Pensjon

Egen pensjonskonto - spørsmål og svar

Fra 1. februar kunne 1,5 millioner nordmenn opprette egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør. Vi har svarene på de vanligste spørsmålene om egen pensjonskonto, også kalt EPK.

Formålet med innføringen av EPK er at arbeidstakere skal få bedre oversikt over pensjonssparingen sin. Pensjonskapitalbevis vil automatisk samles hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, med mindre du reserverer deg mot dette.

Alternativt kan du selv velge pensjonsleverandør og samle både pensjonskapitalbevis og aktiv innskuddspensjon der.

Vi har lenge anbefalt å samle pensjonskapitalbevis hos én leverandør for å unngå at kostnadene spiser opp avkastningen på små pensjonskapitalbevis. Jobber du i privat sektor og har aktiv innskuddspensjon vil altså gamle pensjonskapitalbevis automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Andre som har pensjonskapitalbevis, men ikke er omfattet av EPK, eller som ønsker å velge leverandør selv kan og bør gjøre det.

Hvem får EPK og hvordan?

Egen pensjonskonto blir automatisk opprettet hos arbeidsgivers pensjonsleverandør for alle arbeidstakere i privat sektor. Ønsker du å reservere deg mot dette må du gjøre det innen 1. mai.

Hvem bør reservere seg?

De som fra før har et aktivt forhold til pensjonskapitalbevisene sine og har samlet disse hos en selvvalgt leverandør, kan vurdere om de ønsker å fortsatt forvalte sin egen pensjon eller om arbeidsgivers pensjonsleverandør skal ta over.

Kunne du tenke deg å forvalte pensjonen din på egenhånd, og selv velge hvilke fond beholdningen din skal investeres i, kan du velge å reservere deg.

Hvordan reserverer jeg meg?

På norskpensjon.no kan du reservere deg mot å samle pensjonskapitalbevisene dine, oppheve tidligere reservasjoner, fremskynde samling av pensjonskapitalbevis og få prisinformasjon på pensjonsavtalene dine.

Hvilke pensjonsavtaler har jeg i dag?

Ved å logge inn på norskpensjon.no får du oversikt over dine pensjonsavtaler.

Hva skjer om jeg bytter jobb?

Dette er avhengig av om du har reservert deg mot samling av dine pensjonsavtaler hos arbeidsgiver og valgt selvvalgt leverandør eller ikke, og om du bytter jobb fra privat til offentlig sektor.

I det første tilfellet, hvor du har valgt selvvalgt leverandør, vil pensjonskontoen forbli der uavhengig av om du bytter jobb eller ei.

Har du pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, vil denne bli flyttet til den nye arbeidsgiverens pensjonsleverandør.

Til slutt, bytter du fra en jobb som sparer i innskuddspensjon til en jobb som ikke gjør det, for eksempel i offentlig sektor, blir oppspart pensjon overført til et pensjonskapitalbevis. Dette vil bli liggende på den pensjonskontoen du hadde da du var ansatt, enten hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller hos selvvalgt leverandør.

Kan man velge leverandør senere?

Ja, du kan fritt flytte pensjonen til selvvalgt leverandør når det passer deg.

Flytter du pensjonskontoen fra en leverandør til en annen vil fondene dine i praksis bli solgt og kontantene reinvesteres hos den nye leverandøren.

Det vil ikke påløpe skatt ved bytte av leverandør, kun når pengene utbetales.

Hvordan velge riktig leverandør?

Ønsker du å forvalte pensjonen din selv bør du være oppmerksom på at leverandøren har et bredt fondsutvalg.

Viktigere enn hvilken leverandør, er at pensjonskapitalbevisene samles slik at du unngår at gebyrene spiser av avkastningen din, og at du sjekker aksjeandel på pensjonssparingen din.

Hvem betaler for forvaltningen?

Uansett om du velger selvvalgt pensjonsleverandør eller at alt samles hos arbeidsgiver, vil du selv stå ansvarlig for forvaltningskostnadene for pensjonskapitalbevisene dine. Altså tidligere oppspart pensjon.

Arbeidsgiveren din vil betale forvaltningsgebyret for din aktive innskuddspensjon dersom denne oppbevares på pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Har du flyttet din aktive innskuddspensjon til selvvalgt leverandør vil du motta en standard kompensasjon fra arbeidsgiver som skal dekke opp for forvaltningsgebyret.

Velger du en selvvalgt leverandør med lavere forvaltningsgebyr enn det du mottar i standardkompensasjon, vil du beholde differansen selv.

Hva skjer når jeg har flere arbeidsgivere?

Du vil få en pensjonskonto per arbeidsforhold med mindre du velger å samle alt hos selvvalgt leverandør. Pensjonskapitalbevisene dine vil i dette tilfellet samles på den pensjonskontoen med høyest saldo per flyttetidspunktet.

Blir IPS konvertert til pensjonskonto?

Nei, men IPS inngått før 2017 og IPA kan slås sammen med pensjonskontoen hvis arbeidstaker samtykker til dette.

Hvor kan jeg få råd?

Har du flere spørsmål om EPK, egen pensjonssparing eller andre deler av din privatøkonomi, da kan du ta kontakt med en av våre rådgivere. 

Norsk Familieøkonomi