Pensjon

Ikke forhold deg passiv til pensjonen din

Vi ønsker alle å få mest mulig igjen den dagen vi sier farvel til arbeidslivet, og går inn i pensjonistenes rekker. Likevel er det få av oss som gjør noe med tjenestepensjonen vår – selv om mulighetene er der. Kanskje tiden er inne for å gjøre noe med det?

Hvis du jobber i privat sektor i 20 % stilling eller mer, sparer jobben opp til pensjon for deg. Hvor mye varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, men etter loven skal det være minst 2 % av brutto årslønn opptil 12 G, og maksimalt 7 % opptil 7,1 G. Dette kalles som kjent innskuddspensjon.

Tidligere har du kanskje hørt at du ikke får innskuddspensjon med mindre du tjener mer enn 1 G, dette ble endret i 2022, og du får nå innskuddspensjon fra første krone!

Risikoprofil – hva er det?

Når du mottar innskuddspensjon, havner disse pengene inn på en pensjonskonto i en bank arbeidsplassen har valgt for sine ansatte. Du kan derimot flytte pensjonskontoen din som du vil, men vær oppmerksom på at kostnadene for forvaltningen kan variere, og det kan dermed være du må betale noe selv.

Inne på pensjonskontoen kan du justere det som kalles risikoprofil. Altså hvor mye av innskuddet som står i aksjer, lange eller korte renter. Aksjer har høyest risiko, mens korte renter har lavest. Høyere risiko betyr som mange vet mer svingninger, men også høyere avkastning over tid. Og for mange av oss har vi nettopp tid!

Hvis du i dag er i 50-årene har du kanskje 15 år igjen til du skal gå av med pensjon. Altså god tid til å la pengene vokse. Da kan du med stor trygghet la alle pengene stå i aksjer. Anbefalt sparehorisont i fond er 5 år, og derfor vil 15 år være mer enn nok horisont på pensjonen din også!

Er du yngre, er det ikke tvil om hva vi anbefaler – ha pengene i aksjer! Her har du virkelig tiden til hjelp, og kan la pengene godgjøre seg i en rekke år fremover i aksjer!

Nedjusteringen tilpasses alderen

Hvis du ikke gjør noe med pensjonskontoen din, kan du risikere at aksjeandelen settes ned allerede fra du er 30 år – hele 37 år før ordinær pensjonsalder! Nedjusteringen avhenger helt av hvilken bank du har innskuddspensjonen din i, men en nedjustering så tidlig er ofte svært lite hensiktsmessig, og du kan gå glipp av mye avkastning.

Det er vanlig at mange velger å alderstilpasse nedjusteringen når du nærmer deg pensjonsalder, for å minimere risikoen for tap, likevel er dette et dårlig trekk hvis du ønsker mest mulig ut av de opptjente pengene dine.

Vi anbefaler derfor at du går inn og endrer på den standardiserte alderstilpassingen, og utsetter nedjusteringen til et senere tidspunkt – du har tross alt god tid – selv når du nærmer deg 60.

Trenger du hjelp?

Du kan få hjelp med å finne ut av hva som kan passe best for deg og din pensjon. Vi har dyktige uavhengige rådgivere som kan hjelpe deg med å få oversikten over pensjonen din, og gi deg noen gode tips og triks på veien.

Du kan kontakte oss for pensjonsrådgivning her. Selvsagt gratis for medlem og medlem+!

Norsk Familieøkonomi