Hverdagsøkonomi

Nå kommer 50- og 500-kroneseddelen

18. oktober 2018 lanseres 50- og 500 kroneseddelen, de to neste valørene i Norges nye seddelserie.

Den åttende seddelserien er den sikreste som noen gang er laget. Også designet er nyskapende, både i norsk og internasjonal sammenheng. Nå er de to neste valørene klare for lansering.

– 50- og 500-kroneseddelen settes i sirkulasjon 18. oktober.  Det er en ny milepæl i seddelprosjektet som vi ser fram til, sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank

Leif Veggum,
direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank

Stort informasjonsbehov

Den nye 100- og 200-kroneseddelen ble lansert 30. mai 2017, og har nå vært i bruk i mer enn ett år. 1000-kroneseddelen skal etter planen settes i sirkulasjon høsten 2019.

– Samtidig med utrullingen av de nye sedlene vil Norges Bank søke å spre informasjon, slik at publikum kan gjøre seg kjent med sikkerhetselementene og vite hva de skal gjøre med de gamle sedlene, sier Veggum.

Informasjonen vil blant annet være tilgjengelig i form av brosjyrer, plakater, video, bilder og en mobilapplikasjon. En fullstendig beskrivelse av de nye sedlene finner du på bankens nettsider nyesedler.no.

Sikrere enn noen gang

Seddelserien som nå er i ferd med å bli byttet ut, ble utviklet på begynnelsen av 90-tallet. De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler.

Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem.

– For at folk også i framtiden skal kunne stole på at sedlene de holder i hånden er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang, sier teknisk prosjektleder Peder Natvig, som har hovedansvaret for å følge opp produksjonen av de nye sedlene.

Møysommelig arbeid

Å lage en helt ny seddelserie er et møysommelig arbeid. Norges Bank har jobbet med prosjektet siden 2013.

Sentralbanken fant tidlig ut at man ønsket andre motiver enn de tradisjonelle portrettene av kjente nordmenn. Valget falt på ikoner fra havet i kombinasjon med abstrakt pikseldesign.

– Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da de nye sedlene ble presentert på en utstilling i Oslo i november i 2016. 

Gamle sedler utgår

Etter at de nye 50- og 500-kronesedlene er satt i sirkulasjon vil de gamle 50- og 500-kronesedlenesedlene fortsatt kunne brukes som betalingsmiddel i ett år, det vil si fram til og med 18. oktober 2019.

– Vi oppfordrer folk til å bruke disse sedlene når de handler i butikken eller sette dem inn på bankkonto før denne datoen, slik at seddelbyttet går så smidig som mulig. Etter 18. oktober 2019 er Norges Bank pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene i minst ti år, sier Veggum.

Norsk Familieøkonomi