Hverdagsøkonomi

Viktigheten av å lære barn om økonomi

Med urovekkende lite opplæring i privatøkonomi gjennom skolen, blir det foreldrenes ansvar å lære barna om dette. Mislykkes man med denne opplæringen kan resultatet bli et liv med dyr gjeld og vanskeligheter med å få endene til å møtes.

Ifølge en undersøkelse utført av IPSOS for DNB, fremkommer det at 30 % av respondentene mellom 8-19 år sier de sjeldent eller aldri snakker med foreldrene sine om forbruk og sparing. I tillegg sier 22 % at de bruker alle eller mesteparten av pengene de har.

For at disse tallene skal reduseres, er det nødvendig at privatøkonomi blir en del et barns hverdag tidlig. Vi gir deg 7 enkle tips til hvordan du kan lære ditt barn om økonomi og livsmestring.

1. Start tidlig med sparing

La barna bli bevisst på verdien av penger tidlig. Sett opp et felles sparemål for familien og oppmuntre alle til å aktivt bidra til å nå målet. Ved å inkludere barna i hverdagsøkonomien, vil de bli bedre forberedt til den dagen de skal håndtere sin egen økonomi. Belønningen av sparing kan komme i form av en helgeaktivitet eller en tur på restaurant.

Når barnet blir eldre og har fått sitt første bankkort, starter han eller hun å lære om uttak og innskudd på kontoen, hvordan man sjekker balansen på kortet og hvordan man håndterer kontantløse penger.  

2. Vurder å gi ukepenger

Selv om vi beveger oss med raske skritt mot et kontantløst samfunn, bør barna lære om riktig pengebruk gjennom å håndtere fysiske penger. Dette for å hjelpe dem med å forstå verdien av hver krone de bruker. Dersom du ønsker det kan du gi barnet ditt ukentlige penger som de kan velge å bruke på hva de vil. Dette skaper rom for feiling - noe som er viktig for et barn som skal lære. Kjøp gjerne en lommebok til barnet slik at de kan oppbevare sine egne penger.

Ikke gi dem mer penger om ukepengene blir brukt opp før uken er omme, da de ikke skal få et inntrykk av at penger vokser på trær og at pengeflommen er ubegrenset. De må istedenfor ta konsekvensene av det, og forhåpentligvis lære å spare neste uke.

3. Gjør det morsomt

For å øke motivasjonen til barna, kan dere gjøre læringen om privatøkonomi til noe morsomt. Dere kan blant annet spille Monopol Junior, slik at barna får en grunnleggende forståelse av pengers verdi og at man må tilby penger mot en vare. Seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo, anbefaler å lære barna om økonomi på digitale plattformer.

– Det finnes mange gode økonomispill på internett som passer for barn. Da kan de lære om egen økonomi på en gjenkjennelig måte, forklarer Sørmo.

4. Vær et godt eksempel

Barn arver foreldrenes vaner og holdninger til pengebruk. Det er derfor viktig å være åpen om familieøkonomien slik at barna lærer hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Det kan for eksempel hende at barnet ikke ender opp med like store midler som foreldrene har og kan derfor ikke ha like holdninger til pengebruk.

Uten å nevne eksakt hvor mye familien tjener, kan dere forklare at dere har en viss type inntekt som skal brukes på å dekke ulike utgifter. Å vise at dere jobber for pengene dere tjener og samtidig sparer jevnlig er også en god idé.

5. Innfør gode rutiner

La barnet ditt være med deg i butikken og se hvordan du vurderer varer opp mot hverandre og samhandler med butikkmedarbeiderne. Dette lærer barnet hvordan en butikk fungerer, nemlig at du bytter varer mot penger og at det finnes flere alternativer til ett produkt. Du kan også la barna betale for egne varer, som for eksempel lørdagsgodtet. Dette gir mer selvstendighet og fører til en større forståelse av varens verdi.

Fra en tidlig alder kan du lære barna å ta med matpakke hjemmefra og å ha med en flaske som en fyller vann på fra springen.  I tillegg kan dere gjøre en storhandel bare én gang i uken.

6. Forklar hva kreditt er

På samme tidspunkt som barnet får sitt eget bankkort, vil det være et godt tidspunkt å forklare hvordan andre betalingskort virker. Her bør man tydelig forklare skillet mellom det typiske debet- og kredittkortet; at debet er penger en allerede innehar, mens kreditt er lånte penger fra banken. Som hovedregel bør du lære barna å respektere kreditten - ikke bruke et kredittkort om midlene til å tilbakebetale alt i sin helhet før forfallsdato ikke er der.

– Det er viktig at barna tidlig blir forklart  konsekvensene ved å bruke penger en ikke har, presiserer Sørmo.

7. Lær barna begreper

Med økende inkassogjeld blant unge, og for liten forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, er det ingen tvil om at nordmenn har behov for mer grunnleggende kunnskap om personlig økonomi. Da dette ikke er pensum i skolen, er det foreldrenes ansvar å ta grep om dette mens barnet vokser opp. Vet barnet ditt hva renter er? Hva med renters rente? Forstår de hvordan man betaler regninger?

– Ved å gi barna en grundig forståelse for økonomi, kan de unngå problemer med penger i senere tid. I tillegg vil de gode sparerne ha et fortrinn når de for eksempel skal kjøpe bolig senere i livet, avslutter Sørmo.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Samlino.no.

Norsk Familieøkonomi