Hverdagsøkonomi

Sjekk om du kan spare skatt

Hvor fører jeg utbytte fra aksjer? Får jeg fradrag for unormalt høye tannlegeutgifter? Les svarene fra da vi hadde nettmøte med Skatteetaten.

20. april holdt Norsk Familieøkonomi nettmøte om selvangivelsen med Skatteetaten. Nederst på denne siden ser du alle spørsmål og svar som kom inn!
 

Hvordan sjekker du selvangivelsen?

  • Sjekk mot opplysningene i selvangivelsen: - bankinnskudd, gjeld, renter, lønn, foreldrefradrag, pensjon, bolig, reisefradrag, bil/båt, aksjer og annet som påvirker skatten din.
  • Viktige endringer i din personlige økonomi siden i fjor? - Ny jobb, ny bolig, nytt lån, lengre reisevei til jobb, blitt pendler eller pensjonist?
  • Mangler det opplysninger? - Inntekter, eiendom eller lån i utlandet? Dette er opplysninger du må føre opp. Det kan også medføre tilleggsskatt om du ikke oppgir slike opplysninger.
  • Sjekk om du har rett til flere fradrag

(Kilde: Skatteetaten)

Det er gjerne de som får restskatt som er mest nøye med å gjennomgå selvangivelsen sin, men vi anbefaler alle å bruke litt tid på å sjekke at alt ser riktig ut, og at du har fått med alle fradragene du skal ha. Kanskje sparer du en tusenlapp eller to?

Fristen for å gjøre endringer i selvangivelsen er 30. april. Er opplysningene registrert på deg korrekte, trenger du ikke levere selvangivelsen. 


Nettmøte med Skatteetaten

Dette nettmøtet er nå avsluttet. Vi fikk inn så mange spørsmål at Skatteetaten dessverre ikke rakk å svare på alle. Husk at du finner mye nyttig informasjon på skatteetaten.no, og at Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000 eller chat. Telefonlinjene er åpne 09 - 15.30 på hverdager, og i april er det også utvidede åpningstider enkelte dager. Takk til alle som har bidratt med sine spørsmål!


Innsendt av Anton - April 14, 2016, 1:58 p.m.

Pga at vann og avløpsetaten besluttet å øke vanntrykket i området ble vi anbefalt og legge inn en trykkreduksjonsventil for å sikre oss mot skader i forbindelse med større trykk på rørene.er dette en utgift man kan trekke fra på selvangivelsen ? Mvh Anton

Hei

Det er ikke fradragsrett for slike utgifter på selvangivelsen.

Utgiftene kan regnes med i inngangsverdien dersom det er sett på som en påkostning som innebærer en standardheving av huset.  Det vil da kun være aktuelt i en senere salgsrelasjon dersom salg av bolig er skattepliktig.

Vennlig hilsen

Skatteetaten


Innsendt av Skattulf - April 14, 2016, 2:04 p.m.

Mottok i fjor et lite utbytte (ca 3000) fra noen aksjer jeg eier i et svensk selskap. Hvor skal disse føres?

Du fører inn utbytte i post 3.1.7 i selvangivelsen. Krever du skjermingsfradrag for å redusere skatt på utbytte må du fylle ut "RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv". Skjemaet finner du under samme post i selvangivelsen og kan leveres elektronisk.

Med vennlig hilsen

Skatteetaten

 

 


Innsendt av Rune L - April 14, 2016, 2:37 p.m.

Er kostnader ved salg av enebolig fradragsberetiget på Ligningen mvh R,L

Hvis det dreier seg om et salg som medfører skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap vil disse kostnadene redusere gevinsten/øke tapet.

Hvis det ikke foreligger skattepliktig gevinst/tap kan disse kostnadene ikke fradragsberettiget.

Vennlig hilsen

Skatteetaten

 

 


Innsendt av rolf h - April 14, 2016, 2:53 p.m.

post 3.5.1 særfradrag er blitt fjernet i følge det jeg lest de som hadde fradrag 2010.2011 kan trekke 67 % avsummen fra ifjor

Særfradrag 3.5.1 gjelder særfradrag for uførepensjon er er fjernet. Det finnes en overgangsordning for de som

  • Fikk et halvt særfradrag for uførhet i 2014
  • Ikke mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014
  • mottar uførepensjon etter andre lover enn folketrygden fordi ervervsevnen er nedsatt med mindre enn 2/3
  • og ikke samtidig mottar arbeidsavklaringspenger

Særfradrag for uførhet gis til og med måneden du fyller 67 år.

Særfradrag for sykdomsutgifter gis hvis du hadde slikt særfradrag i 2010/2011 og utgiftene i 2015 overstiger 9180.

Vennlig hilsen
Skatteetaten


Innsendt av Tine - April 14, 2016, 5:39 p.m.

Jeg har gått masse restskatt og skjønner ikke hvordan jeg skal få betalt dette...Finnes en nedbetalingsordning?

Hei Du må ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune og høre med de om du kan få en nedbetalingsordning. Her kan du lese mer om restskatt på skatteetaten.no/restskatt Med vennlig hilsen Skatteetaten

Innsendt av HC - April 14, 2016, 10:08 p.m.

Har leilighet i Spania der jeg har oppgitt taksten på den i ligningen. I Spania betaler jeg eiendomsskatt (Suma) og en skatt fordi jeg har eiendom i Spania og er utlending. Kan jeg trekke fra dette og hva slags skjema bruker jeg?

Eiendomskatt kan ikke trekkes fra. Heller ikke særskatt for utlendinger som eier eiendom i Spania.

Vennlig hilsen

Skatteetaten

 


Innsendt av Bodil B - April 15, 2016, 2:48 a.m.

Ble enke 30/12-14. Jeg har begge barna mine i Oslo. Har fått to barnebarn etter at jeg ble enke. Da min datter som har disse to barnebarna, ikke har fått barnehageplass til sin datter som er f.9/1-15, har jeg reist mye til Oslo fra Karmøy for å hjelpe til. Har jeg noen mulighet for å få skrevet av disse reisene? MVH Bodil

Dette er private utgifter som det ikke er fradragsrett for

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av ovval - April 15, 2016, 6:25 a.m.

Finnes det program for fordeling av skatt for samboere?

Hei Samboere skal i selvangivelsen føre opp den andelen som reelt er deres. Det er kun ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere som fritt kan velge en annen fordeling. Det er ikke noe program for fordeling, men skatteetaten har laget en film som heter "slik endrer du en post i selvangivelsen", her vil du se hvordan du fordeler gjeld og gjeldsrenter mellom samboere. Vennlig hilsen Skatteetaten

Innsendt av Mona J - April 15, 2016, 8:10 a.m.

Hei! All gjeld på vårt hus står på min samboer og jeg lurer på om det er viktig at dette fordeles mellom oss. Vi eier 50 % hver. Vi får begge igjen på skatten.

Hei Ja, når dere er samboere skal dere på selvangivelsen føre opp den andelen som reelt er deres. Det er kun ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere som fritt kan velge en annen fordeling. Da dere begge eier 50% hver av boligen, fører dere opp halvparten av ligningsverdien på hver av dere i Selvangivelsen post 4.3.2. Dere fører også inn den delen av lånet dere er ansvarlig for i post 4.8.1 og den delen av rentene dere er ansvarlig for i post 3.3.1. Ser du filmen. "slik endrer du en post i selvangivelsen", vil du se hvordan du fordeler gjeld og gjeldsrenter mellom samboere. Filmen ligger her.

Vennlig hilsen
Skatteetaten


Innsendt av Marit - April 15, 2016, 10:56 a.m.

Hei. Jeg har hørt at visse utgifter vedrørende boligkjøp, kan man få fratrekk for i selvangivelsen. Hvilke utgifter dreier det seg evt om? Jeg eide 50% av et OBOS-rekkehus og kjøpte så ut min tidligere samboer etter samlivsbrudd ifjor, så min eierandel er 100% nå. Hva er det jeg eventuelt kan oppgi til fratrekk i selvangivelsen? Jeg har blant annet betalt eierskiftegebyr til OBOS, tinglysning av skjøtet, og det gamle felleslånet ble gjort opp og refinansiert. Der er det vel kanskje noen utgifter/etableringskostnader som kan trekkes fra? På forhånd takk for svar.

Ingen av disse utgiftene er fradragsberettiget nå. De utgiftene du har i forbindelse med at du kjøper deg opp fra 50 til 100 prosent eierandel, vil bare være fradragsberettiget dersom du på et senere tidspunkt selger den samme boligen. Da vil disse utgiftene telles med blant dine kjøpsomkostninger for boligen, og vil da fratrekkes salgssummen sammen med din inngangsverdi i form av kjøpesum osv. Dette eventuelle fradraget blir bare aktuelt dersom salgen av boligen vil være skattepliktig (ikke skattefritt).

Dersom du har hatt kostnader med omorganisering av lån og tinglysing av nyorganiserrt lån, kan disse utgiftene trekkes ifra nå. Utgiftene knyttet til lånet følger ikke det som gjelder boligen

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Marit - April 15, 2016, 2:32 p.m.

Jeg er 100 % uføretrygdet og lurer på hvilke fradragsmuligheter jeg har. Har tidligere benyttet meg av særfradrag og nedsatt skatt pga liten skattevne/inntekt.

Ved overgang fra uførepensjon til uføretrygd ble det vedtatt overgangsregler for de som tapte på dette. Uføretrygd skattlegges nå som lønn.

Det er en rekke forhold som må være til stede for å komme inn under overgangsreglene og det fører for langt å ta med alle disse her.

Du kan se om du kommer inn under disse her.


Vennlig hilsen
Skatteetaten


Innsendt av Trond B. - April 16, 2016, 3:12 p.m.

Hei. Jeg har ervervet en bolig i 2012 med tanke på utleie. Boligen har stått ubebodd i flere tiår uten vedlikehold. Min mormor bodde der sist og hun døde i 1993. Vedlikeholdet de siste årene mens hun bodde der var mangelfullt. Jeg ønsker å leie ut, med boligen må vedlikeholdes/renoveres før det er mulig med utleie. 1) Kan jeg utgiftsføre alle vedlikeholsutgifter jeg har hatt til nå? Det vil ikke bli oppgradering, bare sette i minimum standard. 2) Hvis ja, hvilken post på selvangivelsen? 3) Hvis jeg ønsker å selge en senere gang eller ikke leie ut lengre. Hva med skatt?

Når det dreier seg utleiebolig er alle vedlikeholdsutgifter (altså som ikke er "kosteninger", som gir standardøkning) fradragsberettiget. Fradraget gjøres ikke i selvangivelsen, men i skjemaet Årsoppgjør for utleie av fast eiendom, som ligger under selvangivelsens post 2.8.

Hvis du senere selger eiendommen, vil gevinsten være skattepliktig. Gevinsten fremkommer ved at salgssummen fratrekkes din inngangsverdi. Inngangsverdien vil for det første være din kjøpesum fra 2012 (hvis du kjøpte den) eller arveavgiftsgrunnlaget dersom du ervervet den ved arv. Inn i inngangsverdien går også utgifter med oppgradering (pååkostninger). Men hvis din beskrivelse er riktig vil det ikke dreie seg om påkostning, kun vedlikehold. Dersom noe av vedlikeholdsutgiftene ikke skulle bli godkjent til fradrag, vil du likevel få fradrag for dem ved et evt senere salg, som påkostninger

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Snuppa - April 16, 2016, 4:07 p.m.

Jeg fikk 1 200 000 som forskudd på arv i 2015. Mor flyttet til sykehjem og ønsket at jeg og min bror skulle selge hennes leilighet og få pengene som forskudd på arv. Hvordan skal det føres i selvangivelsen, og må jeg betale noe i form av skatt på dette beløpet?

Forstår deg slik at det var din mor som solgte huset og du fikk pengene. Du krysser da av i selvangivelsens post 1.5 og oppgir beløpet.

Du betaler ikke skatt av arv.

Med vennlig hilsen

Skatteetaten


Innsendt av JoRo - April 17, 2016, 6:36 p.m.

Hadde aksjer i Dolphin Group, fått oversikt over kjøp og salg,men selskapet gikk konkurs. Sitter igjen med en del aksjer,men disse er det ikke ført tap for - hvorfor?

Grunnen til at tapet ikke er ført ut i selvangivelsen er at du sannsynligvis vil ha et høyere fradragskrav enn det Skatteetaten har forhåndsopplysninger om. Konkurs i selskapet regnes som "realisasjon" av aksjene for deg som aksjonær. Dermed blir det en gevinst/tapsberegning ved realisasjon av aksjer. Salgssum anses å være null, din kjøpesum for aksjene trekkes ifra, og fradrag blir det også for dine kjøpsomkostninger (til megler).

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Martin B - April 18, 2016, 10:34 a.m.

Eier 50 % av bolig Kongsberg. Fått en eiendomsskatt basert på en verdi. Ligningsverdien er en helt annen. Hvorfor er det det? Kan jeg sette eiendomsskattverdien av leiligheten i ligningen? Hvorfor ikke i tilfelle

Hei

Eiendomsskattverdien er det kommunene som fastsetter.

Skatteetaten fastsetter likningsverdien med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Likningsverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). Du kan lese mer om likningsverdi her: skatteetaten.no/boligverdi

Du kan ikke sette eiendomsskattverdien av leiligheten i selvangivelsen. Dersom du kan dokumentere at likningsverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi, har du krav på å få likningsverdien satt ned. Her kan du lese mer om nedsettelse av likningsverdi.

Vennlig hilsen

Skatteetaten


Innsendt av Einerbakken - April 18, 2016, 11:22 a.m.

Hei Har to spørsmål. 1. Jeg har 30 km i kjøring til/fra jobb pr. dag. Kan jeg føre disse km inn i selvangivelsen? 2. Jeg kjører igjennom to bomstasjoner til arbeid. Pris pr. passering er kr. 14,- Hvor mye kan trekkes av på selvangivelsen? Er det bombrikke sats eller full pris sats som skal føres inn?

Hei

1. Som hovedregel skal du ha fulltidsjobb hele året med minst 46,4 kilometer tur-retur mellom fast arbeidssted og boligen din for å få fradrag for reise (reisefradrag). Reiseveien regnes som antall kilometer den korteste veien uavhengig av hvilken vei du kjører, hvilket transportmiddel du bruker eller om du sitter på med andre.

2. For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

Ut i fra opplysningene du oppgir så ser det ikke ut som om du får reisefradrag, men du kan teste ut reisekalkulatoren her: skatteetaten.no/arbeidsreiser.

Vennlig hilsen

Skatteetaten

 

 


Innsendt av økonomisk - April 18, 2016, 11:43 a.m.

hvis det blir ulovlig å bruke nyinnkjøpte dieselbiler, vil vi da få tilbake avgiftene staten har hanket inn på vår kjøp

Dette har lite med selvangivelsen å gjøre.

Det er nok et politisk vedtak som må til i så fall.

Vennlig hilsen

Skatteetaten

 


Innsendt av kjell j - April 18, 2016, 12:32 p.m.

Ekstra utgifter til nye strømstolper til huset,og tilkoblingen kostet meg 60,000, er dette fradrag i skatten?

Hei

Det er ikke fradragsrett for slike utgifter på selvangivelsen.

Utgiftene kan regnes med i inngangsverdien dersom det er sett på som en påkostning som innebærer en standardheving av huset.  Det vil da kun være aktuelt i en senere salgsrelasjon dersom salg av bolig er skattepliktig.

Vennlig hilsen

Skatteetaten


Innsendt av Anfinn - April 18, 2016, 1:05 p.m.

Eg har min 4 år gamle datter 9 dager for mnd (i strekk) Henter ho frå Oslo til Stavanger der eg bur . Har eg ingen rett på frådrag i forbindelse med reiseutgifter/omsorg?

Det er ikke fradrag for slike omsorgsutgifter

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Tannfeen - April 18, 2016, 1:22 p.m.

Kan unormalt høye tannlege utgifter gå til fradrag?

Det er ikke fradrag for slike utgifter

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av kjetil l - April 18, 2016, 10:25 p.m.

Hei! Min far ble lagt inn på sykehus etter ett fall med mange brudd og indre komplikasjoner og påfølgende infarkt. Min mor har ikke førerkort og er totalt avhengig av transport til butikk/sykehuset etc. (De bor midt i ødemarka uten bussforbindelse på 5-6 km. avstand.) Jeg var i denne sammenheng avhengig av mye kjøring mellom Oslo og hjemstedet deres/sykehuset. Er dette noe jeg kan få trukket fra på selvangivelsen? Mvh. Kjetil L OSLO

Dette er utgifter som ikke er fradragsberettiget.

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Arild U - April 19, 2016, 10:54 a.m.

Er en pensjonist som er skilt. Har to mindre beløp som er kredittkort gjeld. Jeg har sjekket mine årsoppgaver mot min selvangivelse, og tallene stemmer. Jeg er leietaker i et sameie. Er det noe som jeg kan ha oversett som kanskje skulle ha vært med i selvangivelsen. Fint med en tilbakemelding. Med vennlig hilsen Arild U

Hei 

Det er vanskelig for oss å svare konkret når vi ikke har all informasjon foran oss.

Jeg vil anbefale deg å prøve "Selvangivelsen - steg for steg"

 

Vennlig hilsen
Skatteetaten


Innsendt av K. Larsen - April 20, 2016, 9:53 a.m.

Kan man få fradrag pga. hjelp til foreldre. Mine foreldre bor i skogs-kommune uten tilstrekkelig buss-forbindelse. Min far ligger alvorlig skadd på sykehuset og min mor har ikke førerkort. Jeg må kjøre opp til henne for å få handlet inn mat etc. Samt å få henne transportert til sykehuset for besøk til min far. MH. K.L.

Det er ikke fradragsrett for slike utgifter

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av Gunnar - April 20, 2016, 10:02 a.m.

Regnes en liten aksjepost som inntekt ,? Denne aksjeposten har stått urørt det siste året.

En aksjepost er ingen inntekt. En aksjepost er en formuespost, og skal være med i selvangivelsen som formue.

 

Mvh

Skatteetaten


Innsendt av rolf haugen - April 20, 2016, 10:25 a.m.

skattefradrag post særfradrag 3.5.1 hadde fradrag i fjor i år er det borte det står atdeg som hadde fradrag 2010-2011 også i år kan få fradrag med intil 67% av det de fikk i fjor

Fradraget i post 3.5.1 gjelder særfradrag på grunn av uførepensjon. Dette er borte i år. Det fradraget som kan gis med inntil 67% er fradrag for store sykdomsutgifter i post 3.5.4. Dette kan gis med 67% av utgiftene hvis de hadde fradrag for sykdomsutgifter i 2010 og 2011.

 

Vennlig hilsen

Skatteetaten

Norsk Familieøkonomi