Hverdagsøkonomi

Lease, dele eller abonnere på bil?

I løpet av de siste årene har det skjedd store endringer innen bilhold. Ikke bare er måten vi kjører på i stor utvikling, men også det tradisjonelle eierforholdet utfordres.

Nordmenn har for vane å eie sin egen bil, i likhet med bolig. Det faller oss naturlig å eie bilen vi kjører, og derfor er det heller ikke overraskende når undersøkelser (YouGov for KNA) viser at et stort flertall ønsker å eie sin neste bil. Utvikling i teknologien åpner derimot for andre alternativer, og sammen med yngre generasjoner bilførere, som er vant til å tilpasse seg og adoptere ny teknologi, kan det presses frem endringer i vår holdning til bilhold.

Holdningene våre til bil endres ikke over natten, men vi kan allerede se tegn til at de utvikles. Både privatleasing, bildeling og bilabonnement er alternativer som sannsynligvis vil ta over store deler av markedet.

Prtivatleasing

Privatleasing har vært en mulighet i flere år, men er kanskje mer aktuelt enn noensinne. Tall fra Finansieringsselskapenes Forening viser at privatleasing har økt kraftig bare det siste året. Mens det i 2016 ble leaset over 16 000 personbiler, ble det i 2017 leaset over 21 000.

Forutsigbare kostnader, verditap, ny teknologi og dieselforbud er blant grunnene til at mange velger å lease sin privatbil. Mange kvier seg for å kjøpe en bil som de kanskje ikke får solgt om noen år eller som vil falle drastisk i verdi. Når du leaser bil slipper du å måtte selge den, og selv om ny teknologi har påvirket verdien på bilen du leaser, vil ikke dette ha noen innvirkning på din økonomi.

– Usikkerheten som knyttes til restverdien på å holde egen bil, i tråd med utvikling på elbiler, ladbare hybrider og rene fossilbiler, er kanskje mest utslagsgivende for at så mange nordmenn velger å sette risiko bort og leaser bilen, sier Håvard Peder Ødegaard, daglig leder i Privatlease.no

Enkelte er skeptiske til leasing grunnet såkalt påkost, som er prisen det koster for firmaet å fikse skader og mangler når du leverer inn bilen.

– Det koster å få skade på bilen du leaser, akkurat som ved en bil du eier. Prisen for å reparere er akkurat den samme - men du kan velge å ikke reparere skaden dersom du eier bilen din selv. Skal du selge din egen bil med skade, vil du merke det i ekstra verditap. Det du må betale for ved innlevering er unormal slitasje og eventuelt kilometer du har kjørt over avtalt kjørelengde, avslutter Ødegaard.

Bildeling

Bildeling er ikke like utbredt som privatleasing i Norge, og for mange er konseptet helt ukjent. I tillegg er det ulike tolkninger av hva bildeling innebærer. Fellesnevneren er at man, naturlig nok, deler bilen med andre. Markedssjef i Bilkollektivet, Haakon Hals, forklarer hvordan Norges eldste bildelingsordning fungerer.

– Bildeling er et begrep som brukes på ulike typer tjenester og forretningskonsepter. Bilkollektivet representerer en stasjonsbasert modell som på engelsk kalles «round-trip», der brukerne/medlemmene har tilgang til biler som står på faste plasser, og returneres til samme plass etter bruk.

Bilkollektivet har over 300 biler i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø som medlemmene deler på. Som medlem i Bilkollektivet kan man reservere en bil akkurat når man har bruk for den.

– Bilene kan reserveres døgnet rundt, på nett og mobil, for turer fra én time til flere uker. Du kan bestille ett minutt før du skal bruke bilen, eller inntil 3 måneder i forveien. Bilen låses opp med medlemskortet. Som medlem kan du velge mellom ulike biltyper og modeller, som alle er moderne (maks 3 år) og sikre. Velg El-biler og småbiler til bykjøring, stasjonsvogner eller firehjulstrekkere til storhandel og hytteturer eller varebiler til flyttelasset. Dette gir stor frihet og fleksibilitet, sier Hals.

Det er dyrt å eie en bil man sjelden bruker, og i storbyer kan også parkering være både vanskelig og kostbart. Da kan bildeling være løsningen, og sannsynligvis vil vi se at flere benytter seg av den fremover.

Bilabonnement

Bor man utenfor by eller har man behov for å ha bil tilgjengelig når som helst, vil et tredje, og enda mindre kjent, alternativ kunne være et bilabonnement. Et bilabonnement vil i stor grad fungere på samme måte som et mobilabonnement. Bilen har du alltid tilgjengelig, og du betaler en fast månedspris som inkluderer alt utenom drivstoff.

Nylig ble Care by Volvo lansert, en abonnementløsning som hverken innebærer å eie, å lease eller å dele bilen. Når du abonnerer på en bil, disponerer du den hele tiden. Med Volvos løsning, betaler du en fast pris for abonnementet, som blant annet inkluderer bil, service, forsikring og dekkhotell.

Bilabonnement er fortsatt i startfasen, og det er foreløpig få aktører som tilbyr dette i Norge. Samtidig kan vi se fordelene med også denne løsningen, som forutsigbarhet og hyppige bilbytter, så vi har tro på at også bilabonnement vil bli betydelig vanligere om et par år.

Norsk Familieøkonomi