Hverdagsøkonomi

Planlegge arv?
Dette må du tenke på

Arv kan være et sensitivt tema som mange gjerne vil unngå, men for husfredens skyld kan det lønne seg med åpen og ærlig kommunikasjon.

Å ta opp samtalen om arv faller ikke helt naturlig, og er heller ikke alltid nødvendig. I noen tilfeller kan det derimot være fornuftig for å unngå fremtidige konflikter. Da kan det være vanskelig å vite hvordan og når man bør starte samtalen. Seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo, mener at i de tilfellene det er nødvendig å snakke om arv, bør det gjøres tidlig.

– For å unngå konflikter er det best om samtalen om arv blir unnagjort heller tidlig. Det er større sjanse for uenigheter når arvelater ikke lenger er til stedet, så man kan spare slekten for mye ved å være føre var.

Testamente

Ikke alle trenger et testamente, men i noen tilfeller kan det være ryddig og nødvendig. Slike tilfeller kan være dersom en ikke har barn, dersom en har samboer eller dersom en har særkullsbarn.

– Har man samboer uten felles barn, kan testamente være en del av løsningen hvis man ønsker at samboer skal kunne sitte med felles bolig når den andre parten går bort. Har man samboer og særkullsbarn, vil man gjerne sørge for at samboer kan sitte i uskiftet bo. I slike tilfeller bør man snakke med barna om dette, og få en advokat til å sette opp en gyldig kontrakt som alle signerer på, forteller Sørmo.

Ved arv etter dødsfall har ektefelle rett på enten halvparten eller en fjerdedel av arven, med mindre annet er spesifisert i et testamente. For barna gjelder pliktdelsarven. Likevel kan man gi så mye man vil mens man lever, med mindre man sitter i uskiftet bo.

Forskudd på arv

Har man store verdier og ønsker å gi forskudd på arv, kan dette være et godt alternativ. Da kan foreldre få gleden av å oppleve at barna får dra nytte av arven. Når man skal gi forskudd på arv, er det flere som potensielt kan innblandes, det være seg ektefelle/samboer, barn, særkullsbarn eller andre. Det er gjerne i slike tilfeller at konflikter kan oppstå. For å unngå konflikter frem i tid, bør alle berørte parter informeres om hva som er blitt bestemt.

Arv av bolig

Det er ikke uvanlig at mye av verdiene ligger i bolig. Gir man forskudd på arv i form av eksempelvis en hytte, bør man først og fremst tenke over problemstillingen vedrørende verdiutvikling.

– En løsning kan da være at man gir de resterende arvingene en pengesum tilsvarende verdien av hytta når den tildeles. Da har de andre mulighet til å investere sin andel, og dermed også få utnyttet verdiutviklingen. En annen løsning er å skrive en kontrakt hvor det fremkommer at verdiutviklingen i hytta skal tas hensyn til den dagen resterende arv skal gjøres opp, sier Sørmo.

Dersom man arver bolig, må man være klar over skattereglene ved et eventuelt salg. Man arver oppfylt botid og må skatte for salget hvis boligen ikke er bebodd av eier minst ett av de siste to årene. Dersom du selv bor der ett år før du selger boligen, må du ikke betale skatt ved salg av boligen. Ved fritidsboliger, som hytte, må eieren ha benyttet den som egen fritidsbolig i minst fem av de åtte siste årene.

Må ikke gi forskudd

Om man sitter på store verdier, kan enkelte føle seg presset til å gi forskudd på arv. Sørmo påpeker viktigheten av å sikre at ens egen økonomi er god i etterkant, dersom man skal gi forskudd på arv.

– Vi har erfart foreldre som har følt seg presset til å gi forskudd på arv for at barna skal få en bedre økonomi. Tenk gjennom egne planer og vurder hva du vil trenge for å kunne leve godt, før du gir bort store verdier. Det er ikke riktig at forelde skal leve sparsommelig for at barna skal få mest mulig i arv.

Bestem selv

Før man inkluderer hele familien i samtalen om arv, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker selv. Når man har kommet frem til et greit utgangspunkt, kan barna informeres. Når alle de involverte partene har blitt informert, bør det dere har blitt enige om skrives ned. Gjerne i form av et testamente. Dersom det oppstår uenigheter eller konflikter mellom noen av partene, kan en advokat engasjeres på vegne av hele familien.

Loven tilsier at arvinger skal få sin rettmessige del. Utover dette er det en selv som avgjør hvem som skal arve hva. Man kan gi bort så mye man vil mens man lever, men la ikke dette komme på bekostning av ens egen økonomiske situasjon.

Forklaring av begreper:

  • Pliktdelsarv: En del av arven som ikke kan testamenteres bort til andre enn arvingene. Gjelder barn, ektefelle og i mange tilfeller samboer.
  • Arvelater: Personen som etterlater seg arv.
  • Særkullsbarn: Barn som en person har med en annen enn sin nåværende partner.
  • Uskiftet bo: Arveoppgjøret utsettes, og ektefelle/partner overtar formue, eiendeler og gjeld. Særkullsbarn må samtykke.
Norsk Familieøkonomi