Tester og undersøkelser

Kåring av Norges beste helårsreiseforsikringer 2013

Norsk Familieøkonomi har også i år testet helårs reiseforsikringer for familie og enslige.

Kriterier

De viktigste kriteriene for testen er dekning på reisegods, reisesyke/hjemtransport, forsinkelser, evakuering, reisetid og pris.

Vi har ikke tatt stilling til kundetilfredshet, dette er en ren vilkårstest. For kundetilfredshet og medhold i klager viser vi til egne kåringer/organ - som Norsk Kundebarometer, EPSI, Finansklagenemnda med flere.

Reiseforsikring tilknyttet kredittkort

Reiseforsikring via kredittkort er ikke med i testen ettersom disse forsikringene ikke blir vurdert som et fullgodt alternativ. Vi anbe- faler alle å sjekke dekninger nøye før man lar være å bestille helårs reiseforsikring til fordel for forsikring knyttet opp mot bruk av kredittkort. Vi har sammenlignet DNB Skadeforsikring sin reiseforsikring med DNB sin kredittkortforsikring og det er alt i alt svært store forskjeller. Noen dekninger mangler helt og andre dekninger, som blant annet dekning på reisegods, er betydelig lavere. I tillegg må man bruke kredittkortet for at reisen skal dekkes. Drar man f.eks. på bilferie nedover Europa er man ikke dekket. Med dette utgangspunktet mener vi at alle familier bør tegne helårs reiseforsikring.

Rangering

Frende terningkast 6
Etter en totalvurdering kårer vi i år som i fjor Frende til en klar vinner. Frende utmerker seg positivt på en rekke dekninger og de har i tillegg ingen element som drar ned helhets- inntrykket. De har etter vår vurdering, med utgangspunkt i vilkår og dekninger, per dags dato Norges beste reiseforsikring. Frende er best/blant de beste på dekningene reisegods, reisetid, forsinket bagasje, forsinket avgang, avbestilling og i tillegg er man ikke avhengig av at UD må pålegge evakuering før man får dette dekket.

Tryg, DNB skadeforsikring og Storebrand terningkast 5
Selskapene tilbyr god dekning på blant annet reisegods og har få eller ingen element som trekker ned. For Tryg sin del er det kun prisen som trekker litt ned, DNB skadeforsik- ring er dårlige på reiseavbrudd men gene- relt gode ellers. Storebrand har generelt ok dekninger til en meget bra pris.

Europeiske, Gouda, Gjensidige, Terra, Sparebank1 og Vardia terningkast 4
Reiseforsikringsspesialistene Europeiske og Gouda er verken billigst eller deknings- messig blant de beste. Styrken ligger nok mer i merkevaren. Det er verdt å merke seg at Gouda dekker alle risikoaktiviteter, noe som er positivt for reisende som driver med aktiviteter som forbindes med høy risiko. Sparebank1 er blant testens dyreste og er i tillegg dårligst på dekning for avbestilling for enslig. Gjensidige og Terra skiller seg lite ut og presterer bra, men når ikke helt opp til de aller beste. Vardia er dårlige på forsinket avgang og har totalkundekrav men lav pris og gode dekninger ellers trekker opp.

Chartis Travel Guard og Codan terningkast 3
Codan har nesten identiske dekninger som Storebrand men til vesentlig høyere pris. Er heller ikke blant de beste på noen områder bortsett fra evakuering. Forsikringen til Chartis Travel Guard er på det jevne rent dekningsmessig men det som trekker kraftig ned er at forsikringen ikke fornyes automatisk, kunden må aktivt inn å bestille ny hvert år, dette er ikke bra. Vi er av den oppfatning at helårs reiseforsikring i Norge skal fornyes automatisk.

Oppsummering:

Alle selskaper leverer gode reiseforsikringer, men vi finner fortsatt både små nyanser og større forskjeller som skiller selskapene fra hverandre. På reisesyke/ hjemtransport har samtlige ubegrenset dekning. Dette gir kundene en grunnleggende visshet om at man får dette dekket uansett hvilket selskap man velger. På viktige områder som avbestilling, evakuering og reisegods er det relativt store forskjeller, dette bør man vurdere når man skal velge leverandør.

Pris

Prosentmessig er det betydelig forskjell, men forskjellene i kroner og øre er ikke større enn at vi anbefaler at man velger ut fra dekning i større grad enn pris.

Reiseforsikring er uhyre viktig dersom man skal utenlands, og vi anbefaler alle privatpersoner/familier å tegne helårs reiseforsikring dersom man ikke har dette fra før. Har man helårs reiseforsikring er man dekket så fort man forlater sin egen eiendom.

Last ned hele oversikten her


 Se video fra «TV 2 hjelper deg» om denne testen:Norsk Familieøkonomi