Tester og undersøkelser

Gjensidige har best forsikring mot kritisk sykdom

Over 60 000 mennesker i Norge rammes av kritiske sykdommer hvert år, og over 240.000 nordmenn har forsikring mot kritisk sykdom.

– I vår gjennomgang av de mest solgte kritisk sykdom-forsikringene finner vi store forskjeller på dekning og hvilke sykdommer man får dekket. Det er svært overraskende å se SpareBank 1 med en av de laveste dekningene og med kun syv sykdommer taper så stort mot den beste, Gjensidige, som har 70 000 kroner mer i dekning, og mer enn dobbelt så mange sykdommer som dekkes, sier Krohn-Pettersen. 

Hva får du for en hundrelapp?
Norsk Familieøkonomi har målt hvor høy dekning man får til utbetaling om en kvinne eller mann på 40 år betaler 100 kroner i premie per måned. Den månedlige forsikringspremien vil imidlertid øke jo eldre man blir. Samtidig har vi selvfølgelig målt forsikringens omfang, antall sykdommer som gir grunnlag for utbetaling, samt unntak og begrensninger. 

– Gjensidige er en klar vinner, her får du mest igjen for hundrelappen din – 306 500 kroner. Testens dårligste på utbetaling er Tryg med 200 000 kroner. SpareBank 1 og Danica skiller seg klart ut som de dårligste på antall sykdommer sammenholdt med dekning. Hos SpareBank 1 må alle sykdommene i tillegg være livstruende, sier Reid Krohn-Pettersen.

Kritisk sykdom er en engangsutbetaling umiddelbart etter konstatert diagnose. Forsikringsselskapene bestemmer selv hvilke sykdommer som dekkes, men inkluderer hovedsakelig de ti til femten mest vanlige og alvorlige sykdommene. 

– Kritisk sykdom erstatter helt eller delvis den tidligere og mer kjente gjeldsforsikringen som vi tegnet i banken ved opptak av boliglån. For noen erstatter den også uførekapital (UK), men for å få utbetalt UK må man være minst 50 prosent varig ufør. Fordelen med kritisk sykdom er at den ikke er knyttet verken til boliglån eller hus, det vil si nedbetaling av gjeld, men kan fritt disponeres til de ulike formål en måtte ha behov for å dekke når først en alvorlig sykdom inntreffer, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi.


Klikk på navnet til forsikringsselskapene for å se uttømmende opplysninger om forsikringen

 GjensidigeStorebrandDNBSpareBank 1FrendeDanicaTryg
Dekning306 500250 000250 000235 000227 300240 000200 000
Alder tegning16-6018-5918-5516-5818-6018-5916-60
Øvre alder for utbetaling67676767676767
Antall sykdommer dekket151513715715
Hvilke sykdommer dekkesKreftKreftKreftLivstruende kreftLivstruende kreftKreftKreft
 HjernesvulstHjernesvulstHjernesvulst Godartet hjernesvulst Hjernesvulst
 HjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarktLivstruende hjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarkt
 HjerneslagHjerneslag/ -blødningHjerneslagLivstruende hjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
 Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)Hjerteoperasjon, angioplastikkKoronar bypassoperasjonLivstruende hjerteoperasjon (angioplastikk og bypass)Hjerteoperasjon (Angioplastikk PCTA og Bypass). Alvorlig angina, Operasjon av aortaHjerteoperasjonHjerteklaffeil / bypass/ACB-operasjon
 Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Livstruende multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
 Varige tverrsnittlammelserLammelseVarige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke Tverrsnittlammelse, sykdom og ulykkeVarige lammelserMuskelatrofi
 MotornevronsyndromMotornevronsyndrom  Motornevronsyndrom Amyotrofisk lateralsklerose (ALS
 Tap av armer eller benTap av armer eller ben  Tap av armer eller ben  
 Store brannskaderAlvorlige brannskader  Store brannskader  
 BlindhetBlindhetBlindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke Blindhet Blindhet
 DøvhetDøvhetDøvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke Døvhet Døvhet
 Nyresvikt som krever varig dialyseNyresviktNyresviktLivstruende nyresviktNyresvikt Nyresvikt med behov for dialyse
  Tap av taleevneTap av taleevne som følge av akutt sykdom eller ulykke   Afasi
 Transplantasjon/venteliste: hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmargOrgantransplantasjonStørre organtransplantasjoner av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.Livstruende organtransplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyreOrgantransplantasjonTransplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmargOrgansykdommer med behov for transplantasjon av nyre, lunge, hjerte, bukspyttkjertel eller benmarg
   HIV/AIDS smitte som følge av blod-overføring eller yrke    
 Parkinsons sykdom før fylte 60 år   Parkinsons sykdom Parkinsons sykdom før fylte 60 år
       Colostomi (Utlagt tarm)
Konklusjon       
Presiseringer  
Generelle unntak/ begrensninger

 

Norsk Familieøkonomi