Tester og undersøkelser

Hvilken barneforsikring bør du velge?

Norsk Familieøkonomi har sammenlignet barneforsikringer fra 11 forskjellige selskaper. Vi har bedt selskapene om dekning og vilkår på den forsikringen som de først og fremst anbefaler, inkludert pris.

Felles for alle forsikringene er at de dekker både ulykke og sykdom. 2 av 3 utbetalinger på en barneforsikring skyldes sykdom. Derfor er det særdeles viktig å ha en barneforsikring som dekker både sykdom og ulykke. Når Storebrand ikke dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom så mener selskapet at en rask utbetaling ved diagnose av noen utvalgte sykdommer dekker familiens økonomiske behov bedre på kort sikt. Skulle en alvorlig sykdom ramme barnet vil en engangsutbetaling sammen med månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet dekke barnets økonomiske behov på lang sikt.

 

Klikk her for å se vår nye sammenligning av barneforsikring, publisert november 2014

 

Vinnerne i undersøkelsen er Gjensidige, Storebrand, If og Frende. De tre første selskapene tilbyr både engangsutbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet og uførepensjon, Frende har ikke uførekapital. I tillegg har Gjensidige, If og Storebrand mer enn 5 utvalgte sykdommer som dekkes med en engangsutbetaling. Det er hovedsakelig på disse områdene, samt konkurransedyktighet på de fleste dekninger ellers som gjør at de kommer helt på topp. Skal vi peke ut en vinner blant disse tre, blir det en knepen seier til Storebrand, hovedsakelig på bakgrunn av gode dekninger, inkludert en meget bra utbetaling på utvalgte sykdommer/kritisk sykdom, til en vesentlig lavere pris enn de to andre - mer enn 1.000 kroner.

I neste sjikt følger Sparebank 1 Skadeforsikring og DNB. De har begge meget bra dekninger på alle områder, inkludert uførepensjon, men er vesentlig dyrere enn de fleste andre. På bunn kommer Danica, Codan, Vardia, Tryg og Terra, alle uten dekningen uførepensjon.

Det er ofte en sammenheng mellom dekning og pris. Vi mener at en god barneforsikring må inneholde elementene god engangsutbetaling ved sykdom eller ulykke samt uførepensjon. Samtidig må prisen være overkommelig. Vi klarer ikke å forsvare at DNB og Sparebank 1 skal være så mye dyrere enn Storebrand.

Barneforsikringstest

Klikk her for å se hele barneforsikringsundersøkelsen


De viktigste dekningene i en barneforsikring

De viktigste dekningene er de som du med stor sannsynlighet aldri får bruk for, men som er gull verdt dersom katastrofen oppstår. Når du skal velge barneforsikring er det først og fremst dekning ved uførhet, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom du bør vektlegge.

Den aller viktigste dekningen i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Den gir en ekstra økonomisk trygghet dersom barnet i forsikringstiden blir så syk eller skadet i forsikringstiden at det blir ute av stand til å tilegne seg arbeidsinntekt etter fylte 18 år. Det er to typer uføredekninger;

  1. Engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet (uførekapital)
  2. Uførepensjon etter minst 50 prosent arbeidsuførhet i 12 måneder sammenhengende.

Vi ser på det som en absolutt fordel å velge en barneforsikring med uførhetsdekning. Selv om det koster noen hundrelapper ekstra i året, bør du unne deg denne ekstra tryggheten.

En dekning ved medisinsk invaliditet som følge av både sykdom og ulykke er også viktig. Nesten alle selskaper har også en dekning med økonomisk førstehjelp ved visse alvorlige sykdommer. Dette er sykdommer som sjelden oppstår, men skulle de oppstå, så er det en kjærkommen sum som utbetales, og gir større økonomisk handlefrihet der og da.

Rådgivningstelefon og behandlingsforsikring er nye tjenester som er kommet inn i noen barneforsikringer. I Storebrand og Tryg kan du få behandlingsforsikring mot tillegg i pris. Kan være gull verdt i visse tilfeller, men da må du betale 600 - 1200 kroner ekstra.

Norsk Familieøkonomi