Sparing og investering

Hva er egentlig en aksjesparekonto?

Aksjesparekontoen har vært i nyhetsbildet lenge allerede, men mange synes fremdeles konseptet er litt uklart.

Fra høsten 2017 ble det mulig for aksjesparere å plassere aksjer og aksjefond på en egen konto kalt aksjesparekonto eller ASK. Samtidig ble overgangsregelen med utsatt beskatning ved flytting av eksisterende aksjer og fond gjeldende ut 2017. Denne overgangsperioden har blitt forlenget flere ganger, sist i årets Statsbudsjett. Grunnlaget for utsettelsen er at flest mulig skal få tid til å lære om hvor gunstig og enkelt sparing i aksjemarkedet kan være gjennom en slik ordning, og dermed ikke gå glipp av fordelene ved å flytte aksjene sine før fristen. Frem til utgangen av året kan man derfor flytte enkeltaksjer og aksjefond inn på aksjesparekontoen uten å uløse skatt på gevinst.

ASK - Hva er det?

Store Norske Leksikon definerer aksjesparekontoen slik: «.. en konto hvor privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond skattefritt.» Men hva betyr egentlig dette i praksis?

Faktisk er det så enkelt som en bankkonto på lik linje med regnings- og brukskontoen, bare med litt annen funksjonalitet og brukergrensesnitt.

Kontoen opprettes direkte i nettbanken og du har mulighet til å flytte eksisterende aksjer og fond inn i kontoen eller starte ny spareavtale med et fast månedlig beløp som investeres i ditt valgte fond. Som nevnt vil brukergrensesnittet i denne kontoen være noe annerledes enn øvrige kontoer ettersom du har flere muligheter her enn kun innskudd og uttak. I tillegg vil funksjonaliteten variere fra bank til bank. Er du usikker på hvordan aksjesparekontoen ser ut og fungerer i praksis finnes det flere instruksjonsvideoer på Youtube hvor de ulike bankene presenterer sine brukergrensesnitt.

Noen begrensninger

Det er flere fordeler knyttet til å spare i aksjer og fond gjennom en aksjesparekonto. En av de viktigste årsakene til at ASK anbefales er vilkårene som muliggjør utsatt beskatning.

– Aksjesparekontoen har bedre skatteregler enn å spare i aksjer og aksjefond på en ordinær VPS-konto, sier Bjørn Erik Sættem i Nordnet, Norges største nettmegler for aksjer og aksjefond.

Ved oppbevaring av verdipapirer på en VPS-konto må man skatte av gevinst ved salg. Dette slipper man når aksjene og aksjefondene oppbevares på en aksjesparekonto; du betaler først når du tar gevinsten ut av kontoen. Du har også mulighet til å ta ut innskutte penger uten å utløse skatt.

Selv om skatteutsettelsen er en god fordel er det også viktig å være klar over begrensningene.

– En aksjesparekonto er ment for aksjer og aksjefond. Fond med lavere aksjeandel enn 80 % kan ikke stå på denne kontoen. Sparer du i andre typer verdipapir som kombinasjonsfond, rentefond eller obligasjonsfond kan du ikke gjøre dette i en aksjesparekonto, forklarer Sættem.

Vær også oppmerksom på at kontoen er begrenset til å gjelde verdipapirer som er hjemmehørende i EU/EØS.

– Handler du eksempelvis i amerikanske aksjer, passer ikke denne kontotypen deg. Da er investeringskonto, også kalt fondskonto, bedre, anbefaler Sættem.

Så mye bør du spare

Ferske tall fra Verdipapirfondenes forening viser at norske fondssparere har nå aksjefondsandeler til en verdi av totalt 94,5 milliarder kroner plassert på aksjesparekonto. Dette sier lite om hvor mye hver person sparer, og her finnes det ingen fasitsvar.

– Det er det økonomien din som avgjør. Jo mer du klarer å spare, jo bedre. En gjennomsnittlig spareavtale i fond ligger på rundt 1 000 kroner i måneden. Beløpet øker naturlig nok med alderen. Det er ingen bindingstid på penger du setter inn på en aksjesparekonto, men pass på risikoen i sparingen din. En del sparere er ikke komfortable med å sette alle de langsiktige sparepengene sine i aksjer og aksjefond, sier Sættem.

Er du bekymret for risikoen eller opplever svingninger som ubehagelig kan du velge andre fond å investere i enn aksjefond.

– Kanskje et kombinasjonsfond med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter passer bedre til risikoprofilen – og da må man spare på en investeringskonto isteden.

Utsatt frist for flytting

Som nevnt utgår fristen for flytting ved utgangen av året. Det er derfor viktig å nå ta en avgjørelse på om du ønsker å flytte dine verdipapirer. Har du planer om å bytte fond eller har betydelig gevinst på eksisterende fond, er det absolutt anbefalt at du vurderer flytting ifølge spareøkonom Sættem.

– Har du ikke tenkt å bytte aksjer eller aksjefond før du skal bruke pengene, får du ingen fordeler av å flytte til aksjesparekonto. Bortsett fra at du kan bytte fond og aksjer uten å utløse skatt om du likevel vil bytte.

Ikke vent helt til slutten av året før du flytter. Noen banker opplyser om at flytting kan ta noe tid, og opptil flere arbeidsdager. Det ville vært utrolig kjipt å bli skattebelagt for gevinsten fordi du er litt for sent ute. Uoffisielt opererer derfor noen aktører med 1. desember som frist. Da har du god margin på at flyttingen er i orden før fristen utgår.

Du kan flytte senere

Har du betydelig gevinst og vet at du vil åpne en aksjesparekonto, men er usikker på hvilken bank du skal velge, kan du flytte hele beholdningen senere.

Det vil ikke utløse skatt dersom kontoen i sin helhet flyttes ved et senere tidspunkt. Dette gjelder også dersom kontoen arves eller overføres i sin helhet til andre av annen grunn. Så lenge beholdningen fremdeles oppbevares på samme konto får du utbytte av den utsatte beskatningen.

Norsk Familieøkonomi