Hverdagsøkonomi

Nå kommer de nye sedlene

30. mai lanseres de to første valørene i Norges nye seddelserie. Sedlene inneholder flere nye sikkerhetselementer som du bør ha kjennskap til.

Den åttende seddelserien er den sikreste som noen gang er laget. Også designet er nyskapende, i både norsk og internasjonal sammenheng. De ferdige sedlene ble vist fram for første gang i november 2016. Nå er de to første valørene klare for lansering.

– 100- og 200-kroneseddelen settes i sirkulasjon 30. mai. Det er en milepæl vi ser fram til, sier prosjektleder Trond Eklund i Norges Bank.

Trond Eklund, prosjektleder i Norges Bank

Så lenge det er behov for kontanter, er det Norges Banks oppgave å dekke etterspørselen

Trond Eklund
Prosjektleder i Norges Bank

Stort informasjonsbehov

Etter at de to første valørene er utgitt, vil det ta minst ett år før 50- og 500-kroneseddelen rulles ut. Til slutt kommer 1000-kroneseddelen, etter planen i løpet av 2019.

— Samtidig med utrullingen av de nye sedlene vil Norges Bank sørge for å spre informasjon slik at publikum kan gjøre seg kjent med sikkerhetselementene, og vite hva de skal gjøre med de gamle sedlene, sier Eklund.

Informasjonen vil blant annet være tilgjengelig i form av brosjyrer, plakater, video, mobilapplikasjon og en fullstendig beskrivelse på bankens nettsider nyesedler.no. Der vil det også finnes informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Norges Bank dersom du har spørsmål.

Sikrere enn noen gang

Seddelserien som nå er i sirkulasjon, ble utviklet på begynnelsen av 90-tallet. Siden har den teknologiske utviklingen skutt fart. Det innebærer at falskmyntnere får bedre metoder for å etterlikne ekte sedler. Derfor må sentralbankene utvikle stadig mer avanserte sikkerhetselementer.

De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem.

Norges Bank har ansvaret for å påse at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Da må det blant annet være enkelt for folk å kunne skille mellom ekte og falske sedler.

– For at publikum også i framtiden skal kunne stole på at sedlene de holder i hånden er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang, sier teknisk prosjektleder Peder Natvig, som har hovedansvaret for å følge opp produksjonen av de nye sedlene.

Stort behov for kontanter

Mange spør seg hvorfor vi trenger nye sedler nå som de fleste sverger til elektroniske betalingsmidler. Faktum er at det fortsatt er en betydelig etterspørsel etter kontanter. Verdien av sedler og mynter i sirkulasjon har ligget stabilt rundt 50 milliarder kroner de ti siste årene. Samtidig foreligger det informasjon om at cirka hver femte betaling i varehandelen fortsatt gjøres med kontanter.

Kontanter har også en viktig beredskapsfunksjon i fall det skulle oppstå problemer med det elektroniske betalingssystemet.

– Så lenge det er behov for kontanter, er det Norges Banks oppgave å dekke etterspørselen, sier prosjektleder Eklund.

Møysommelig arbeid

Samtidig må sentralbanken sørge for at sedlene som utgis er så sikre som mulig. Å lage en helt ny seddelserie er et møysommelig arbeid. Eklund og hans kolleger har jobbet med prosjektet i nesten fem år.

Blant annet ble det gjort et grundig arbeid for å etablere en felles designplattform for de nye sedlene. Norges Bank fant tidlig ut at man ønsket noe annet enn de tradisjonelle portrettene av kjente nordmenn. Men hva skulle ansiktene erstattes med?

— Norges Banks sedler og mynter er fellesskapets penger, penger vi er sammen om, og sammen garanterer for. Derfor er det naturlig at de forteller en historie om noe som kjennetegner oss som fellesskap. Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge. Derfor håper jeg de nye sedlene vil fungere godt som visittkort for landet vårt, forklarte sentralbanksjef Øystein Olsen da de nye sedlene ble presentert på en utstilling i Oslo i slutten av november i fjor.

Gamle sedler blir ugyldige

Etter at de nye 100- og 200-kronesedlene er satt i sirkulasjon, vil de gamle 100- og 200-kronesedlene fortsatt kunne brukes som betalingsmiddel i ett år, det vil si fram til 30. mai 2018.

– Vi oppfordrer folk til å bruke disse sedlene når de handler i butikken eller sette dem inn på bankkonto før denne datoen, slik at seddelbyttet går så smidig som mulig. Deretter er Norges Bank pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene i minst ti år, sier Eklund.

Norsk Familieøkonomi