommeren, regner med å måtte ta et tap på den. Når må jeg selge for å kunne få skattefradrag for tap? (Motsatt enn ved salg med gevinst), er det ikke? Nye regler her?

Hei

Eventuelt tap er fradragsberettiget dersom du i din eiertid har brukt boligen som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 måneder før salget.

Her kan du lese mer: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bolig/Kjop-og-salg/Salg-mv-av-fast-eiendom/?chapter=3833#kapitteltekst

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 


Innsendt av Atika - April 1, 2014, 7:22 p.m.

Fagforeningskontigent skal det stå på post 3.2.11

Hei

Det stemmer at fagforeningsfradraget skal være på post 3.2.11.

For mer informasjon om fagforeningsfradraget  se http://www.skatteetaten.no/fagforeningsfradrag

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Brit - April 1, 2014, 7:24 p.m.

Skal jeg betale skatt av feriepenger jeg mottar etter at jeg har sluttet i jobb,og gått over til afp ?

Feriepenger er skattepliktig inntekt.De blir skattlagt i det året de blir utbetalt.

Mvh

Skatt vest

 


Innsendt av Bjoern - April 1, 2014, 7:35 p.m.

Jeg er gift og har endel formue. Størstedelen står på meg. Kan jeg stole på at skatteetaten fordeler slik at vi for full uttelling for fribeløpet, eller bør jeg overføre f.eks de 2 bilene til min kone`s selvangivelse?

Formueskatt beregnes alltid på ektefellenes samlede formue. Fordeling har ingen betydning for samlet formueskatt.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av BETTY - April 1, 2014, 8:07 p.m.

Finnes fradrag for flytting til en annen by. Fradrag for å hjelpe foreldre med svært dårlig økonomi? Fradrag for studielån ,sønnen får ikke Lån for å studere,kan foreldrene få fradrag for å låne penger? Med hilsen Betty

Hei

Du kan kun få fradrag for å flytte til en annen by dersom du flytter pga av overtakelse av stilling, og du velger å få fradrag for faktiske kostnader knyttet til arbeid, i stede for minstefradraget. For de fleste vil det lønne seg å ta minstefradraget i steden for fradrag for faktiske kostnader. Minstefradraget er et standardfradrag som beregnes automatisk. Her kan du lese mer om det: skatteetaten.no/minstefradrag

Det er ikke noe eget fradrag for foreldre med svært dårlig økonomi.

En kan kun få fradrag for renter som en selv er ansvarlig for og som en har betalt.

Jeg vil anbefale deg å bruke fradragsveilederen vår på: www.skatteetaten.no/finnfradrag 

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Anette - April 1, 2014, 8:15 p.m.

Hei! Kan eg skrive på hvor mangen mil eg kjører tilsammen til og fra jobb?

Hei.

Ja du kan føre opp reisefradrag til og fra jobb. Bruk vedlagt reisekalkulator.

www.skatteetaten.no/reisekalkulator

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Gislaug - April 1, 2014, 9:15 p.m.

Jeg er født i 1939 og fikk polio i 1941. Fra 1978 gikk jeg over på uføretrygd da jeg ikke evnet å være i arbeid lengre. Jeg har i alle år hatt Særfradrag p.g.a. av mitt handicap, men for 2 år siden ble det slutt på på "den posten". På et møte i Oslo Poliolag ble vi opplyst om at vi fortsatt skulle føre inn Særfradraget, da det ikke skulle avsluttes før i 2015. Er veldig usikker på dette, da Særfradraget ikke er nevnt på min forhåndsutfyllte selvangivelse. På forhånd takk.

Hei.

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader over en periode på 3 år. Du kan kun kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du tidligere har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.

Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012, 2013 og 2014 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. 
 

Slik fører du fradraget

  • Før særfradraget i post 3.5.4 i selvangivelsen
  • Hvis vi ber om det, må du kunne dokumentere sykdommen eller svakheten ved å sende inn legeattest.
  • Annen dokumentasjon, som for eksempel kvitteringer på legeutgifter, skal ikke sendes med, men du må kunne vise dem frem eller på annen måte sannynliggjøre utgiften dersom Skatteetaten ber om det.

Med vennlig hilsen Skatt vest


Innsendt av Majon - April 1, 2014, 10:05 p.m.

Utgifter i forbindelse med salg av bolig,kan det trekkes av? Utgifter i forbindelse med begravelse av ektefelle,kan det avregnes?

Hei.

Hvis salget av boligen er et skattepliktig salg, kan utgiftene i forbindelse med salget trekkes av.

Kostnader til begravelse mv, er ikke fradragsberettiget. ( Slike kostnader kan trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget. )

Mvh

Skatt vest

 


Innsendt av pendleren - April 1, 2014, 10:07 p.m.

Har bodd utenfor hjemmet pga.oppdrag for min arbeidsgiver i tiden april og fram til september.Hvilke utgifter kan trekkes fra i min selvangivelse?

Hei

Ditt spørsmål kan ikke besvares direkte uten flere opplysninger, men her finner du retningslinjene for minstefradraget og informasjon hvis du ikke vil benytte deg av minstefradraget.

Minstefradraget er et standardfradrag i lønn, pensjon og lignende inntekt. Er de faktiske kostnadene knyttet til arbeid og lignende høyere enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse i stedet for minstefradraget, se post 3.2.2.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Rettledninger/Rettledning-til-postene/#3.2-fradrag-i-tilknytning-til-arbeidsinntekt-mv.

Det er viktig du leser med om post 3.2.7 også - dette finnes i samme lenke som over:

3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

Må du av hensyn til arbeidet bo utenfor hjemmet, har du krav på fradrag for merkostnader på grunn av fraværet hvis du har dekket kostnadene selv.

Du bør også lese mer på disse lenkene:

http://www.skatteetaten.no/reisefradrag

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Pendler/

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av May Brit - April 2, 2014, 8:06 a.m.

Hei Jeg kjører ca 2 mil hver vei til jobb hver dag, altså 40 km til sammen pr dag, 5 dager pr uke. Har jeg noe igjen for å føre dette opp på selvangivelsen? Vil bompengene også gjelde som utgifter på denne posten i selvangivelsen?

Hei

Jeg anbefaler deg å prøve vår splitter nye reieskalkulator som du finner her:

www.skatteetaten.no/reisekalkulator

Den gir deg det eksakte svaret på hva du eventuelt kan trekke i fra.

I de fleste tilfeller må man ha en reisevei på minst 21km en vei for å kunne få reisefradrag, men dette beregner kalkulatoren for deg.

Bruker du bil og har faktiske utgifter til bom og/eller ferge som til sammen overstiger kr 3 300 i året, kan du få fradrag for disse kostnadene hvis reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel.

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Julius Ingen - April 2, 2014, 8:40 a.m.

Jeg føler at jeg er blitt snytt for en god del penger, Ble invitert til å invistere en del penger i noe som skulle være sikkert med bra avkastning. Jeg skjønte snart at dette var bare tull . Startet et firma med liten og ingen aksjekapital med god utarbeide de brosjyrer med eiendommer. De fikk inn 100 000 000 kroner. Disse pengene er manipulet og overført til datter selskaper som de selv eier. Det som er litt skummelt er at det sitter advokater i begge firmaene som kontrollerer pengeflyten. Nå er de nevnte millionene borte og jeg og andre har tapt en del penger. Hvordan skal jeg forholde meg med det tapte pengene. Hvilke poster skal det føres mot. Dersom det er ønskelig med ytterligere info om hvilke firmaer det dreier seg om kan jeg bistå med det.

Hei

Det høres ut som om du må gå til anmeldelse hos politiet dersom det har skjedd noe straffbart.

Du skriver ingenting om hva du har invistert i, men det er i utgangspunktet gjerne følgende du er på jakt etter?

Tap ved salg av verdipapirer mv. post 3.3.7

Anbefaler du ser på følgende lenker: post 3.3.8, 3.3.9 eller 3.3.10.

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 


Innsendt av Pia - April 2, 2014, 9:15 a.m.

Har solgt to boliger under takst. Er dette mellomlegget (kjøpesum-verditakst) fradragsberettiget? Kan meglerhonorar trekkes fra? Bolig 1) Har bodd der de siste 2 årene. Bolig 2) Har ikke bodd i boligen de siste 2 årene.

Hei

Du får ikke fradrag for mellomlegget mellom kjøpesum og verditakst.

Dersom salget av eiendommen ikke kommer under reglene for skattefritak, vil eventuell gevinst være skattepliktig og eventuelt tap fradragsberettiget. Du må da beregne denne gevinsten eller tapet, og føre det inn i selvangivelsen. Gevinsten eller tapet er differansen mellom utgangsverdien (salgssummen) og inngangsverdien (kjøpesum/kostpris).

1) Ved salg av bolig der en har eid og bodd de siste 2 årene, vil gevinst være skattefri ved salg, og en vil da ikke få fradrag for meglerhonorar.

2) Har man ikke bodd i boligen de siste 2 årene, vil en gevinst være skattepliktig og man får da fradrag for meglerhonorar.

Her kan du lese mer: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bolig/Kjop-og-salg/Salg-mv-av-fast-eiendom/?chapter=3838#kapitteltekst

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 


Innsendt av Floridabolig - April 2, 2014, 10:07 a.m.

Hei, Jeg og min mann har investert i en feriebolig i Orlando USA. Huset er pr. idag ikke ferdig og er ventet overlevert medio juni 2014. Huset skal leies ut til turister. Hva må og bør vi gjøre i forhold til skatt,ligning og fradrag til Norge? Vi har ikke lån på huset hvis det er av betydning.

Formue og inntekt på eiendom i USA skal ikke beskattes i Norge. Det vil ikke gis fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Berte - April 2, 2014, 10:52 a.m.

Hei min sønn er 21 år og i 2013 jobbet han i en annen by 124 km t/r fra hjemstedet. Han måtte ta ferge, kostnad ca 9.000,- for ett år. Han leide seg hybel og betalte kr 3700,- pr mnd med kokemuligheter. Reiste hjem så å si hver helg. Hva får han trekke fra og hvordan/hvor skal dette føres i selvangivelsen.

Hei

Jeg vil anbefale deg og din sønn å prøve ut den nye pendlerkalkulatoren:

www.skatteetaten.no/pendle

Denne vil kunne hjelpe dere til å finne hvilket fradrag han har krav på.

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Marit - April 2, 2014, 10:54 a.m.

Hvor mange år tar det før en bil blir nedskrevet formuesmessig? Har en bil 2000 modell med listepris som ny 432 300,- som nå blir formuesbeskattet med kr 64 845,- er dette riktig? Har hørt at bilene skal være nedskrevet etter 10 år, men vet ikke om dette er riktig.

Bil blir nedskrevet formuemessig over 16 år.

Mvh

Skatt vest

 


Innsendt av Alvin - April 2, 2014, 11:25 a.m.

Jeg jobber i Procter & Gamble Norge as og kjøper hver måned aksjer i denne bedriften for ca 2000,- kr, jeg får da noen gratis. Dette kalles iSOP. Noen av aksjene er sperret mot uttak etter hvor mange år du har eiet dem. Ved arbeidsopphør så kan jeg selge dem. Er usikker på om dette må oppføres som formue, eller man oppgir de først når man selger de?

Hei

Verdipapirer skal skrives opp som formue

Det er formuen og gjelden ved årsskiftet 2013/2014, dvs. per 1. januar 2014 – kl. 00.00, du skal opplyse om.

Du kan lese mer om føringer i selvangivelsen her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Rettledninger/Rettledning-til-postene/#4.1-bankinnskudd-kontanter-verdipapirer-mv.

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Anette - April 2, 2014, 1:45 p.m.

Hei Jeg har blitt selvstendig næringsdrivende med Perosnlig foretak Er da automatisk fristen for innlevering 30 mai.

Fristen for innlevering av selvangivelsen for næringsdrivende på papir er 30. april og 31. mai for elektronisk innlevering.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av KP - April 2, 2014, 2:26 p.m.

Kjøpte ny bil i 2013, må jeg oppgi listepris for ny bil eller henter skatteetaten disse opplysningene?

Hei

Du må selv oppgi listeprisen for bilen det første året.

Listeprisen finner du her: http://skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Bil-og-bolig/Bil/Bilpriser/

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Bodil Iren - April 2, 2014, 7:56 p.m.

Jeg ser at det er mulighet for å få fradrag for festetomt. Hvor skal dette legges, hvilken sum skal fylles inn og skal dette dokumenteres? Jeg jobber med ligning og borettslag og der legger vi på 10 ganger festekostnaden. Blir dette rett privat? Og holder faktura som eventuell dokumentasjon

Hei

Festetomter til bolighus.

Verdien av festetomten inngår i likningsverdiene for boligeiendommer. Du har krav på gjeldsfradrag for den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift.

Festetomter til fritidshus

Du skal som fester formuesbeskattes som om du var eier av tomten. Verdien av tomten skal derfor inngå som en del av likningsverdien knyttet til bygningen(e). Formuesverdien av eiendommen (inkludert tomten) skal føres i post 4.3.3. i selvangivelsen.

Tillegget for verdien av tomten vil i de fleste tilfeller ikke inngå i den forhåndsutfylte likningsverdien for 2013. Dersom tillegget for tomten ikke har kommet med, må du øke det forhåndsutfylte beløpet med det sjablonmessige formuestillegget for tomten i post 4.3.3. i selvangivelsen.

Tillegget for tomten ble i 2008 sjablonmessig satt til 10 ganger den årlige festeavgiften for 2008. På grunn av den generelle økningen av likningsverdiene med 10 prosent fra 2008 til 2009 og økningen med 10 prosent fra 2009 til 2010, og fra 2011 til 2012, og ingen økning fra 2012 til 2013, må du i de tilfeller hvor tillegget for tomteverdien ikke inngår i den forhåndsutfylte likningsverdien øke verdien med 13,31 ganger den årlige festeavgiften for 2008.

Du har krav på gjeldsfradrag på grunn av forpliktelsen til å betale festeavgift (kapitalisert festeavgift). For 2013 utgjør gjeldsfradraget 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, brukes den som gjelder ved utgangen av 2013. Gjeldsfradraget skal føres i post 4.8.1. i selvangivelsen.

Tillegget for verdien av tomten vil i de fleste tilfeller ikke inngå i den forhåndsutfylte likningsverdien for 2013. Dersom tillegget for tomten ikke har kommet med, må du øke det forhåndsutfylte beløpet med det sjablonmessige formuestillegget for tomten i post 4.3.3. i selvangivelsen.

Tillegget for tomten ble i 2008 sjablonmessig satt til 10 ganger den årlige festeavgiften for 2008. På grunn av den generelle økningen av likningsverdiene med 10 prosent fra 2008 til 2009 og økningen med 10 prosent fra 2009 til 2010, og fra 2011 til 2012, og ingen økning fra 2012 til 2013, må du i de tilfeller hvor tillegget for tomteverdien ikke inngår i den forhåndsutfylte likningsverdien øke verdien med 13,31 ganger den årlige festeavgiften for 2008.

Du har krav på gjeldsfradrag på grunn av forpliktelsen til å betale festeavgift (kapitalisert festeavgift). For 2013 utgjør gjeldsfradraget 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, brukes den som gjelder ved utgangen av 2013. Gjeldsfradraget skal føres i post 4.8.1. i selvangivelsen.

Det er ikke nødvendig å sende inn faktura som dokumentasjon.

Hilsen Skatt vest


Innsendt av Jomi - April 2, 2014, 10:09 p.m.

Regler for fordeling av gjeld mellom ektefeller i skatteklasse 1E. All gjeld er nå ført i sin helhet på meg. Negativ formue blir overført til min kone. Jeg har 2,5 ganger så høy lønn som min kone. Hva er reglene for når det lønner seg å fordele gjelden mellom oss?

Felles ligning gjennomføres alltid ved skattlegging av formue / gjeld for ektefeller.

Skattekontoret beregner skatten på den måten som er gunstigst for ektefeller basert på den fordeling av kapitalinntekter / utgifter som er valgt i selvangivelsene. I utgangspunktet kan følgende legges til grunn: Har hver av ektefellene en nettoinntekt på kr 45 350 eller høyere, er særskilt likning gunstigst.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Espen - April 3, 2014, 10:05 a.m.

Jeg jobber innen helse, der vi jobber 13-timers vakter (oljeturnus). Siden jeg oppholder meg vekke fra mitt eget hjem i mer enn 12-timer: Har jeg da rett på fradrag for kost?

Hei

Du kan ha krav på fradrag med kr 82 per dag hvis du faktisk kjøper mat , men fradraget inngår normalt i minstefradraget. Hvis dine faktiske kostnader knyttet til arbeid og liknende er høyere enn minstefradraget, kan du krevefradragfor disse i post 3.2.2 i selvangivelsen, i stedet for minstefradraget

Fra lignings-ABC:

Skattytere med svært lange daglige fravær fra hjemmet på grunn av sitt arbeid, kan innrømmes fradrag for eventuelle kostnader ved å måtte spise ett måltid om dagen utenfor hjemmet. Slikt fradrag skal i alminnelighet bare innrømmes skattytere som faktisk kjøper mat og som har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, f.eks. på grunn av overtid og/eller reiser hjem/arbeidssted.

Fradraget settes til kr 82 per dag, se takseringsreglene § 1-3-6. Det kan ikke kreves høyere fradrag, selv om kostnadene kan dokumenteres. Fradraget inngår i eventuelt minstefradrag.

http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/M/?mainchapter=72144&exp=72146&chapter=72149#x72149

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Øyvind - April 3, 2014, 4:53 p.m.

Finnes det særfradrag for oss med kronisk sykdom, og hvordan skal det eventuelt beregnes?

Særfradrag for store sykdomsutgifter skal utfases. For å få særfradrag for inntektsåret 2013, må du ha hatt dette fradraget også  for årene 2010 og 2011.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Reidun - April 3, 2014, 7:04 p.m.

Når ein er regnet som pendler og får diett som er 192 kr pr døgn, og har 150 reise døgn pr år . 192 x 150 = 28800 kor mange prosent får ein da igjen på skatten ?


Innsendt av Stomperud - April 6, 2014, 9:39 a.m.

Jeg har solgt en fritidsbolig i 2013 som jeg arvet av min mor i 2011. Jeg har ikke bodd i boligen, men kun brukt den i noen helger den tiden jeg har eid den. Inngangsverdi (anskaffelseskostnad når min mor kjøpte den) - Utgangsverdi (salgssum - kostnader til megler) = Et tap på ca. kr. 20.000,-. Er dette tapet fradragsberettiget på min selvangivelse i 2013? Hvordan føres i såfall dette opp?

Hei

Tap ved salg mv. av bolig, fritidseiendom, tomt og annen fast eiendom føres i post 3.3.6.

Inngangsverdi på bolig blir verdi som ble lagt til grunn ved overføring av arv.

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 


Innsendt av Rolle - April 8, 2014, 11:52 a.m.

Jeg har 1 barn med samboer. Har jeg krav om å få bli lignet i skatteklasse 2 og hvordan skal jeg ordne dette på selvangivelsen?

Samboere med felles barn blir lignet i klasse 1.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Trude - April 10, 2014, 9:47 a.m.

Lurer på om det er visse typer oppussing/oppgradering av primærboligen som gir rett på å skrive fradrag på skatten? F.eks nytt tak på bad pga vannlekkasje ?

Alle typer oppussing / oppgradering av primærbolig er privatutgifter og gir ikke rett til fradrag. Slike fradrag kan kreves ved utleie av fast eiendom.

 

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Bård Lerheim - April 11, 2014, 8:34 a.m.

Hei! Jeg står som medlånetaker for datter. Kan gjeld og renter på dette lån før på min selvangivelse?

Hei.

Ja du kan føre dette opp i din selvangivelse.

Når flere har lån sammen og banken innrapporterer beløpet på bare én av låntakerne, må låntakerne selv fordele fradraget mellom seg i selvangivelsen etter ansvarsforhold. Gjeldsrenter føres i post 3.3.1 i selvangivelsen. Innenlandsk gjeld føres på post 4.8.1.

Med vennlig hilsen Skatt vest


Innsendt av Olav - April 11, 2014, 8:36 a.m.

Jeg har tatt slanke operasjon kan det skrives av ???

Hei.

Nei, du vil ikke få fradrag for disse utgiftene.

 

Med vennlig hilsen Skatt vest


Innsendt av Berit - April 11, 2014, 8:40 a.m.

Jeg hsr et enmansfirma og får pensjon fra der jeg jobbet før . Tjent kr20.000 på firma . Hva kan jeg trekke fra av utgifter på firma ? Mobil., bilkjøring, mm

Hei

Jeg vil anbefale deg å ta en kikk her:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Enkeltpersonsforetak/

Her får du en god oversikt over forhold vedrørende drift av enkeltpersonforetak.

For utfylling av selvangivelsen for næringsdrivende og næringsoppgaven anbefaler jeg

http://www.skatteetaten.no/enkeloppgave

Ellers kan våre gratis kurs for nye næringsdrivende anbefales, se: www.skatteetaten.no/ny-naring

 

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 


Innsendt av Kalle - April 11, 2014, 8:55 a.m.

Tante døde i november 2013. Privat skifte. Jeg fikk utdelt kr 150.000 i arv i februar 2014, dvs innenfor fribeløpet, men over grensen for informasjonsplikt på selvangivelsen. Skal dette informeres om på 2013-selvangivelsen? Eller på 2014? Hilsen Kalle

Hei.

Det avgjørende er når du har fått råderett over midlene, så ta det med på selvangivelsen for 2014.

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Julie - April 11, 2014, 9:20 a.m.

Lurer på om kiropraktor utgifter kan trekkes fra på selvangivelsen under særfradrag? NB!jeg har fått særfra drag for store sykdomsutgifter inntil nå...

Hei

Kiropraktor anses som helsepersonell utenfor offentlig norsk helsevesen og det er dessverre i de aller fleste tilfellene ikke fradragsrett for denne typen behandling.

Kiropraktor anses som helsepersonell utenfor offentlig norsk helsevesen. Dette gjelder selv om kiropraktoren får refusjon fra NAV etter fastsatte takster. Hvis kiropraktoren også er fysioterapeut med driftstilskudd/basistilskudd fra kommunen, vil behandling utført i egenskap av fysioterapeut være innenfor offentlig norsk helsevesen.

Utgifter til behandling utenfor offentlig norsk helsevesen
Når det gjelder fradragsretten for kostnader ved behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helsevesen, får du bare særfradrag for kostnadene dersom det offentlige helsevesenet ikke har et tilsvarende tilbud. I tillegg må behandlingen være vurdert som faglig forsvarlig.

Les mer om dette og annet om særfradrag for store sykdomskostnader i rettledningen til selvangivelsen og i Lignings-ABCunder emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”

Med vennlig hilsen

Skatt vest


Innsendt av Svein - April 11, 2014, 9:22 a.m.

Hei! Kan det være riktig at hvis du har 3.4 mil. i formue og er pensjonist. Skal en da betale kr. 26000 i formueskatt ?

Hei.

Det høres korrekt ut.Fribeløpet er kr 870 000 og formue utover dette skattlegges med 1.1 %.

Mvh

Skatt vest


Innsendt av Ulla Brit - April 11, 2014, 10:32 a.m.

Solgte bolig i 2013. Er flytteutgifter og meglerhonorar fradragsberettiget? (Flyttet til privat boligsameie innen samme område.)

Hvis salget er skattepliktig kan meglerhonorar fradragføres. Flytteutgiftene inngår i minstefradraget.

Mvh

Skatt vest

 


Innsendt av Teddy - April 11, 2014, 11:21 a.m.

Lån mellom far og egne barn. Lånet nedbetales med renter + avdrag pr år. Avtale er inngått skriftlig. Føres slike private / familiære lån opp i selvangivelsen - og event hvordan ?

Hei.

All gjeld per 1. januar 2014 skal føres i selvangivelsen. Dette føres på post 4.8.1 Innenlandsk gjeld. Her føres innenlandsk gjeld, også gjeld til privatpersoner. Utestående fordringer (i Norge) føres på post 4.1.6 . Oppgi skyldnerens navn, adresse og beløpet du har til gode.

På post 3.3.1 føres gjeldsrenter. Du får vanligvis fradrag for alle renter som er påløpt i inntektsåret. Tilsvarende skal den som får tilbakebetalt renter føre dette på post 3.1.2.

 

Med vennlig hilsen Skatt vest


Innsendt av sykdomsutgifter - April 11, 2014, 11:59 a.m.

Jeg fikk relativt tidlig i året frikort for medisin og lege i 2013. Dessuten har jeg måttet kjøpe relativt mye medisiner som ikke er omfattet av blå resept. Er det fradragsmuligheter her som jeg bør passe på?

Hei

Det er nok dessverre ikke noen fradragsmuligheter for dette. Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader over en periode på 3 år. Du kan kun kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du tidligere har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.

Les mer om fradraget her:

http://skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradrag/Vilkar-for-a-kreve-sarfradrag-for-store-sykdomsutgifter/

Med vennlig hilsen

Skatt vest

 

Norsk Familieøkonomi