Medlemshistorier

Har du sjekket din livsforsikring?

Karsten er en mann i midten av 30-årene, han er utdannet sykepleier og han har fulltidsjobb som avdelingsleder på et privat sykehus. Han og samboeren fikk nylig en sønn. Da sønnen ble født kjente han umiddelbart på sin egen dødelighet. Hva skjer med familien om jeg faller fra, tenkte han.

Han tok kontakt med oss for å få oversikt over hvilke forsikringer han faktisk har, og hva han trenger for å gi den nybakte familien hans trygghet dersom noe skulle skje med han. Det viktigste for Karsten er at samboeren hans Marie ikke sitter igjen alene med et uoverkommelig stort boliglån dersom Karsten blir alvorlig syk eller faller fra. Gjelden Karsten og Marie sitter på i dag er 4 millioner i boliglån, 200.000 i billån og har planer om å pusse opp badet, som gir familien ytterligere 300.000 i gjeld.

Han har blitt rådet av banken sin å tegne en livsforsikring på 35 G, 1 G i dag tilsvarer 118 620 kroner. Han tenker seg om, og synes at dette virker logisk. Likevel er forsikringen litt i det dyreste laget, og han lurer på hva som kan gjøre for å på prisen på forsikringen ned. Det ikke Karsten visste var at personforsikringer kan legges sammen, og han innså at han ikke hadde oversikt over hvor mye han allerede var forsikret for.

Det første vi gjør når han kontakter oss er å sjekke hvilke forsikringer han har gjennom jobben, gjennom organisasjoner og hvilke han vurderer å tegne privat. Vi tar selvsagt også i betraktning folketrygden som vi alle er garantert.

På arbeidsplassen har Karsten en livs- og uføreforsikring. Utbetaling ved dødsfall er 10 G, og uførekapitalforsikringen er 8 G ved mer enn 50 prosent varig uførhet. Med dette har allerede Karsten et godt grunnlag. I tillegg er han medlem av Norsk Sykepleierforbund, hvor han har takket ja til livsforsikringspakken. Her er dødsfallforsikringen på 500.000 kroner, og uførekapital på maksimalt 80 prosent av dødsfallforsikringen ved varig uførhet, altså 400.000 kroner. Det betyr at Karsten har totalt 1.686.200 kroner i livsforsikring regnet ut fra dagens grunnbeløp. Dersom han skulle bli varig ufør kan han få utbetalt en engangssum på totalt 1.348.960 kroner.

Vi anbefaler Karsten å finne en livs- og uføreforsikring som både har dødsfallforsikring, uførekapitalforsikring, men også uførepensjon. Ingen av de eksisterende avtalene Karsten har inkluderer uførepensjon. Hvis Karsten skulle bli så uheldig at han blir varig ufør, kan en uførepensjon gjennom forsikring gi en ekstra utbetaling månedlig utenom folketrygden.

Karsten sitter på halvparten av den totale gjelden i husholdningen. Det tilsvarer 2,1 millioner i dag, og mulig noe høyere dersom badet skal renoveres. Karsten dekker nesten hele denne gjelden bare gjennom jobben og med et organisasjonsmedlemskap. Derfor ser 40 G ut til å være et veldig høyt forsikringsbeløp.

Etter samtalen med oss gikk Karsten til flere forsikringsselskap og ba om tilbud på 10 G i livsforsikring, ettersom dette beløpet i tillegg til allerede eksisterende livsforsikringer dekker nesten 70% av familiens samlede gjeld. Han fikk tegnet en langt billigere livsforsikring, og sparer 2.000 kroner i året på å justere ned forsikringsbeløpet. Han tok til seg rådet om å skaffe seg uførepensjonforsikring, og vil derfor få månedlig utbetaling i tillegg til folketrygd dersom han blir ufør.

Trenger du økonomisk rådgivning? Ta kontakt med oss!

Norsk Familieøkonomi